26,75% belasting ligt te hoog? Zijn het dan vooral de minimumlonen die in TW zijn?