Beste,

Ik kan nergens iets vinden van Cloud Systemen, dus ik zet het hier bij web. Ik heb voor mijzelf o365 email account aangeschaft en krijg nu de volgende error:

Code:
     Dit bericht is niet verzonden. U bent niet gemachtigd om het bericht namens de opgegeven gebruiker te verzenden.
 
__________________________________________________
 
Diagnostische gegevens voor beheerders:
__________________________________________________
 
Fout is [0x80070005-0x000004dc-0x00000524].
 
Exchange-antwoordheaders:
    request-id: adc0ea4d-ed40-471a-ac02-078885677f36
    X-ServerApplication: Exchange/15.20.1750.010
    X-FEServer: LO2P265CA0474
    X-BEServer: AM5P18901MB0020
    X-CalculatedBETarget: AM5P18901MB0020.EURP189.PROD.OUTLOOK.COM
    X-RequestId: {062BECC2-0D2A-409F-A3BC-9009C26EE3B5}:345
    X-ClientInfo: {20676C31-8238-49AB-9CAC-DBF8CD95E986}:55560065
    X-ElapsedTime: 792
    X-BackEndHttpStatus: 200
    X-ResponseCode: 0
    X-DiagInfo: AM5P18901MB0020
    X-RequestType: Execute
__________________________________________________
 
Overzicht van externe bewerkingen:
 
    0: ropWriteStream (45) Verwerkt(1) Voltooid(0)
        Resultaat van externe bewerkingen: 0
        Reactiecodes: 0
    1: ropRelease (1) Verwerkt(1) Voltooid(0)
        Resultaat van externe bewerkingen: 0
        Reactiecodes: 0
    2: ropSetProps (10) Verwerkt(1) Voltooid(0)
        Resultaat van externe bewerkingen: 0
        Reactiecodes: 0
    3: ropSetProps (10) Verwerkt(1) Voltooid(0)
        Resultaat van externe bewerkingen: 0
        Reactiecodes: 0
    4: ropFlushRecipients (14) Verwerkt(1) Voltooid(0)
        Resultaat van externe bewerkingen: 0
        Reactiecodes: 0
    5: ropSetProps (10) Verwerkt(1) Voltooid(0)
        Resultaat van externe bewerkingen: 0
        Reactiecodes: 0
    6: ropTransportSend (74) Verwerkt(1) Voltooid(0)
        Resultaat van externe bewerkingen: 0
        Reactiecodes: 1244
__________________________________________________
 
Uitzonderingen bij reacties:
 
Index van externe bewerkingen: 6
Gekoppelde externe bewerkingen: ropTransportSend (74)
Microsoft.Exchange.Data.Storage.SendAsDeniedException: Can't transport send message. ---> Microsoft.Mapi.MapiExceptionSendAsDenied: MapiExceptionSendAsDenied: Unable to transport send message. (hr=0x80070005, ec=1244)
Diagnostic context:
  Lid: 55847  EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc called [length=3023]
  Lid: 43559  EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc returned [ec=0x0][length=160][latency=1]
  Lid: 52176  ClientVersion: 15.20.1750.10
  Lid: 50032  ServerVersion: 15.20.1750.6014
  Lid: 35180 
  Lid: 23226  --- ROP Parse Start ---
  Lid: 27962  ROP: ropDeletePropsNoReplicate [122]
  Lid: 27962  ROP: ropSetProps [10]
  Lid: 27962  ROP: ropFlushRecipients [14]
  Lid: 31418  --- ROP Parse Done ---
  Lid: 55847  EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc called [length=148]
  Lid: 43559  EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc returned [ec=0x0][length=416][latency=97]
  Lid: 52176  ClientVersion: 15.20.1750.10
  Lid: 50032  ServerVersion: 15.20.1750.6014
  Lid: 35180 
  Lid: 23226  --- ROP Parse Start ---
  Lid: 27962  ROP: ropSetProps [10]
  Lid: 27962  ROP: ropTransportSend [74]
  Lid: 17082  ROP Error: 0x4DC  
  Lid: 44949 
  Lid: 21921  StoreEc: 0x4DC  
  Lid: 27962  ROP: ropExtendedError [250]
  Lid: 1494  ---- Remote Context Beg ----
  Lid: 38698 
  Lid: 37692 
  Lid: 44092 
  Lid: 41232 
  Lid: 60208 
  Lid: 37136 
  Lid: 34608 
  Lid: 55056 
  Lid: 42768 
  Lid: 56112 
  Lid: 52807 
  Lid: 33016  StoreEc: 0x4DC  
  Lid: 40748  qdwParam: 0xB01000000000001
  Lid: 57132  qdwParam: 0x0       
  Lid: 63016  dwParam: 0x4A
  Lid: 39640  StoreEc: 0x4DC  
  Lid: 45434  Guid: b89a61c9-2226-4576-b360-a2eeac203fd9
  Lid: 10786  dwParam: 0x0    Msg: 15.20.1750.010:AM5P18901MB0020:20675fd8-c507-4b63-b154-dc9d7386eafb
  Lid: 1750  ---- Remote Context End ----
  Lid: 31418  --- ROP Parse Done ---
  Lid: 22753 
  Lid: 21817  ROP Failure: 0x4DC  
  Lid: 59285 
  Lid: 46997  StoreEc: 0x4DC  
  at Microsoft.Mapi.MapiExceptionHelper.ThrowIfError(String message, Int32 hresult, IExInterface iUnknown, Exception innerException, MapiStore mapiStore)
  at Microsoft.Mapi.MapiUnk.ThrowIfError(String message, Int32 hr)
  at Microsoft.Mapi.MapiMessage.TransportSendMessage(PropValue[]& propsToReturn)
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.MapiAccessor.TransportSendMessage(Object mapiObject, ExTimeZone timezone, PropertyDefinition[]& propertyDefinitions, Object[]& propertyValues)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.MapiAccessor.TransportSendMessage(Object mapiObject, ExTimeZone timezone, PropertyDefinition[]& propertyDefinitions, Object[]& propertyValues)
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CoreItem.TransportSend(PropertyDefinition[]& properties, Object[]& values)
  at Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Handler.Message.TransportSend()
  at Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Handler.RopHandler.<>c__DisplayClass154_0.<TransportSend>b__0()
  at Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Handler.ExceptionTranslator.TryExecuteCatchAndTranslateExceptions[TResult](Func`1 protectedCode, Func`2 errorCodeExtractor, Boolean noThrow, TResult& result, Exception& exception, ErrorCode& errorCode)
 
 
Transportverzending is mislukt: foutopsomming(25), HResult(0x00000000), EC(1244).
Transportverzending is mislukt: foutopsomming(22), HResult(0x00000000), EC(1244).
Berichtverzending is mislukt: bericht-id(8), foutopsomming(13), HResult(0x80070005), EC(1244).