We groeien allen op in een bepaalde omgeving met bepaalde kenmerken die ons gemaakt hebben tot wie we zijn. Die ons de bepaalde gedachtegangen, gedragspatronen, inzichten, visies hebben gegeven, waarmee we nu het leven bekijken. hierop nemen we bepaalde beslissingen. Die beslissingen gebeuren allemaal op het actuele bewustzijnsniveau van dat individu.

Ik mis diepzinnigheid in mensen, passie, creativiteit, ambitie. Veel mensen zijn eentonig, cyclisch, en oppervlakkig. Dit is natuurlijk gemeten vanuit eigen waargenomen contrast met mijn eigen beleving. Ik wil benadrukken dat ik niemand beoordeel in negatieve zin.

Is het nodig om diepzinnig en ambitieus te zijn? Nee, zou je kunnen zeggen. Als het individu gelukkig is, dat is het belangrijkste..
Ik denk echter dat individuele bewustzijnsverruiming nodig is. Niet enkel voor het individu, maar ook om collectief vooruit te kunnen gaan.
Problemen kunnen niet worden opgelost vanaf het niveau dat het is gecreëerd. Dit geld voor de meeste wereldproblemen. Ze worden allemaal gecreëerd vanuit onbewustheid, onwetendheid, ego-motieven.

Als mensen kijken naar hun eigen geloofsovertuigingen, denkpatronen, gedragspatronen, neuroses, en identificeren of deze steek houden in de realiteit, dan kan er zoveel positiviteit gecreëerd worden.

Nee, wees niet tevreden met wie je bent. Je kan beter. Je streeft op misschien 2% van je potentieel. Zowel op financieel gebied, relaties, liefde, ontspanning, spiritueel, emotioneel, gezondheid, passie, intuïtie, intellectueel. Mensen zijn van nature gewoon niet gestimuleerd om te groeien, door hun comfortzone. Als je meer intellectueel nieuwsgierig was, zou je meer kennis vergaren, meer inzicht krijgen en zo je creativiteit stimuleren en meer inzicht krijgen in wat er mogelijk is.

Ik ben specifiek op zoek naar mensen die in hun sociale potentieel willen groeien. Heb je ooit het gevoel gehad een beetje vast te zitten in je eigen hoofd? Dat het hele sociale gebeuren niet zo makkelijk komt bij jou? Ik ben hier al een tijd mee aan het werk, en vind het zo mooi om te zien hoe mijn realiteit compleet verandert. De sociaal geconstrueerde aard van de maatschappij waar je onoverkomelijk mee in betrokken wordt, is een feit. Als je hier bewust mee leert omgaan zodat je je beleving vult vol met positieve ervaringen en emoties, zal je veel gelukkiger zijn.

Misschien niet gebruikelijk om hier zo een 'advertentie' neer te zetten, maar mensen met potentieel kom ik niet vaak tegen. Altijd ontbreekt er wel iets dat hen weerhoudt diepere betekenis te vinden. Ik zoek mensen die intelligent, creatief, toekomstgericht zijn. Of je nu niks weet, of enorm veel, maakt niet uit. Potentieel is wat het belangrijkste is. Belangrijkste is een drive om te groeien.

Ik wil samen met mensen kunnen werken naar bepaalde doelen toe.

Iemand die dit aanspreekt en zijn sociaal potentieel wilt benutten (relaties, liefde, vriendschap, gewone sociale interactie). Stuur me even een berichtje. Ik ben 18 jaar.

Het draait om een omgeving creëren met gelijkgestemde mensen en elkaar te motiveren. Wees niet naïef door te denken dat je iets van de realiteit kent. Er zijn facetten waar jij nog geen idee van hebt. Ik wil niet arrogant klinken. Ik probeer een indruk te wekken. Sommige mensen streven enorme hoge idealen na. En hier zou jij misschien ook eens baat bij kunnen hebben. Er zijn enorm veel verschillende concepten en technieken die nuttig zijn in deze context.

Peace, en stuur maar een pm.