Inderdaad, telkens refereren aan de problemen van andere mensen is ronduit vervelend en werkt contraproductief, ook al is het gewoon goedbedoeld. Althans, zo ervaarde ik dat toch toen ik enkele...