Transfer van bagage kan eventueel ook een issue zijn. :)