Pagina 1 van 2 12 Laatste
 1. #1
  LaCucaracha's schermafbeelding
  Lid sinds
  18/07/02
  Berichten
  6.465
  iTrader
  41 (92%)
  Reputation
  0/12

  het hervormingsrapport van het notariaat: de olifant heeft een muis gebaard

  Artikel van Michel Vandersmissen uit Knack van 15/8/2018:

  In 2018 had minister Geens beloofd het notariaat te hervormen (moderniseren) en hij had hiervoor enkele experten aangesteld die een reeks voorstellen dienden te formuleren...

  Deze experten waren...notarissen

  Lees het artikel hieronder ( interview met één van de co-auteurs van het rapport) en huiver bij zo veel wereldvreemdheid en arrogantie:


  Coauteur van het notarisrapport verdedigt zijn hervormingen: 'Notaris is een sociaal beroep'

  In maart van dit jaar pakte Knack uit met een doorlichting van het Belgische notariaat. De verontwaardiging was groot: de erelonen van notarissen waren de voorbije jaren geëxplodeerd. Er zijn gevallen bekend van inkomsten van meer dan 1 miljoen euro per jaar, na aftrek van de kosten. Dat komt omdat de notariskosten bij een vastgoedtransactie een vast percentage van de verkoopprijs bedragen. Hoe duurder het huis, hoe hoger de notariskosten. Voor alle duidelijkheid: de notariskosten zijn de bedragen die de notaris aanrekent voor het 'verlijden' van de verkoopactie, niet de registratiekosten die de notaris doorstort aan de federale overheid. De notarissen verdedigden zich met het argument dat die tarieven niet hun schuld zijn, maar opgelegd werden door de overheid. Dat argument kunnen ze vanaf nu niet meer gebruiken. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vroeg aan twee notarissen om zelf met voorstellen te komen om hun ambt, dat nog is vastgelegd in de vroeg-negentiende-eeuwse Code Napoléon, te moderniseren.
  Wij zijn niet te duur. Onze klanten krijgen een perfecte dienstverlening in ruil voor een redelijke vergoeding

  Het werkstuk van Thierry Van Sinay namens de Nederlandstalige notarissen en zijn Franstalige collega Pierre Nicaise is klaar. Opvallend: de hoge inkomsten lijken niet hun grootste prioriteit. In het rapport van 240 bladzijden duurt het tot pagina 224, na de bespreking van de blockchaintechnologie, voordat de inkomsten ter sprake komen. De eerste reacties op het rapport zijn vernietigend. Economen verwijten de twee experts een gebrek aan economische kennis als ze voorstellen om de verkoper mee te laten betalen aan de notariskosten. Iain Cook, ceo van de makelaarsketen ERA, spreekt van 'een farce' en 'een manier om de hoge inkomsten van notarissen te maskeren'. De zakenkrant De Tijd, die niet bekendstaat als de erfvijand van het notariaat, noemde het rapport 'waardeloos'. Knack legde de kritiek voor aan coauteur Thierry Van Sinay. Het leverde een opmerkelijk gesprek op. Meneer Van Sinay, kunt u tevreden zijn met zulke reacties? Thierry Van Sinay: Eigenlijk wel. Er is hier en daar gemor over enkele deelaspecten, maar dit rapport gaat toch over veel meer dan die individuele zaken. Zoals het voorstel om de verkoper voortaan een kwart te laten betalen van de notariskosten? Van Sinay: Ik ben al dertig jaar notaris en in al die jaren heb ik gezien dat niet alleen de koper maar ook de verkoper steeds meer gebruik maakt van de dienstverlening door de notaris. Het leek mij billijk om hem mee te laten betalen. Zeker omdat de kopers vaak jonge koppeltjes zijn, en de verkopers oudere mensen met meer financiële middelen. Economen voorspellen dat de verkoper de kosten gewoon zal doorrekenen aan de koper. Van Sinay: Denkt u dat? Ik betwijfel het. Iain Cook van de makelaarsketen ERA vindt uw voorstel een manier om de hoge notariskosten te maskeren. Van Sinay: Wij zijn niet te duur. Onze klanten krijgen een perfecte dienstverlening in ruil voor een redelijke vergoeding. De prijs van vastgoed zal stijgen als de verkoper zijn deel van de notariskosten doorrekent aan de koper. Van Sinay: Het gaat toch niet om erg hoge sommen? Stel: u verkoopt een huis van 250.000 euro. De notariskosten daarvoor bedragen ongeveer 2000 euro. Voortaan zal de koper daarvan dus 1500 euro betalen en de verkoper 500 euro. Dat zal de prijs van vastgoed toch niet de hoogte injagen? Het is een zaak van goed onderhandelen.


  Het voorstel is niet te nemen of te laten? Van Sinay: Natuurlijk niet. We hebben ook niet onderzocht wat de gevolgen van ons voorstel zijn. Er is ruimte voor aanpassing. De regering zal uiteindelijk beslissen. Trouwens, mag ik opmerken dat bij een vastgoedtransactie de verkoper nu ook al 3 procent commissie betaalt aan de makelaar? Waarom kiest u niet gewoon voor een vaste prijs voor een eenvoudige vastgoedtransactie? Bijvoorbeeld 500 of 1000 euro voor een huis, groot of klein. Van Sinay: We beseffen dat we iets moeten doen aan de transparantie van onze erelonen. Daarom hebben we voorgesteld om met zes schijven te werken, met elk een ander tarief of percentage: lager voor goedkope woningen en hoger voor een dure villa. Maar de procedures en de onkosten van een vastgoedtransactie hebben toch niets te maken met de hoogte van de verkoopprijs? Een huis in Tongeren is veel goedkoper dan een appartement met uitzicht op zee in Knokke, maar het notariële werk daarvoor is precies hetzelfde. Van Sinay: Daar hebt u een punt. Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Ik heb nu geen antwoord op uw vraag. Notarissen geloven in erelonen gebaseerd op percentages van de vastgoedprijs omdat die transparant zijn voor de koper en verkoper. Hij weet op voorhand perfect wat hij kan verwachten. Achteraf zijn er nooit financiële verrassingen, wat wel kan gebeuren met de erelonen van advocaten of andere vrije beroepen die gebaseerd zijn op gepresteerde werkuren. Is dat beter? Is dat controleerbaar? Knack bracht enkele maanden geleden aan het licht dat de inkomsten van sommige notarissen de voorbije jaren wel erg fors zijn gestegen. Inkomsten van 1 miljoen euro en meer, na aftrek van onder andere personeelskosten, zijn lang geen uitzondering. Van Sinay: Daar heb ik van gehoord, maar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft ons geen opdracht gegeven om de inkomsten van onze collega's te controleren. Mijn Franstalige collega en ik hebben ons geconcentreerd op het moderniseren van onze dienstverlening door notarissen. U ontwijkt de vraag. Van Sinay: Een notaris die niet geassocieerd is met een collega-notaris en die zoveel verdient, beheert waarschijnlijk een kantoor met een grote omzet. Hij doet dus veel transacties. In zulke gevallen kun je de vraag stellen of de dienstverlening daar niet onder lijdt. De vraag stellen is ze beantwoorden.
  Van Sinay: We hebben in ons rapport voorstellen gedaan om associaties te stimuleren, en om een systeem van gesalarieerde notarissen in te voeren. Dat zijn notarissen die tegen een vast loon werken in een notariskantoor.


  Wat vindt u van de uitspraak van Vlaams Parlementslid Freya Van den Bossche (SP.A), die notariskantoren beschreef als de duurste copycenters van het land en zei dat notarissen het best vervangen worden door goed opgeleide ambtenaren? Van Sinay: Er is ons niet gevraagd om dat denkspoor te onderzoeken. Zo'n uitspraak zegt vooral iets over het gebrek aan kennis over ons beroep, en het is denigrerend tegenover de 8000 medewerkers die bij de Belgische notarissen goed werk leveren. Zij bedoelt natuurlijk dat ambtenaren sommige routinetaken van een notaris even goed kunnen doen. Van Sinay: Wij doen veel papierwerk, maar ons werk is in niets te vergelijken met een copycenter. Het is onze taak dat als een klant ons kantoor verlaat hij de absolute zekerheid heeft dat alles perfect geregeld is, dat hij wel degelijk de eigenaar is van het huis dat hij net kocht. Daarnaast doen wij nog veel meer. Een notariskantoor is een financieel, juridisch en administratief kenniscentrum. Notaris is een sociaal beroep. Ik ontvang elke dag mensen met vragen om uitleg, raad en daad. Zonder dat daar meteen een akte uit voortkomt. Dat maakt mijn dag goed. Heel wat landen doen het zonder notarissen. Van Sinay: Men kijkt vaak naar de Angelsaksische landen, waar advocatenkantoren onze taken overnemen. Maar ik zeg u dat de Amerikaanse vastgoedcrisis, die aan de basis lag van de bankencrisis, er misschien niet was gekomen als de Verenigde Staten een Latijns notariaat hadden zoals wij. Een notaris werkt bij ons volledig vrij, objectief en onafhankelijk. In Zweden werkt het systeem met ambtenaren minstens even goed. Van Sinay: Dat systeem ken ik niet. Zijn die ambtenaren daar even toegankelijk als onze notarissen? Trouwens, ik betwijfel of de kosten daar lager liggen. Heeft men ook de algemene kosten van dat systeem goed berekend? Ik denk bijvoorbeeld dat elke Zweed dan via de belastingen meebetaalt aan vastgoedtransacties, ook al koopt hij nooit een huis. Een ander punt van kritiek is de vestigingswet. België mag sinds de tijd van Napoleon maar 1500 notariskantoren hebben. Is dat geen corporatistische reflex? Van Sinay: Nee. Dat heeft te maken met het belang van proximiteit: elke burger moet op een redelijke afstand van een notaris wonen. Overal waar er een burgemeester is, moet er ook een notaris zijn, heb ik in ons rapport geschreven.


  Thierry Van Sinay

  - 1960: geboren in Ukkel

  - 1982: studeert rechten (KU Leuven)

  - 1983: studie notariaat (KU Leuven)

  - 1988: benoemd tot notaris in Meerbeke

  - 2014 - 2017: voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen

  - 2018: krijgt van justitieminister Geens de opdracht om het notariaat door te lichten

  Als u meer notariskantoren toelaat, zal de nabijheid toch alleen maar vergroten? Van Sinay: Ja, maar als er te veel bijkomen, riskeert de financiële leefbaarheid van sommigen kantoren in gevaar te komen. Het onderzoek van Knack leerde dat daar vooralsnog geen groot gevaar voor bestaat. Van Sinay: Nu misschien niet, de economische conjunctuur is uitstekend. Maar ik kan u vertellen dat de zaken heel wat minder goed gingen in de jaren tachtig. Veel mensen zullen ontgoocheld zijn over deze voorstellen: ze zijn behoudsgezind en beantwoorden niet aan de noden van een veranderende samenleving. Van Sinay: Denkt u dat? Ik heb dat gevoel niet. Misschien komt dat ook omdat minister Geens hervormingen vraagt aan twee notarissen. Natuurlijk zult u de belangen van uw beroepsgroep niet ondergraven. Van Sinay: Dat moet u aan de minister vragen, maar onze achtergrond en onze ervaring spelen natuurlijk mee als je aan zo'n rapport werkt. Ik denk echt dat wij goede voorstellen hebben gedaan om ons beroep te moderniseren. Er staat veel meer in het rapport dan wat in de media ter sprake is gekomen. Zoals het voorstel dat notarissen voortaan ingeschakeld worden om echtscheidingen te regelen? Van Sinay: Inderdaad. De rechtbanken zijn overbelast, en notarissen geloven sterk in bemiddeling. Een echtscheiding is meer en meer een maatschappelijk gegeven geworden en veel minder een conflict waarbij een rechter tussenbeide moet komen om te oordelen. Veel mensen denken: mijn huwelijk is op, het gaat niet meer, en in plaats van de vuile was buiten te hangen in een rechtszaal kunnen wij dat netjes afhandelen. Wat moet dat kosten, scheiden via een notaris? Van Sinay: Daar hebben we nog niet over nagedacht, maar het zal geen buitensporig bedrag zijn. Dit zal de burger helpen. Het notariaat is heel laagdrempelig. Mensen zullen zich bij een notaris meer op hun gemak voelen dan voor een rechter. U wilt kandidaat-notarissen ook een psychologische test laten afleggen om te zien of ze empathisch genoeg zijn om met klanten om te gaan. Van Sinay: Waarom niet? Als een bedrijf een kaderlid aanwerft, zal de personeelsdienst ook niet alleen peilen naar zijn technische kennis en kwaliteiten, maar ook bijvoorbeeld of hij met klanten en collega's kan samenwerken. Voor een notaris is het net zo. U moet dit voorstel zien in ons streven om onze dienstverlening nog te verbeteren.  HET RAPPORT: 35 VOORSTELLEN
  'Sinds 1999 heeft het notariaat zich continu gemoderniseerd', schrijven de twee experts die justitieminister Koen Geens vroeg om het notariaat te moderniseren. In een rapport van meer dan 200 pagina's formuleren ze alsnog 35 voorstellen.  Eigen belangen

  Het overgrote deel van die voorstellen zijn vrij technische aangelegenheden die vooral de notarissen zelf aanbelangen, zoals het aanpassen van de tuchtstraffen, het injunctierecht, de opleiding, de 'punctuele samenwerkingsvormen' van notarissen, de homologie van akkoorden en de samenwerking met advocaten. De belangen van hun klanten, de burgers, komen veel minder aan bod.  Geen externen

  Bij het opstellen van het rapport waren geen buitenstaanders betrokken. Minister Geens vertrouwde de opdracht toe aan de erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Pierre Nicaise, en de erevoorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen, Thierry Van Sinay (zie interview).  Geen inkomensdiscussie

  Burgers en sommige politici hebben weleens kritiek op de hoge inkomens van notarissen en de hoge kosten van vastgoed verhandelen. Over de hoogte van de kosten wordt in het rapport echter niet gesproken, wel dat de tariefbepalingen misschien moderner en transparanter moeten. Daarom wordt er voorgesteld om zes schijven te voorzien, afhankelijk van de kostprijs van het vastgoed. Hoe hoog of laag die tarieven moeten zijn, wordt niet vermeld. Wel dat de verkopers voortaan een kwart van de notariskosten moeten betalen. Een huis aankopen wordt dus iets goedkoper voor de koper, maar duurder voor de verkoper. De inkomsten van de notaris blijven op peil.  Administratieve kosten

  De opstellers van het rapport stellen wel voor om een plafond van 750 euro in te stellen voor de administratieve kosten die de notaris aanrekent voor het opzoeken of aanvragen van attesten bij de gemeente of het kadaster.  Psychologische test

  Een andere maatregel om het beroep te moderniseren is de invoering van een psychologische test bij het vergelijkende examen. 'Dat moet de kandidaten testen op hun empathische vermogen. Nu staat alleen de juridische kennis centraal', schrijven de experts. Ook de 'behoedzame' inzet van nieuwe technologie zoals blockchain en de mogelijkheid om echtscheidingen te regelen zonder rechterlijke tussenkomst komen aan bod.  Eind september maken de notarisfederaties een definitief advies over aan minister Geens. De minister wil nog niet reageren op het rapport.

 2. #2
  MrKend54l's schermafbeelding
  Lid sinds
  1/08/04
  Locatie
  De K.
  Berichten
  26.506
  iTrader
  51 (100%)
  Reputation
  127/561
  TLDR

  Wat is nu de essentie van uw post?
  Maturity is often more absurd than youth and very frequently is most unjust to youth
  PSN:Mrkend54l

 3. #3

  Lid sinds
  18/09/16
  Locatie
  Kempen
  Berichten
  5.031
  iTrader
  0
  Reputation
  383/710
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door MrKend54l Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  TLDR

  Wat is nu de essentie van uw post?
  Notarissen zijn zakkenvullers, weg ermee!


  Zoiets denk ik.
  1 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 4. #4
  beryl's schermafbeelding
  Lid sinds
  11/11/03
  Locatie
  Brussel
  Berichten
  3.035
  iTrader
  0
  Reputation
  335/381
  Die opmerking dat de tarieven transparanter moeten worden met daar dan meteen onder dat de verkopers in de toekomst een kwart van de kosten moeten dragen en de koper de rest, is wel "grappig". Ze willen dus net het omgekeerde doen: de tarieven nog vager maken zodat klanten niet zouden doorhebben hoeveel ze nu echt betalen.

  Het is schrijnend dat de overheid dit zo laat bestaan. Voor de liberalen zou dit het dossier bij uitstek kunnen zijn om aan de bevolking te tonen dat liberale principes wel degelijk positief kunnen zijn voor de gewone man. Maar als het eens rechtstreeks in het voordeel van de bevolking in het algemeen zou zijn dan hoeft blijkbaar ook weer niet al te liberaal te zijn voor de liberalen.
  Laatst gewijzigd door beryl; 10 juni 2019 om 22:40

 5. #5

  Lid sinds
  4/01/08
  Locatie
  Gent
  Berichten
  11.593
  iTrader
  0
  Reputation
  362/501
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door LaCucaracha Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Artikel van Michel Vandersmissen uit Knack van 15/8/2018:

  In 2018 had minister Geens beloofd het notariaat te hervormen (moderniseren) en hij had hiervoor enkele experten aangesteld die een reeks voorstellen dienden te formuleren...

  Deze experten waren...notarissen
  Enough said.

  Heel dat notariaat is rot tot op het bot.
  1 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 6. #6
  Herman De Croo's schermafbeelding
  Lid sinds
  21/11/14
  Locatie
  Gavere / Zingem
  Berichten
  2.906
  iTrader
  10 (100%)
  Reputation
  13/87
  Ik begrijp niet hoe dit blijft duren. Notarissen zijn een erg kleine groep, die electoraal toch niets voorstelt? Als je de kosten voor de aanschaf van een woning kan verlagen voor de algemene bevolking, door in de inkomsten van een kleine groep topverdieners te snijden, is dit als politicus toch een goede zet?
  Je komt dan uit bij lobbygroepen en de loges, maar het lijkt me sterk dat de notarissen zo goed georganiseerd zijn dat ze de volledige Belgische politiek onder de knoet hebben.
  10% korting bij alle hotels op booking.com via deze link

 7. #7
  KnightOfCydonia's schermafbeelding
  Lid sinds
  29/11/06
  Locatie
  Zuid-Limburg
  Berichten
  5.075
  iTrader
  5 (100%)
  Reputation
  716/790
  Notarissen zijn juristen en een groot deel van ons parlement zit vol met juristen, kabinetten zitten vol met juristen etc. Neem maar gerust aan dat elke jurist wel minstens één notaris onder zijn persoonlijke kennissen-of vriendenkring kan rekenen en dat een significant deel zelf de notarisopleiding heeft gedaan of overweegt te doen. Notarissen moeten geen lobbygroep opzetten, een groot deel van de politiek vervult die rol al vanzelf voor hun.

  Dit rapport over de hervorming van het notariaat heeft een zeer hoog "Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend"-gehalte, alleen heeft WC-eend nog concurrentie op de markt en in die context is die slogan nog grappig, wat het notariaat betreft, dat zijn gewoon monopolisten die parasiteren op de kap van de samenleving, het zijn relicten uit de tijd van Napoleon met bitter weinig meerwaarde in een digitaal tijdperk.
  2 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 8. #8

  Lid sinds
  4/01/08
  Locatie
  Gent
  Berichten
  11.593
  iTrader
  0
  Reputation
  362/501
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Herman De Croo Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Ik begrijp niet hoe dit blijft duren. Notarissen zijn een erg kleine groep, die electoraal toch niets voorstelt? Als je de kosten voor de aanschaf van een woning kan verlagen voor de algemene bevolking, door in de inkomsten van een kleine groep topverdieners te snijden, is dit als politicus toch een goede zet?
  Je komt dan uit bij lobbygroepen en de loges, maar het lijkt me sterk dat de notarissen zo goed georganiseerd zijn dat ze de volledige Belgische politiek onder de knoet hebben.
  Ik zou ze niet onderschatten. De sterkte van hun lobby is niet zozeer de externe lobbygroepen maar hun interne takels binnen het parlement en het ganse politieke bestel, die vol met juristjes zit.

 9. #9

  Lid sinds
  17/11/14
  Locatie
  De Panne
  Berichten
  1.456
  iTrader
  0
  Reputation
  35/74
  Waarom krijgen andere juridische sectoren dan geen dergelijke behandeling?

 10. #10
  KnightOfCydonia's schermafbeelding
  Lid sinds
  29/11/06
  Locatie
  Zuid-Limburg
  Berichten
  5.075
  iTrader
  5 (100%)
  Reputation
  716/790
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Regenneger Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Waarom krijgen andere juridische sectoren dan geen dergelijke behandeling?
  Jij gaat er wel erg gemakkelijk vanuit dat ze het nu reeds niet krijgen...

 11. #11

  Lid sinds
  17/11/14
  Locatie
  De Panne
  Berichten
  1.456
  iTrader
  0
  Reputation
  35/74
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door KnightOfCydonia Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Jij gaat er wel erg gemakkelijk vanuit dat ze het nu reeds niet krijgen...
  Hoe dan? Geef eens wat relevante voorbeelden of bewijs je stelling.

 12. #12
  dee's schermafbeelding
  Lid sinds
  17/08/02
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  3.207
  iTrader
  1 (100%)
  Reputation
  95/107
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Herman De Croo Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Ik begrijp niet hoe dit blijft duren. Notarissen zijn een erg kleine groep, die electoraal toch niets voorstelt? Als je de kosten voor de aanschaf van een woning kan verlagen voor de algemene bevolking, door in de inkomsten van een kleine groep topverdieners te snijden, is dit als politicus toch een goede zet?
  Je komt dan uit bij lobbygroepen en de loges, maar het lijkt me sterk dat de notarissen zo goed georganiseerd zijn dat ze de volledige Belgische politiek onder de knoet hebben.
  84 tot 87% van de aankoopkosten zijn belastingen.

  Als je bv een woning van 250 000 euro koopt dan betaal je 22 023 euro aankoopkosten.
  - 18 500 euro is voor de overheid + btw dat de notaris betaald
  - 3 548 euro is voor de notaris waarop deze nog eens btw betaald

  De verlaging zit dus eerder bij de overheid.
  ( \_/ )
  (='.'=)
  (")_(")*

 13. #13
  beryl's schermafbeelding
  Lid sinds
  11/11/03
  Locatie
  Brussel
  Berichten
  3.035
  iTrader
  0
  Reputation
  335/381
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door dee Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  84 tot 87% van de aankoopkosten zijn belastingen.

  Als je bv een woning van 250 000 euro koopt dan betaal je 22 023 euro aankoopkosten.
  - 18 500 euro is voor de overheid + btw dat de notaris betaald
  - 3 548 euro is voor de notaris waarop deze nog eens btw betaald

  De verlaging zit dus eerder bij de overheid.
  Da's een andere zaak. Dat deel voor de overheid is ten minste een belasting, je kan daar nog over discussiëren of dat correct is en of het geld wel goed besteed wordt maar dat geld voor de notaris gaat rechtstreeks naar zijn bankrekening. Stel u voor dat iedere keer als je nummerplaten haalt je bovenop de inverkeerstelling ook nog eens 500 euro zou moeten storten op de rekening van de behandelende ambtenaar, niemand zou dat pikken. Maar da's wel wat er gebeurt bij notarissen: ze krijgen een vergoeding die totaal niet in overeenstemming is met de hoeveelheid of de complexiteit van het werk dat erin kruipt. Het feit dat die betaling gepaard gaat met de uiteraard nog veel grotere sommen die neergelegd worden bij onroerend goed transacties is geen excuus.
  Laatst gewijzigd door beryl; 17 juni 2019 om 20:38
  2 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 14. #14
  zarathustra's schermafbeelding
  Lid sinds
  17/07/02
  Locatie
  Oslo
  Berichten
  17.408
  iTrader
  1 (100%)
  Reputation
  387/799
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Regenneger Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Hoe dan? Geef eens wat relevante voorbeelden of bewijs je stelling.
  georganiseerde schijnzelfstandigheid bijvoorbeeld.
  *** Also sprach Zarathustra ***

 15. #15
  dee's schermafbeelding
  Lid sinds
  17/08/02
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  3.207
  iTrader
  1 (100%)
  Reputation
  95/107
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door beryl Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Da's een andere zaak. Dat deel voor de overheid is ten minste een belasting, je kan daar nog over discussiëren of dat correct is en of het geld wel goed besteed wordt maar dat geld voor de notaris gaat rechtstreeks naar zijn bankrekening. Stel u voor dat iedere keer als je nummerplaten haalt je bovenop de inverkeerstelling ook nog eens 500 euro zou moeten storten op de rekening van de behandelende ambtenaar, niemand zou dat pikken. Maar da's wel wat er gebeurt bij notarissen: ze krijgen een vergoeding die totaal niet in overeenstemming is met de hoeveelheid of de complexiteit van het werk dat erin kruipt. Het feit dat die betaling gepaard gaat met de uiteraard nog veel grotere sommen die neergelegd worden bij onroerend goed transacties is geen excuus.
  Ik ben zelf ook voorstander om dergelijke zaken door de staat rechtstreeks te laten doen.
  Ik reageer enkel op de stelling dat je de kosten wel kan verlagen door de notaris te schrappen. De notaris zelf is een marginale kost.
  ( \_/ )
  (='.'=)
  (")_(")*

Pagina 1 van 2 12 Laatste

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •  

Inloggen

Inloggen