De lijststem is iets dat men ooit verzonnen heeft maar grondwettelijk eigenlijk geklooi is. De uiteindelijke wetgeving was ook een compromis tussen voor en tegenstanders.

Zo is het mogelijk dat iemand met minder voorkeurstemmen toch niet verkozen wordt omdat iemand hoger in rang met minder voorkeurstemmen een deel lijststemmen krijgt.
Een partij kan zo de verkiesbaarheid van iemand beïnvloeden. Iets dat volgens de grondwet misschien niet de bedoeling is.

Dit is al aangeklaagd bij het Grondwettelijk Hof. Die heeft toen het beroep verworpen. Volgens hen is er geen discriminatie en dat is het enige waar zij bevoegd voor zijn, de rest is invulling door het parlement binnen de grenzen van de grondwet.
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof arrest nr. 25/2002 van 30 januari 2002 rolnummer 2027 in zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, 7 en 9 van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemm

Persoonlijk vind ik het, te, veel macht voor de partijen.