Pagina 1 van 34 1234511 ... Laatste

Discussie: Winter 2018-2019

 1. #1

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244

  Winter 2018-2019

  Het is nog een beetje vroeg, en laten we gerust nog maar wat nazomeren, maar... de winter komt er ook stilaan weer aan, en vandaar ook weer een topic daarvan.

  Voorlopige winterverwachting:

  QBO en dynamische forcing (stratosfeer-troposfeer koppeling)

  QBO = quasi-biennal oscillation

  kort: Negatieve QBO (easterlies) / Positieve QBO (westerlies). Easterlies gedurende jaren met lage zonne-activiteit vergroten de kans op een SSW die vooral plaatsvindt in het tweede gedeelte v/d winter. Verder is QBO ook een indicator voor zonaliteit in stratosfeer met koppelingseffect naar troposfeer toe.

  The quasi-biennial oscillation (QBO) is a quasiperiodic oscillation of the equatorial zonal wind between easterlies and westerlies in the tropical stratosphere with a mean period of 28 to 29 months. The alternating wind regimes develop at the top of the lower stratosphere and propagate downwards at about 1 km (0.6 mi) per month until they are dissipated at the tropical tropopause. Downward motion of the easterlies is usually more irregular than that of the westerlies. The amplitude of the easterly phase is about twice as strong as that of the westerly phase. At the top of the vertical QBO domain, easterlies dominate, while at the bottom, westerlies are more likely to be found. At the 30mb level, with regards to monthly mean zonal winds, the strongest recorded easterly was 29.55 m/s in November 2005, while the strongest recorded westerly was only 15.62 m/s in June 1995.
  QBO gegevens: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/qbo.data  De kans op een koudere winter lijkt voor mij groter dan in andere jaren, hoewel niet elke parameter ideaal is voor dit jaar. Zo is de QBO naar verwachting maar tijdelijk negatief/oostelijk (vroegere gedeelte), welke de kans op een SSW doet verkleinen. Daar staat dan weer tegenover dat de QBO op dit moment nog stevig in de negatieve fase zit (welke gunstig is), maar flink toenemende, en verwacht wordt dat in november, december of januari de waardes positief worden. De terugkoppeling tussen stratosfeer en atmosfeer is wel uitgesteld, dus toenemende zonaliteit zou dus pas in het tweede gedeelte v/d winter aan de orde moeten zijn. Daar staat dan weer tegenover dat het tweede deel v/d winter klimatologisch minder zonaliteit kent dan het eerste gedeelte, en dit in principe het verschil tussen het eerste en tweede gedeelte zou moeten teniet doen, omdat tevens ook het tweede gedeelte v/d winter vaak het meeste koude is. De kans op een SSW lijkt rond gemiddeld te liggen. SSW's vinden vaak plaats aan het einde v/d winter, maar hoe verder de winter vordert, hoe kleiner de kans op een SSW wordt, en voor SSW's zal er geen terugkoppelingskracht zijn. Ik sluit echter niet uit dat in november of december door verscheidene opwarmingen in de stratosfeer, er voor zouden kunnen zorgen dat de poolwervel uiteindelijk nooit zijn maximum potentieel kan benutten. Verder vermoed ik dat we afhankelijk zullen zijn van een actief orkaanseizoen die warmte van de tropen naar de polen transporteert, en wanneer warmte op de polen terechtkomt, dan zal dit uiteindelijk na verloop van tijd ook zijn effect hebben op de stratosfeer, net zoals de stratosfeer ook direct de atmosfeer beinvloedt, en gebeurtenissen in de atmosfeer of in de stratosfeer elkander kunnen beinvloeden over een termijn van 2-3 weken vaak. Een sterk hogedrukgebied nabij de Polen (vaak in Siberie, maar ook Alaska of Groenland zijn mogelijkheden) kan in principe de verandering die hier nodig is ook forceren. Een hogedrukgebied boven Siberie kan ook snel ontstaan wanneer het sneeuwoppervlakte snel toeneemt gedurende de herfstmaanden. Voor dit jaar vermoed ik dat dit van vitaal belang kan zijn, en momenteel is het nog zeer vroeg, maar is het sneeuwoppervlakte het vrij goed aan het doen. Oktober is op dat vlak de belangrijkste maand (voor wat de SAI-index genoemd wordt). Zelfs een straalstroom zoals we deze lang in de zomer gekend hebben, en in plaats van naar Europa of zelfs Noord-Europa te trekken het Europese continent mist, en richting Noordpool gaat, kan in principe op langere termijn ook voor een gunstige verandering zorgen. Hoewel de initiële set-up wel barslecht mag zijn (zacht en droog weer). Het abrupt afnemen van de hoeveelheid zee-ijs zorgt er ook voor dat dit soort patronen zich vaker voordoen dan in het verleden, maar wanneer dergelijke patronen zich in de late herfst of zeer vroege winter vertonen, dan kan dat een gunstig effect hebben op het vervolg van de winter. Dit soort patronen vindt ook plaats wanneer de Poolwervel zich vooral boven Canada concentreert. De Poolwervel heeft zich tijdens de laatste jaren ook dikwijls daar genesteld, maar dit jaar vermoed ik dat dit anders zou kunnen zijn omwille van het koelere zeewater dan normaal ten westen van Canada en Alaska, waar dit de voorbije jaren juist andersom is. Dit zorgde in de voorbije jaren juist voor koud winterweer in grote delen van Noord-Amerika. En als die koude luchtstromingen uiteindelijk de Atlantische Oceaan opgaan dienen ze als brandstof voor onze trein aan depressies.

  Atlantisch zeewatertemperatuur  De QBO zal dus vermoedelijk te snel positief worden, maar dat wilt niet per se zeggen dat het daarom de winterkansen hypothikeert. Er is verder één andere parameter die we nu al meer dan waarschijnlijk kennen die wellicht ook niet gunstig wordt, en dat is de tripole in de Atlantische Oceaan. Zo min mogelijk tegenstellingen in zeewatertemperatuur in de Atlantische Oceaan zou ervoor zorgen dat de oceaan kalmer zou worden en er minder baroclynische onstabiliteit is (welke depressies genereert). Net zoals de voorbije jaren is dit niet echt gunstig dit jaar, met koud water dan normaal in het uiterste noorden, warmer water in het middengedeelte van de Atlantische Oceaan. In het zuidelijke gedeelte is het water nu warmer dan normaal geworden waar dit eerder in de zomer kouder dan normaal was (en welke er deels voor zorgde dat het orkaanseizoen later dan normaal op gang kwam). Het meest zuidelijke gedeelte is van het minste belang op ons weer in principe, maar warmer dan normaal water is daar iets gunstiger voor onze winterkansen; Al is het maar omdat het indirect de kansen op vorming van tropische cyclonen vergroot, welke voor een transport van warmte van de tropen naar de polen kan zorgen. Nu moet ook hier gezegd worden dat we niet blind mogen afgaan op onze zeewatertemperaturen, zoals bvb. bleek deze zomer. Deze zomer was het zeewatertemperatuur nabij Europa echter wel warmer dan normaal (ook als direct gevolg van de warmte hier), en is het temperatuur van het zeewater van minder belang op ons weer, waar depressies in het winterhalfjaar gewoon klimatologisch gezien een belangrijkere rol op ons weerpatroon spelen.

  ENSO  Wat minder van belang speelt voor ons, maar toch een kleine rol kan spelen is de ENSO-index. Momenteel is echter nog niet bekend of deze neutraal blijft of voor een kleine / gematigde El Nino. De modellen verwachten het laatste, maar directe observaties van het zeewatertemperatuur in de Stille Oceaan zorgen terecht voor twijfels. Deze index is dus onduidelijker dan gedurende andere jaren, maar in principe is vooral een super El Nino nefast voor onze winterkansen en die zal er niet aankomen. Daarom dat ik hier aan weinig belang hecht, zolang de afwijking niet extreem is.

  Zonne-activiteit  De belangrijkste factor dat voor mij aangeeft dat de kans op een koudere winter groter is dan normaal, is de zonneactiviteit. Die is dit jaar zeer laag, en dat vergroot de kans op een koudere winter aanzienlijk. Zo vielen de winters van '85-'87, '95-'96 en '09-'10 allen in jaren met zeer lage zonne-activiteit. We gaan dit of volgend jaar echter het diepe minimum bereiken, en dit is zeer gunstig voor het voorkomen van een koude winter. De kans op een koude winter verdubbelt in principe. Ik heb zelf de berekeningen gedaan, volgens de temperaturen die gemeten zijn in Ukkel.

  Ik heb dus de 20 jaren met het minst aantal sunspots op de zon vanaf 1849:
  Gebruikte bronnen:
  https://www.frankdeboosere.be/klimaa...atalgemeen.php - voor gebruiken gegevens klimaat Ukkel
  Spotless Days Page -> voor het vinden van de 20 jaren met het meest aantal dagen zonder zonnevlekken op de zon. De kans is aanzienlijk dat dit jaar zich mag aansluiten bij dit select groepje jaren:
  1913, 1901, 1878, 2008, 2009, 1856, 1902, 1912, 1954, 1933, 1855, 1867, 1879, 1889, 1996, 2007, 1944, 1900, 1934, 1914, 1888

  gemiddelde temperatuur december <1,0C: 18,93%
  top 20 zonnevlekkenloze jaren december <1,0C: 40%

  gemiddelde temperatuur januari <0,5C: 21,30%
  top 20 zonnevlekkenloze jaren januari <0,5C: 55%

  gemiddelde wintertemperatuur februari <1,0C: 21,89%
  top 20 zonnevlekkenloze jaren februari <1,0C: 30%

  Vier kanttekeningen:
  - 20 jaren vergelijken tegenover 169 jaren is qua steekproef gewoon niet voldoende. Er is te weinig data om statische verbanden bloot te leggen. Idealiter is een reeks gegeven van minstens 1000 jaar, om een beter beeld te kunnen vormen. Er is dus best wel wat statistische ruis, zeker in een delicaat iets als klimaatverandering.
  - Wat niet helpt is dat de zonne-activiteit in het 2e gedeelte van de 19e eeuw lager lag dan over het grote gedeelte van de 20ste eeuw, waardoor veel jaren van de 20ste eeuw die over het algemeen warmer verliepen de reeks niet haalden. Een v/d redenen voor het verklaren van deze opmerkelijke reeks statistieken kan simpelweg de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zijn, al is dat wellicht maar één v/d redenen
  - De kansen op basis van een koude winter zijn berekend voor de periode 1849-2018. We leven echter vandaag in 2018 en in principe is het huidig klimaat volgens de door onze gebruikte criteria 2004-2033. Natuurlijk is dit niet praktisch doordat we de komende 15 jaar nog niet kennen, en gebruiken we dus 1981-2010. Door de gemiddelde wintertemperatuur van 1849-2018 te berekenen, en uiteindelijk het verschil te berekenen met de wintertemperatuur van de periode 1981-2010 en vervolgens dat verschil op te tellen bij de temperatuur die als criteria werden gebruikt voor het hebben van een koude december, januari of februari heb je een betere kansberekening. Al is zelfs ook dat een overschatting van onze kansen, omdat het jaartal 2018 nog altijd een zachter klimaat kent dan de periode 1981-2010. En uiteindelijk ga ik zelf deze berekeningen niet doen. Ik wil alleen zeggen dat de uiteindelijke kanspercentage dus een flinke overschatting is, omwille van dit gegeven, zowel voor een gemiddelde maand december, januari of februari als voor een jaartal uit de top 20 jaren met meest aantal dagen zonder zonnevlekken op de zon.
  - Zowel het meten van de temperaturen in Ukkel als het meten van het aantal zonnevlekken op de zon gebeurde 100 tot 150 jaar geleden een stuk minder nauwkeurig dan nu, hoewel de kwaliteit nog altijd goed is, en dit in principe geen invloed zou mogen hebben op het berekenen van deze statistieken. Er zijn ook temperatuurcorrecties gebeurd omdat de normen waarmee de temperatuur toen gemeten werd anders is dan die van nu, maar die zijn al doorgevoerd (bvb. meten in open hut tov meten in gesloten hut, of meten vanaf hoeveel cm van de grond). Correcties voor stadswarmte zijn niet doorgevoerd. De bebouwing is nu in Ukkel een stuk groter dan 150 jaar geleden, alsook de volledige agglomeratie van Brussel, welke een effect heeft op wintertemperatuur en dan vooral op de minimumtemperatuur.

  2e deel verwachting

  Op basis van de gegevens die we hebben zien we dat de kans aanzienlijk groter is statistisch gezien voor een koudere december en een koudere januari dan normaal. Ook voor februari is die kans groter dan normaal, maar niet zo veel groter dan normaal. In combinatie met de combinatie QBO die ook al aangeeft dat de kans op een vroegere winter groter dan normaal is, denk ik dat het zwaartepunt van onze winter twee weken vroeger dan normaal zal zijn gemiddeld gezien, hoewel dit ook zeker kan betekenen dat december (en misschien ook november) iets zullen brengen op vlak van winterweer. Het is ook belangrijk om even te zeggen dat het niet betekent omdat het zwaartepunt v/d winter zich twee weken vroeger dan normaal plaatsvindt, dat dit ook betekent dat dit effectief zal gebeuren. Net zoals deze winter ook even goed zeer zacht kan worden (net zoals 2007-2008 die zich ook in de reeks bevindt). Maar de kans erop is statistisch gezien groter dan normaal. Op basis van die kanttekeningen weten we dus verder ook nog dat de daadwerkelijke kansen op dergelijke temperaturen een pak lager liggen dan de kanspercentages die ik berekend heb. Wellicht zijn de kansberekeningen eerder van tel voor temperaturen 1,5°C in de berekeningen dan normaal, wat in de meeste gevallen nog steeds kouder dan normaal zou betekenen, maar dan kouder dan normaal voor ons klimaat, waarvan het ook al een tijd geleden is.

  Op basis van dit alles verwacht ik een koudere winter dan normaal die opmerkelijk vroeger zal starten, en wellicht / mogelijk ook vroeger tot zijn einde zal komen, maar daar durf ik niet echt een uitspraak over te doen. Zo zou het jaar 2018 trouwens vrij extreem en continentaal verlopen met vooral droog weer, een koude start van het jaar, een warm zomerhalfjaar en een koud einde. En ook dat zou al een tijd geleden zijn. Verder verwacht ik dat de kans voor een koudere winter dan normaal voor 2019-2020 en vooral 2020-2021 ook hoger dan normaal zal liggen. Voor 2020-2021 verwacht ik een soort kers op de taart, een soort ultieme winters, al kennen we nog maar twee parameters: lage zonne-activiteit en 80/90% zeker negatieve QBO over de loop van de hele winter. De kans lijkt wel groter op een drogere winter dan normaal, ook al omdat koude in de winter vaak gepaard gaat met de droge lucht, maar over sneeuwkansen durf ik minder uitspraken doen. Daarvoor is het weer te afhankelijk van de details hier in West-Europa. Al is de kans wel groter dat we meer sneeuw zullen zien dan in de afgelopen vijf jaar. Verder zou het gerust zo kunnen zijn dat de winter al van zich laat tonen in november.
  Laatst gewijzigd door Lakigigar; 13 september 2018 om 03:39
  3 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 2. #2

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244
  De grafiek die aangeeft (via verwachtingslijnen) of het patroon in de noordelijke hemisfeer zonaler dan normaal of minder zonaler dan normaal zal zijn (simpel uitgelegd) geeft consistent aan dat het eerste gedeelte v/d winter, en november minder zonaal dan anders zal verlopen, en die modellen scharen zich dus achter mijn vermoeden dat de winter mogelijk erg vroeg kan starten dit jaar.  3 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 3. #3

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244
  Verder gaat ook het EC model voor een koudere winter dan normaal. Extra duiding gekopieerd via https://www.gavsweathervids.com/flash.html

  There have been rumours online during the past few days that the ECMWF seasonal model - SEAS5 has produced a very "interesting" update for and these rumours have now been confirmed as this months EC seasonal model update has been released to the public.

  Tonight's blog update is going to quickly go through the next six months worth of mean-sea-level-pressure (MSLP) anomalies for the tri-monthly periods November-December-January, December-January-February and January-February-March 2019.

  Starting with Nov-Jan 2019:  This MSLP anomaly shows extensive high pressure to the north of the UK with it's center from Iceland to Greenland. We see low pressure through the central Atlantic with the red line showing that the jet stream would be well to the south of the UK running from the Atlantic into southern Europe.

  This is a classic negative AO/NAO set-up and the result would be a mean wind direction (indicated by the blue arrow) from the east or north-east into the UK and central/western Europe with the mild, rain-bearing westerly winds tending to be through southern Europe. This could hint at a wintry start to Winter for the UK.

  The next tri-monthly period covers Dec-Feb and is the EC MSLP anomaly for Winter 2018/19:  This one continues the "blocked" signal from Nov-Jan but if anything blocking is becoming even more extensive with a large area of high pressure now forecast to be stretched out from Scandinavia to Greenland. The center of the high pressure (indicated by the red colour) looks to be just to the west of northern Norway.

  Once again we see low pressure through the Atlantic which along with the jet stream would move through southern Europe bringing a wet Winter to much of the Mediterranean. Further north many central, northern and western parts of Europe would have a dry but very cold Winter - With the mean wind direction from the east or north-east any precipitation that did fall across northern Europe would expected to be mainly snow.

  This MSLP anomaly is very indicative of the chance of a cold, potentially very cold Winter for the UK and much of central/northern Europe.

  Finally the MSLP anomaly for Jan-Mar 2019:  This one shows a slight change. We still see extensive northern blocking but it's becoming more centered towards Greenland and Iceland with a weakening of high pressure close to Scandinavia. We also seem to be losing the low pressure through the central Atlantic with a weakening of the jet stream, although given the extensive blocking signals the mean position of the jet stream would probably still be to the south of the UK.

  Northerly winds would probably be favoured through this late Winter period - Still cold but potentially bringing the coldest and wintriest conditions to the north and west rather than the south and east such as we'd see through the early and main Winter period with those easterly winds.

  Overall quite a shocking update from the EC seasonal model this month and will be sure to set the weather community alight! Very interesting times ahead.
  5 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 4. #4

  Lid sinds
  3/06/16
  Locatie
  2040
  Berichten
  368
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  3/17
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Lakigigar Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Op basis van dit alles verwacht ik een koudere winter dan normaal die opmerkelijk vroeger zal starten
  26 augustus was de eerste dag van de winter waarin het gevroren heeft (Gouvy), dus hij is idd weer vroeg begonnen dit jaar.

  Soit een hogedruk-winter met erg koude temps, blue skies, weinig/geen sneeuw en droge lucht is mijn favoriet, dus die voorspelling ziet er goed uit
  1 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 5. #5
  Japser's schermafbeelding
  Lid sinds
  23/06/04
  Locatie
  melle
  Berichten
  7.177
  iTrader
  13 (100%)
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  4/45
  Heb je wat upvotes gegeven. Interessante posts... Er zouden er hier meer van dit niveau moeten zijn ;-)
  3 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 6. #6
  TooChé's schermafbeelding
  Lid sinds
  6/11/02
  Locatie
  Waarmaarde
  Berichten
  8.158
  iTrader
  71 (100%)
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  6/265
  Laat ons vooral hopen op bakken sneeuw in de bergen
  1 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

 7. #7
  Japser's schermafbeelding
  Lid sinds
  23/06/04
  Locatie
  melle
  Berichten
  7.177
  iTrader
  13 (100%)
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  4/45
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door TooChé Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Laat ons vooral hopen op bakken sneeuw in de bergen
  Ik hoop gewoon dat het weer niet vast zit zoals het al de gehele zomer doet. Zit geen dynamiek in de bovenluchten. We zitten al maanden met hetzelfde weer opgescheept. Zo wordt poederjagen ook maar saai als er niets is om achter te zoeken...

 8. #8

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244
  Ik denk dat dit soort blokkades ook veel meer voorkomen tijdens zonneminima.

 9. #9

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244
  Signalen blijven (verrassend) consistent voor een vroege start van de winter. Lange termijnmodellen gaan al voor blokkades eind oktober en november (die niet per se koud hoeven te zijn), maar de stratosfeer zal misschien nooit helemaal in gang schieten. Verder neemt het sneeuwoppervlakte in Rusland al aardig toe, terwijl het nog zeer vroeg is, maar we zitten ook op dat vlak voor op schema.

 10. #10
  Matthias92's schermafbeelding
  Lid sinds
  19/02/13
  Locatie
  Lokeren
  Berichten
  1.029
  iTrader
  1 (100%)
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  0/2

 11. #11

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244
  Nog steeds een signaal voor een drop in de frequentie van zonale winden, volgens nu al 4 modellen (allemaal CFS, 3 pertubed and 1 control line). Duidelijk dat CFS een sterk signaal ziet voor een blocking en dus een mogelijk koud einde van november en een koude december.

 12. #12
  Sneeuwstorm's schermafbeelding
  Lid sinds
  27/12/14
  Locatie
  Ninove
  Berichten
  779
  iTrader
  1 (100%)
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  10/12
  We hebben al wel genoeg gezien in het verleden dat het patroon er dan plots mee ophield op het moment dat het winter werd.
  Naar mijn gevoel betekent droog en zonnig weer in de herfst weinig goeds voor de winter. De natuur wil dan compenseren met een straffe WC met veel regen en wind tijdens de cruciale maanden.
  Erg wetenschappelijk is dat allemaal natuurlijk niet.

  De meest betrouwbare factor is de zonneactiviteit.

 13. #13

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244
  Was toch dit weekend vrij onrustig met redelijk wat regen en wind... Echt nazomerweer kun je dat niet noemen, komende weken is het ook te koel daarvoor.

 14. #14
  Musk's schermafbeelding
  Lid sinds
  21/07/02
  Locatie
  Limburg
  Berichten
  10.972
  iTrader
  6 (100%)
  Mentioned
  1 Post(s)
  Reputation
  7/285
  Ik vind het raar. Je bent duidelijk erg geïnteresseerd in het weer. Als je dan een beetje de werking van een weermodel zou interpreteren, dan weet je toch dat lange termijnvoorspellingen 0,0 waard zijn?

  We hebben gewoon de rekenkracht (nog) niet om dergelijk model met aan aanvaardbare probabiliteit te bouwen.
  DJ Gear: 2 x Technics SL1210 MK-II / 2 x Ortofon Concorde Pro S / Ecler NUO-2 / 2 x JBL LSR 2328P / 1 x JBL LSR 2310SP / Focusrite Saffire 14 Pro / AKG K-171 Studio

  Desktop: Coolermaster Elite 370 / ASRock 870 Extreme3 / AMD Phenom II X6 1055T / Gelid Tranquillo CPU Cooler / 2 x 2 GB Kingston DDR3 1333Mhz / EVGA GTX670 2Gb FTW / Crucial RealSSD 64GB / Samsung F3 1Tb / Be Quiet 550W 80Plus

 15. #15

  Lid sinds
  2/01/13
  Locatie
  -
  Berichten
  11.440
  iTrader
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Reputation
  59/244
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Musk Bekijk bericht
  Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
  Ik vind het raar. Je bent duidelijk erg geïnteresseerd in het weer. Als je dan een beetje de werking van een weermodel zou interpreteren, dan weet je toch dat lange termijnvoorspellingen 0,0 waard zijn?

  We hebben gewoon de rekenkracht (nog) niet om dergelijk model met aan aanvaardbare probabiliteit te bouwen.
  Ik ga daar niet mee akkoord

  1) We kunnen met ongeveer 70% betrouwbaarheid zeggen of een winter al dan niet zachter of koeler dan normaal zal verlopen qua temperatuur, en we blijven vordering maken
  2) Je moet onderscheid kunnen maken tussen specifieke weersvoorspellingen voor een dag of kleine periode en seizoens- en maandvoorspellingen. Valt imo niet te vergelijken met elkaar.
  3) Volgens deze redenering staan we binnen 200 jaar nog geen stap verder m.b.t. op langetermijnverwachtingen.
  4) Er zijn wel degelijk verbanden tussen bvb. zonne-activiteit en ons weer en klimaat (zowel op kleine als obviously ook op grote schaal), en zo zijn er nog meer verbanden waarvan ik er enkele heb uitgelegd in de openingspost. Uiteraard zijn deze onderhevig aan deze discussie, en is er i.t.t. de klimaatvoorspellingen (ondanks wat klimaatsceptici je proberen te vertellen) geen consensus hieromtrent, en dat maakt het juist ook (deels) zo interessant.
  2 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren

Pagina 1 van 34 1234511 ... Laatste

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •  

Inloggen

Inloggen