9lives - Games Forum FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Infractions

Op dit forum werken we met infractions, een puntensysteem voor overtredingen cfr het bonus malus systeem. Moderators kunnen je per overtreding een aantal strafpunten geven. Als je aan een bepaald aantal strafpunten komt volgt er automatisch een sanctie, meestal een ban van het forum.
Infractions devalueren in de tijd, dus als je je gedraagt kom je uiteindelijk terug op nul punten terecht.

10 punten = 1 dag ban
15 punten = 2 dagen ban
20 punten = 3 dagen ban
25 punten = 4 dagen ban
30 punten = permanente ban

De iets oudere bezoeker herinnert zich misschien nog het Usernote systeem, waarbij de crew per bezoeker een strafblad bijhield. Het infractionsysteem vervangt de usernotes. Over de infractions wordt met de crew niet gediscussieerd!

Opmerking: de ombudsdienst is gerechtigd de PM's (Private Messages) die via het forum verstuurd worden te lezen indien er een redelijk vermoeden van misdrijf is.

Infractions - Algemene verdeling

Dit lijstje betreft de algemene verdeling van infractionpunten, zoals deze over het gehele forum van toepassing is. Uitzonderingen hierop vormen fora zoals Algemene Discussies, Webdesign en Buy & Sell. Hiervoor hebben we dan ook een eigen verdeling gemaakt (zie hieronder). Ook kunnen moderators je een custom infraction geven, waarbij ze zelf de strafmaat bepalen. Dit komt echter niet zoveel voor.

De infractionsverdeling geldt tegelijk als algemeen rulebook en als algemene strafverdeling!

Zeer lichte overtreding
infractionpuntenmaanden
Niet aangepast taalgebruik 1pt 2mnd
Thread diggen 2pt 2mnd
Offtopic 2pt 2mnd

Lichte overtreding
infractionpuntenmaanden
Onaanvaardbare signature categorie 2 (warez, clickgame, reclame)3pt3mnd
Onaanvaardbare avatar (porno, racisme, ...)3pt3mnd
Belachelijke/onnuttige/ongewenste post 3pt 3mnd
PM ivm signature negeren 3pt 3mnd

Gemiddelde overtreding
infractionpuntenmaanden
Starten van een belachelijke thread3pt4mnd
Aanzetten tot illegale praktijken (warez, diefstal, ...) 3pt 4mnd
Reclamepost/thread 3pt 4mnd
Pmspam 4pt 4mnd
Misbruik maken van reportsysteem 4pt 4mnd
Misbruik user reputation 4pt 4mnd
Onaanvaardbare post (porno, schokkend materiaal, ...) 4pt 4mnd
Warezrequest 4pt 6mnd

Zware overtreding
infractionpuntenmaanden
Thread verzieken 4pt6mnd
Onaanvaardbare signature categorie 1 4pt6mnd
Participatie flame 4pt3mnd
Uitlokken van flame 4pt6mnd
Flame, racisme5pt6mnd
Andere fora onderspammen in naam van Telenet Games / 9lives5pt6mnd
Dubbelaccount tijdens temp/perm ban (infraction voor originele)3pt6mnd
Flamepm (naar mod of member) 6pt 6mnd
Misbruik tagsysteem5pt6mnd
Weigeren signature aan te passen na pm 7pt 6mnd
Aanklagen modactie in nieuwe thread 7pt 6mnd
Blijven posten van threads/posts na delete 6pt 6mnd
Aanhoudende kritiek op mods in de thread 6pt 6mnd

Zeer zware overtreding
infractionpuntenmaanden
Clickgame, referral 15pt 6mnd
Reclamespam (meerdere reclame-threads) 15pt 12mnd
Zware flame, bedreigen van personen 15pt 12mnd
Aanbieden van warez 15pt 12mnd
Dubbelaccount tijdens temp/perm ban originele (infraction voor dubbel) 30pt 50mnd
Reclame-account 30pt 50mnd


Voorbeeld: Stel dat je iemand de huid vol scheldt en dit komt onder de aandacht van een moderator, dan is de kans groot dat deze je de infraction 'Flame, racisme' geeft. Deze infraction heeft een waarde van vijf strafpunten en dat over een periode van zes maanden. Gedurende zes maanden blijft je totaal aantal strafpunten dan ook op vijf staan, hierna vervalt deze en komt terug op nul terecht.

Stel nu dat je het flamen niet kan laten en een moderator deelt je opnieuw deze infraction toe. Je puntenaantal komt dan op tien te staan en je wordt automatisch voor één dag van dit forum gebanned (zie strafmaat).

Na die dag kan je terug op dit forum, maar je strafpunten zijn uiteraard nog niet vervallen. Per nieuwe infraction die je krijgt zal je opnieuw gebanned worden: voor een puntenaantal tussen 10 en 15 steeds één dag, voor een aantal tussen 15 en 20 twee dagen, enz ...

Infractions - Speciale verdeling

Voor sommige fora is er een uitbreiding op de algemene lijst van overtredingen (infractions) van toepassing. Je vindt de verdeling hier.

Algemene discussies
infractionpuntenmaanden
Posten in spamthreads 2pt4mnd
Starten van Googlethread2pt4mnd
Starten van huiswerkthread 2pt 4mnd
Informatie vragen omtrent illegale onderdelen/illegaal opvoeren 2pt 4mnd
Niet respecteren van andermans voertuig 3pt4mnd

Webdesign
infractionpuntenmaanden
Foutieve prefix 3pt3mnd
Sitecheck op webdesign 4pt 4mnd
Reclame 5pt 6mnd

Sitecheck
infractionpuntenmaanden
Foutieve prefix 3pt3mnd
Poll plaatsen 3pt3mnd
URL verwijderen 4pt 4mnd
Reclame 5pt 6mnd
Template of rip-off posten 5pt6mnd

Buy & Sell
infractionpuntenmaanden
Verkeerd subforum 2pt3mnd
Foutieve threadtitel 4pt 3mnd
Niet toegelaten verkoop 4pt 3mnd
Offtopic 4pt 4mnd
Teveel ups 4pt 4mnd
Bieden in prijsschatting 5pt 4mnd
Koop/verkoop in PM 5pt 4mnd
Continu aanmaken/verwijderen van (identieke) threads 5pt 6mnd
Misbruik iTrader systeem 5pt 6mnd
Verwijderen thread waarin reeds geboden werd 10pt 6mnd
Winkel/lotverkopen zonder toestemming 10pt 6mnd

Signatures & avatars

Op ons forum krijg je de mogelijkheid om een eigen signature en avatar in te stellen. Maak hier echter geen misbruik van! Even aanhalen wat kan en niet kan...

Onaanvaardbare signatures categorie 2
Dit zijn signatures die clickgames, referrals, crashlinks, links naar porno- en warezsites, internetpagina's met commerciele doeleinden of georganiseerde reclame- en wervingcampagnes voor andere sites buiten de onze bevatten. Ook is het niet toegelaten om mensen te ronselen met commerciële doeleinden, bvb aanzetten tot clickgames e.d.. Indien je mensen ronselt moet je altijd de aard van het doeleinde vermelden.
Met pagina's met commerciele doeleinden bedoelen we specifieke verkoopsthreads op andere fora/sites dan de onze, links of tekst die je in je signature moet plaatsen om met een wedstrijd voor een ander forum/site dan de onze mee te doen, ...

Onaanvaardbare signatures categorie 1
Dit zijn signatures die racisme, flame, onverdraagzaamheid, ... naar bepaalde mensen of bevolkingsgroepen (zowel ethnisch als cultureel) bevatten. Dit kan bvb naar aanhangers van andere godsdiensten gericht zijn, maar even goed tegen fans van een bepaalde voetbalclub of eigenaars van specifieke wagens.

Signatures moeten overigens aan de volgende regels qua afmetingen voldoen:
maximum 2 regels in size 3
maximum 3 regels in size 2 (normale grootte)
maximum 4 regels in size 1

Bekijk ook even de paragraaf i.v.m. signatures bij Forum Tools.

Avatars
Je bent vrij om je avatar te kiezen, zolang deze aan bepaalde regels voldoet. Zo is confronterend bloot, porno, racisme, onverdraagzaamheid, ... niet toegelaten. Ook mag je geen 'flitsende' geanimeerde afbeeldingen gebruiken. Het faken van crewmemberstatus d.m.v. avatars is eveneens verboden.

Report Bad Posts!

Omdat veel mensen zich zwaar ergeren aan deze nieuwe forumhype, gaan we ze vanaf nu verbieden:

Post zelf géén "BAN +1", "CLOSE +1" of "WRONG FORUM!" alike replies meer, maar gebruik de "Report This Thread" knop. Daar dient ie voor, en de moderators zullen veel sneller actie kunnen ondernemen!

Overtreders mogen zich aan een sanctie (infraction) verwachten.

Verboden threads

In de rules wordt er vermelding gemaakt van nutteloze, Google en huiswerkthreads.

Onder nutteloze threads verstaan we threads die geen meerwaarde bieden aan de discussies op ons forum (we hoeven dus pakweg niet te weten hoe je vakantie verlopen is) of zwamthreads die op andere fora gepost worden (veelal gestart met het excuus 'ik kan niet op zwam dus post ik het hier maar'). Ook threads om stemmen voor een of andere verkiezing of wedstrijd te ronselen zijn hier niet welkom.

Googlethreads zijn threads waarin je een vraag stelt waarop je het antwoord met een simpele Google zoekopdracht kon gevonden hebben.

De term huiswerkthreads spreekt wel voor zich. Dit forum dient namelijk niet om je schoolopdrachten door iemand anders te laten oplossen.

Illegale software (warez, cracks, ... etc)

Op dit forum is illegale software ten strengste verboden. Dit heeft betrekking op het promoten, aanbieden, vragen en verhandelen van en naar dergelijke software. Hierop staan strenge straffen, nader beschreven in de infractionsverdeling.
Ook het linken naar sites waar illegale software gevonden kan worden, inclusief torrent trackers en Usenet sites, is verboden.

Vanaf 2006 vallen ook zogenaamde no-cd cracks, waarmee je een computerspel of andere software zonder de bijhorende CD/DVD of andere vorm van authenticatie kan draaien onder de noemer 'illegale software'. Dit is een beslissing waarop niet teruggekomen wordt, de effectieve illegaliteit ervan in vraag stellen en aankaarten bij de moderators van dit forum heeft aldus geen zin.

User albums & social groups

Dit forum biedt zijn gebruikers enkele social tools aan om mensen met dezelfde interesses te binden en hen user generated content te laten uitwisselen. De meest in het oog springende tools zijn de user albums, alwaar men afbeeldingen kan opslaan en delen, en de social groups waarin gebruikers over specifieke onderwerpen kunnen bijpraten.

Op deze social tools zijn uiteraard dezelfde regels als op de rest van het forum geldig. Dit houdt in dat de content ervan niet in strijd mag zijn met het forumreglement. Zeer concreet denken we daarbij bijvoorbeeld aan het posten van naaktfoto's, warez, informatie over het bekomen van drugs, het viseren van bepaalde gebruikers, etc ...

Content die niet aan de regels voldoet kan zonder waarschuwing door de beheerders verwijderd worden. Indien dit blijft voorkomen kan een gepaste sanctie uitgedeeld worden.

Clickgames, referrals en reclame

URL's met referrals; links naar websites, verenigingen of zaken die in rechtstreekse concurrentie met 9Lives zijn of publiciteit met als enige doel persoonlijk gewin (bvb adverteren met invites) worden hier niet aanvaard (noch in posts, noch in signatures).

Mensen die zich hier aan schuldig maken mogen zich aan een sanctie (infraction) verwachten. Ook wordt je thread of signature automatisch gedelete (posten van dergelijke referrals en clickgames heeft dus echt wel geen zin).

Spam en scripts

Het is op dit forum niet toegelaten spam of anderzijds ongewenste posts op zowel manuele als geautomatiseerde manier te posten. Het gebruiken van scripts om posts aan te maken, aan te passen, te bumpen, etc. is verboden.

Dubbelaccounts

Dubbelaccounts, dat zijn één of meerdere nieuwe accounts die door een gebruiker naast zijn bestaande account worden aangemaakt, zijn ten strengste verboden en worden met infractions bestraft. Het gebruik van wegwerp email-accounts is verboden. De enige voorwaarden waarin dubbelaccounts wél worden toegelaten zijn de volgende:

- De twee accounts mogen niet door elkaar gebruikt worden. Dit betekent dat de originele account niet meer gebruikt mag worden vanaf de nieuwe account is aangemaakt.
- De originele account mag niet gebanned zijn. Nieuwe accounts aanmaken om een banperiode, zij het tijdelijk of permanent, te ontlopen is ten strengste verboden.
- De originele account mag geen strafpunten of actieve infractions hebben. Nieuwe accounts aanmaken om strafpunten of infractions te ontlopen is ten strengste verboden.
- De originele account mag geen negatieve iTrader scores hebben. Nieuwe accounts aanmaken om een slechte Buy&Sell reputatie te ontlopen is ten strengste verboden.

Indien je een nieuwe account wil aanmaken om een andere nickname aan te nemen kijk je beter eerst even bij het FAQ item nicknameverandering.

Klachten en opmerkingen

Uiteraard staan wij ten allen tijden open voor opmerkingen of klachten.

We vragen echter om acties van (sub-)moderators niet in een topic op het forum te betwisten.
Je kan elke Crew Member contacteren via e-mail of een Forum PM. De meesten kan je bovendien terug vinden op het #9lives.be IRC kanaal op QuakeNet.

Ben je niet tevreden met het gevolg dat een moderator geeft aan je klacht of opmerking of heb je algemene klachten dan kan je steeds de 9lives ombudsman Thurman contacteren,dit kan via mail op ombudsdienst@9lives-crew.be

Zoeken in FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.

Inloggen

Inloggen