PDA

Volledige versie bekijken : Opgelost HiJackThis logzarathustra
18 juli 2009, 17:40
zelfde probleem als 2 maand terug eigenlijk. Toen heb ik een reinstall gedaan van vista, maar daar heb ik nu eigenlijk geen zin in :p

relatief hoog cpu verbruik constant vind ik. En als ik wow opstart schiet het naar minimum 75% en blijft dan schommelen tussen 75 en 100%. Resultaat is ~5 fps wat serieus suckt uiteraard. Vreemde is dat het gewoon plotsklaps gebeurd is, werkte goed het ene moment, pc gelockt uurtje of 2 later terug gekomen en het was van dat. Dus heel vreemd imo

anyway

HiJackThis logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:24:16, on 18/07/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe
C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\Windows\PLFSetI.exe
C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe
C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe
C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe
C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
C:\Users\ZARATH~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcuimgr.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\NotificationCenter\Framework.Notificati onCenter.exe
C:\Windows\ehome\EHTray.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Users\zarathustra\Desktop\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! UK & Ireland (http://nl.intl.acer.yahoo.com)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo! UK & Ireland (http://nl.intl.acer.yahoo.com)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! UK & Ireland (http://nl.intl.acer.yahoo.com)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZPdtWzdVitaKey MC3000] "C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PdtWzd.exe" show
O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll
O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey MC3000 - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe
O23 - Service: CLHNService - Unknown owner - C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\HomeMedia\Kernel\DMP\CLHNService.exe
O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iGroupTec Service (IGBASVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\BASVC.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

--
End of file - 11498 bytes


en heb ook een MalwareBytes scan gedaan

Malwarebytes' Anti-Malware 1.39
Database version: 2459
Windows 6.0.6001 Service Pack 1

18/07/2009 17:21:23
mbam-log-2009-07-18 (17-21-23).txt

Scan type: Quick Scan
Objects scanned: 80679
Time elapsed: 8 minute(s), 52 second(s)

Memory Processes Infected: 0
Memory Modules Infected: 0
Registry Keys Infected: 0
Registry Values Infected: 0
Registry Data Items Infected: 0
Folders Infected: 0
Files Infected: 0

Memory Processes Infected:
(No malicious items detected)

Memory Modules Infected:
(No malicious items detected)

Registry Keys Infected:
(No malicious items detected)

Registry Values Infected:
(No malicious items detected)

Registry Data Items Infected:
(No malicious items detected)

Folders Infected:
(No malicious items detected)

Files Infected:
(No malicious items detected)en gewoon effe om te illustreren http://users.telenet.be/zabel/pics/cpu.jpg

en systeem gegevens:

System
--------------------------------------------------------------------------------

Manufacturer Acer, inc.
Model Aspire 7730G
Total amount of system memory 4,00 GB RAM
System type 32-bit operating system
Number of processor cores 2
64-bit capable Yes

Storage
--------------------------------------------------------------------------------

Total size of hard disk(s) 586 GB
Disk partition (C:) 64 GB Free (144 GB Total)
Disk partition (D:) 230 GB Free (298 GB Total)
Disk partition (E:) 2 GB Free (144 GB Total)
Media drive (F:) CD/DVD

Graphics
--------------------------------------------------------------------------------

Display adapter type NVIDIA GeForce 9600M GT
Total available graphics memory 1789 MB
Dedicated graphics memory 512 MB
Dedicated system memory 0 MB
Shared system memory 1277 MB
Display adapter driver version 7.15.11.7490
Primary monitor resolution 1440x900
DirectX version DirectX 10

Network
--------------------------------------------------------------------------------

Network Adapter Intel(R) Wireless WiFi Link 5100
Network Adapter Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet

Jurgenv1
20 juli 2009, 13:54
En als je de pc niet 'lockt', gebeurd het dan niet ofzo?

zarathustra
20 juli 2009, 16:05
En als je de pc niet 'lockt', gebeurd het dan niet ofzo?

mja nee ik bedoel ik was wat aan het gamen, lockte de laptop en kwam dan terug en sindsdien is het van dat. Ook na een reboot dus het heeft niks met het locken zelf te maken denk ik.

Ik dacht eens een system restore te doen, behalve als jullie iets vinden

Jurgenv1
22 juli 2009, 22:50
mja nee ik bedoel ik was wat aan het gamen, lockte de laptop en kwam dan terug en sindsdien is het van dat. Ook na een reboot dus het heeft niks met het locken zelf te maken denk ik.

Ik dacht eens een system restore te doen, behalve als jullie iets vinden
Kan je proberen, terug naar de status voor het gebeurde, obviously. :)

zarathustra
28 juli 2009, 18:44
mja system restore heeft het opgelost, maar nu weet ik wel nog niet waar het aan lag :p

maar ik leid daar uit af dat er niks vreemd in mijn log zat ?

Jurgenv1
31 juli 2009, 13:46
mja system restore heeft het opgelost, maar nu weet ik wel nog niet waar het aan lag :p

maar ik leid daar uit af dat er niks vreemd in mijn log zat ?

Jep, het zal wellicht geen malware probleem geweest zijn.