PDA

Volledige versie bekijken : In behandeling Msn werkt niet (keypoorten)Jaegger159753
5 juni 2009, 16:42
Beste

Onlangs was ik geteisterd door virussen die ik met moeite wegkreeg. Mijn internet was erdoor aangetast want opeens stonden er proxies ingesteld en ik kon niet meer op internet. Dit kreeg ik dan opgelost door wat te prutsen in de opties. Nu zijn de proxies volledig uitgeschakeld. Ik denk echter dat mijn pc nog steeds er last van heeft aangezien het virus zich vooral vestigde op volgens mij belangrijke bestanden. De laatste dagen kan ik gewoon niet meer op msn aanmelden. (bij het probleem zegt hij problemen te hebben met de keypoorten)

Hieronder een logje, alvast bedankt! ;)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:29:58, on 4/06/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Users\Jaegger\AppData\Roaming\Microsoft\Windows \Start Menu\Programs\Startup\smgr34.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files (x86)\Xfire\xfire.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search (http://search.bearshare.com/be/)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = http=localhost:7171
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Veoh Web Player Video Finder - {0FBB9689-D3D7-4f7a-A2E2-585B10099BFC} - C:\Program Files (x86)\Veoh Networks\VeohWebPlayer\VeohIEToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [lsass.exe] C:\Windows\lsass.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: smgr34.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files (x86)\Xfire\xfire.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: ASP.NET-statusservice (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspn et_state.exe (file missing)
O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files (x86)\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 7657 bytes

Juisterr
6 juni 2009, 19:41
Download MalwareBytes' Anti-Malware (http://www.besttechie.net/mbam/mbam-setup.exe) en sla het op je bureaublad op.
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
Update MalwareBytes' Anti-Malware
Start MalwareBytes' Anti-Malware
Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.

Jaegger159753
7 juni 2009, 15:12
Het heeft niets gevonden met Malwarebytes, tijdens de scan kreeg ik wel een melding van mijn antivirus van een geinfecteerd object. Het HJT logje vind je in mijn 1e post.


Malwarebytes' Anti-Malware 1.37
Database versie: 2243
Windows 6.0.6001 Service Pack 1

7/06/2009 15:11:10
mbam-log-2009-06-07 (15-11-10).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 71787
Verstreken tijd: 2 minute(s), 34 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 0
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Juisterr
7 juni 2009, 16:04
fijn zo'n scanner, wel vinden maar niks tegen doen :puke:

geeft hij wel aan waar hij het vind en vooral wat ?

Ik kan combofix niet inzetten want die doet het niet op dit systeem.