PDA

Volledige versie bekijken : Opgelost hijack logon my way up
24 mei 2009, 11:27
Hieronder mijn log:


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:18:53, on 24/05/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\WINDOWS\system32\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\nvp2pmon.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZiAcer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
C:\WINDOWS\system32\2F5142\FB23E4.EXE
C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google (http://www.google.be/)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [PCMCIA Resource Monitor] nvp2pmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZiAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini
O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [FB23E4] C:\WINDOWS\system32\2F5142\FB23E4.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: FB23E4.lnk = C:\WINDOWS\system32\2F5142\FB23E4.EXE
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1228143754671
O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

--
End of file - 6806 bytes

Juisterr
25 mei 2009, 19:25
Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

F2 - REGystem.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


Voer de volgende acties eerst uit:
Jouw computer is geinfecteerd door een virus dat via USB-memorysticks of USB disk wordt verspreid.
Maar ook via een MP3 speler of digitale camera is het mogelijk om het virus over te dragen.

Download het volgende programma en start het.
Flash_Disinfector.exe (http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Flash_Disinfector.exe)

Het programma sluit Internet Explorer en de Windows Verkenner.
Er wordt gevraagd om de USB-disk aan te sluiten. Herhaal dit als je meerdere USB apparaten hebt.

Volg deze instructies (http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden) om Combofix te downloaden. Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
Voer de instructies op de BleepingComputer pagina uit, inclusief het installeren van de XP Recovery Console.
Indien je combofix al eerder gebruikt hebt en de recovery console al geïnstalleerd hebt mag je die stap overslaan.

OPMERKING:
Indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner,
schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

Dubbelklik op Combofix.exe, als Combofix aangeeft dat er een nieuwere versie beschikbaar is, dan sta je toe dat deze gedownload wordt.
Volg de instructies en aanvaard de disclaimer.
Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

on my way up
25 mei 2009, 22:10
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:04:11, on 25/05/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\nvp2pmon.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZiAcer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
C:\WINDOWS\system32\2F5142\FB23E4.EXE
C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google (http://www.google.be/)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [PCMCIA Resource Monitor] nvp2pmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZiAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini
O4 - HKLM\..\Run: C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [FB23E4] C:\WINDOWS\system32\2F5142\FB23E4.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: FB23E4.lnk = C:\WINDOWS\system32\2F5142\FB23E4.EXE
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1228143754671
O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

--
End of file - 6381 bytes


Combofix:

ComboFix 09-05-25.03 - Raf Foubert 25/05/2009 21:53.1 - [b]FAT32x86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.280 [GMT 2:00]
Gestart vanuit: c:\documents and settings\Raf Foubert\Bureaublad\ComboFix.exe
FW: ZoneAlarm Firewall *enabled* {829BDA32-94B3-44F4-8446-F8FCFF809F8B}
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\cnvpe.fne
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\dp1.fne
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\eAPI.fne
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\HtmlView.f ne
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\internet.f ne
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\krnln.fnr
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\shell.fne
c:\docume~1\RAFFOU~1\LOCALS~1\Temp\E_N4\spec.fne
c:\windows\system32\explorer.exe

.
(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-25 to 2009-05-25 ))))))))))))))))))))))))))))))
.

2009-05-25 19:45 . 2009-05-25 19:45 -------- d-sh--w c:\documents and settings\Raf Foubert\UserData
2009-05-24 09:18 . 2009-05-24 09:18 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro
2009-05-24 09:04 . 2009-05-24 09:04 -------- d-----w c:\windows\Internet Logs
2009-05-20 05:13 . 2009-05-20 05:13 -------- d--h--w c:\windows\system32\49EA9B
2009-05-20 05:13 . 2009-05-20 05:13 -------- d--h--w c:\windows\system32\2B1F03
2009-05-20 05:13 . 2009-05-20 05:13 -------- d--h--w c:\windows\system32\62F516
2009-05-20 05:13 . 2009-05-20 05:13 -------- d--h--w c:\windows\system32\2F5142

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))
.
2009-05-24 09:05 . 2009-05-24 09:05 -------- d-----w c:\program files\AskBarDis
2009-05-24 09:05 . 2009-05-24 09:05 4212 ---ha-w c:\windows\system32\zllictbl.dat
2009-05-24 09:05 . 2009-05-24 09:05 -------- d-----w c:\program files\Zone Labs
2009-04-20 17:52 . 2009-04-20 17:52 -------- d-----w c:\program files\WAV Joiner Trial
2009-04-19 13:27 . 2009-04-19 13:27 -------- d-----w c:\program files\CD Wave
2009-04-15 17:21 . 1979-12-31 22:00 77946 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat
2009-04-15 17:21 . 1979-12-31 22:00 457684 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat
2009-03-06 14:23 . 1979-12-31 22:00 285696 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll
2009-03-03 00:16 . 2006-06-23 11:29 826368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll
2008-12-01 10:28 . 2008-12-01 10:28 10783584 ----a-w c:\program files\Install_MSN_Messenger.exe
2008-12-01 10:25 . 2008-12-01 10:25 14618605 ----a-w c:\program files\vlc-0.9.6-win32.exe
2008-12-01 10:23 . 2008-12-01 10:22 2567880 ----a-w c:\program files\eac-0.99pb4.exe
2008-12-01 10:20 . 2008-12-01 10:20 30428 ----a-w c:\program files\FLAC_frontend.zip
2008-12-01 10:20 . 2008-12-01 10:20 109794 ----a-w c:\program files\Flac_Plugin_for_WA2.exe
2008-12-01 10:17 . 2008-12-01 10:17 8981504 ----a-w c:\program files\winamp5541_full_emusic-7plus_en-us.exe
2008-12-01 10:16 . 2008-12-01 10:16 270128 ----a-w c:\program files\utorrent.exe
2008-12-01 10:13 . 2008-12-01 10:13 1428679 ----a-w c:\program files\tralih241160.exe
2008-12-01 09:35 . 2008-12-01 09:35 7417544 ----a-w c:\program files\INSTALL_MSN_MESSENGER_DL.EXE
2008-12-01 09:31 . 2008-12-01 09:31 7330816 ----a-w c:\program files\msnsusii.exe
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )
.
.
*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]
2008-10-16 16:22 333192 ----a-w c:\program files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"MsnMsgr"="c:\program files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-09-04 6856704]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2006-11-16 139264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]
"LaunchApp"="Alaunch" [X]
"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZiAcer.EXE" [2004-03-19 290816]
"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2003-04-18 110592]
"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2003-04-18 610304]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe" [2003-08-19 32873]
"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-21 40960]
"NvCplDaemon"="c:\windows\System32\NvCpl.dll" [2004-01-21 2899968]
"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2008-08-03 36352]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648]
"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]
"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-01-29 30248]
"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-01-29 46632]
"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-02-01 255528]
"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2007-03-12 663552]
"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-01-26 65536]
"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-31 385024]
"FB23E4"="c:\windows\system32\2F5142\FB23E4.EXE" [2009-05-20 1408279]
"ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2009-02-15 981384]
"PCMCIA Resource Monitor"="nvp2pmon.exe" - c:\windows\system32\nvp2pmon.exe [2004-02-23 9728]
"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" - c:\windows\AGRSMMSG.exe [2003-10-23 88363]
"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2004-01-21 782336]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2004-01-08 65536]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Raf Foubert\Menu Start\Programma's\Opstarten\
FB23E4.lnk - c:\windows\system32\2F5142\FB23E4.EXE [2009-5-20 1408279]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]
Kodak EasyShare software.lnk - c:\program files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe [2008-5-10 282624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]
"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpo licy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpo licy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Kodak\\Kodak EasyShare software\\bin\\EasyShare.exe"=

R0 nvp2p;NVIDIA PCI to PCI Bridge Filter;c:\windows\system32\drivers\nvp2p.sys [1/01/1980 9600]
R2 ASKService;ASKService;c:\program files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe [24/05/2009 11:05 464264]
.
- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-wsctf.exe - wsctf.exe
SafeBoot-procexp90.Sys


.
------- Bijkomende Scan -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.be/
.

************************************************** ************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover (http://www.gmer.net)
Rootkit scan 2009-05-25 21:57
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond
verborgen bestanden: 0

************************************************** ************************
.
--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3012)
c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroSearchBar.dll
c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\MFC71U.DLL
c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\BCGCBPRO800u.dll
.
------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------
.
c:\windows\SYSTEM32\ZONELABS\VSMON.EXE
c:\windows\SYSTEM32\NVSVC32.EXE
c:\windows\SYSTEM32\WDFMGR.EXE
c:\windows\SYSTEM32\WSCNTFY.EXE
c:\program files\LAUNCH MANAGER\QTZIACER.EXE
c:\program files\BROTHER\CONTROLCENTER3\BRCCMCTL.EXE
c:\program files\COMMON FILES\AHEAD\LIB\NMINDEXSTORESVR.EXE
c:\program files\BROTHER\BRMFCMON\BRMFCMON.EXE
.
************************************************** ************************
.
Voltooingstijd: 2009-05-25 22:00 - machine werd herstart
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-25 20:00

Pre-Run: 12.792.168.448 bytes beschikbaar
Post-Run: 13.953.499.136 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe
[boot loader]
timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn

154 --- E O F --- 2009-05-13 21:25

Bedankt!:-)

Juisterr
26 mei 2009, 16:20
en hoe gaat het nu ?

on my way up
27 mei 2009, 17:43
Het gaat goed.

Met dank;-)