PDA

Volledige versie bekijken : Opgelost hijackthis logjeDesbotar
17 mei 2009, 14:49
Hey

hier volgt mijn hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 14:42:35, on 17/05/09
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
E:\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE
E:\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
E:\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe
E:\F-Secure\Common\FSMA32.EXE
E:\F-Secure\Common\FSMB32.EXE
C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
E:\F-Secure\Common\FCH32.EXE
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\WINNT\system32\stisvc.exe
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
E:\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE
E:\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe
E:\F-Secure\Anti-Virus\fsrw.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
E:\F-Secure\Common\FNRB32.EXE
E:\F-Secure\Common\FIH32.EXE
C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
E:\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\WINNT\system32\internat.exe
C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files\ScanSpyware\3.9.1.7\ScanSpyware.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINNT\system32\cleanmgr.exe
C:\Documents and Settings\Poepie\Mijn documenten\HiJackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google (http://www.google.be/)
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll (file missing)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "E:\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "E:\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Adobe\Reader\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = E:\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe
O8 - Extra context menu item: &Block this popup - E:\F-Secure\Anti-Spyware\blockpopups.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: IE Shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - E:\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Shield... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - E:\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll (file missing)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160336332562
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - F-Secure Automatic Update - E:\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - E:\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corp. - E:\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - E:\F-Secure\Common\FNRB32.EXE
O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - E:\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - E:\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - E:\F-Secure\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
--
End of file - 7242 bytes


Dank bij voorbaat!

Juisterr
18 mei 2009, 12:53
windows 2000 jawel ze zijn er nog.Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll (file missing)
O9 - Extra button: IE Shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - E:\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Shield... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - E:\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll (file missing)

Sluit alle vensters behalve Hijackthis
Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


start opnieuw op en plaats een nieuw HJT logje

Desbotar
22 mei 2009, 20:49
Sorry, ben onverwacht een tijdje niet op de juiste pc geweest :)
hoop da het nu in orde is, want het gaat terug een hele tijd duren eer ik hier terug ga komen met die exames... (en ze zijn hier thuis echt té leek om nog maar iets te snappen om eraan te doen)

btw, ze hebben hier ondertussen McAfee opgezet (zal wel te zien zijn in de logs vermoed ik)

Allesinds toch bedankt!
& ps: 2000 is tha bomb :p

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:44:46, on 22/05/09
Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
E:\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE
E:\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
E:\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe
E:\F-Secure\Common\FSMA32.EXE
E:\F-Secure\Common\FSMB32.EXE
C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
E:\F-Secure\Common\FCH32.EXE
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
E:\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
E:\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
E:\F-Secure\Anti-Virus\fsrw.exe
C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe
C:\WINNT\system32\stisvc.exe
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
E:\F-Secure\Common\FNRB32.EXE
E:\F-Secure\Common\FIH32.EXE
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe
C:\WINNT\system32\internat.exe
C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe
E:\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\WINNT\system32\wuauclt.exe
c:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcupdui.exe
C:\Documents and Settings\Poepie\Mijn documenten\HiJackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google (http://www.google.be/)
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "E:\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "E:\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Adobe\Reader\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.exe
O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')
O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = E:\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe
O8 - Extra context menu item: &Block this popup - E:\F-Secure\Anti-Spyware\blockpopups.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1160336332562
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - F-Secure Automatic Update - E:\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - E:\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corp. - E:\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - E:\F-Secure\Common\FNRB32.EXE
O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - E:\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - E:\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - E:\F-Secure\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe
--
End of file - 8834 bytes

Juisterr
22 mei 2009, 21:02
lijkt me netjes toch

Desbotar
23 mei 2009, 19:51
Ok, heel fel bedankt in dat geval!