PDA

Volledige versie bekijken : Opgelost Zware virus ( geformateerd)Xitra
1 mei 2009, 09:51
Alweer is het zover, zit met hetzelfde virus (rmvirut) dat al mijn .exe bestanden besmet! Heb een scan gedaan, maar ik vrees ervoor. Heb een speciale progje afgehaald via AVG om deze virus aan te pakken nu weet ik niet of mijn pc clean is of er belangrijke bestanden verwijderd zijn geweest, dat mijn systeem instabiel zou maken?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 9:50:18, on 1/05/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe
C:\Program Files\RivaTuner v2.24\RivaTuner.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\seccenter.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\3C.tmp
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google (http://www.google.be/)
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O1 - Hosts: 216.107.250.194 nprotect.lineage2.com
O1 - Hosts: 212.117.170.69 l2authd.lineage2.com
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEShow.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner v2.24\RivaTuner.exe" /S
O4 - HKLM\..\Run: [RivaTuner] "C:\Program Files\RivaTuner v2.24\RivaTuner.exe" /T
O4 - HKLM\..\Run: [reader_s] C:\WINDOWS\System32\reader_s.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\Baris\reader_s.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [reader_s] C:\Documents and Settings\Baris\reader_s.exe (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1234115533109
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: BitDefender Arrakis Server (Arrakis3) - BitDefender S.R.L. Antivirus software - BitDefender - The future of security now! (http://www.bitdefender.com) - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\Arrakis3.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S. R. L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe

--
End of file - 5582 bytes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Database versie: 2062
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

1/05/2009 9:49:50
mbam-log-2009-05-01 (09-49-50).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 71808
Verstreken tijd: 2 minute(s), 18 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 1
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 3
Registerwaarden geïnfecteerd: 2
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 3

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
C:\WINDOWS\system32\reader_s.exe (Trojan.Agent) -> Unloaded process successfully.

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\restore (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Protect (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AGprotect (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\reader_s (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run\reader_s (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:
C:\WINDOWS\system32\drivers\protect.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\reader_s.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Baris\reader_s.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Jurgenv1
2 mei 2009, 14:01
Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
Plaats het op je bureaublad.
Dubbelklik er op om het programma te starten.
In het scherm dat verschijnt tik je een 1 in om het cleaning- en analysesproces te laten uitvoeren.
Volg de instructies op het scherm.
Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

Xitra
3 mei 2009, 14:03
Laat maar Jurgen! Heb een format gedaan, al mijn bestanden waren geïnfecteerd dus heb ik format gedaan! Toch bedankt.

Juisterr
3 mei 2009, 18:29
Virut is een file infector en er is eigenlijk geen oplossing voor ( afgezien van formateren)