PDA

Volledige versie bekijken : Opgelost Vista: PC word traag & geluid valt wegHighWire
21 april 2009, 20:07
Title says it all...

na een tijdje word men pc gans traag en valt men geluid weg, enige oplossing die ik tot nu toe weet is rebooten (meestal via de reset knop aangezien alles zodanig traag gaat da ik zelfs ni kan rebooten via het menu...)

Geluidskaart is een X-Fi Pro Elite met meest recente drivers...

HJT log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:04:22, on 21/04/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\brs.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LGDevAgt.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\Telemeter3.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Mikogo\Mikogo-Host.exe
C:\Program Files\UltraMon\UltraMon.exe
C:\Program Files\UltraMon\UltraMonTaskbar.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDPop3.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\Applets\LCDClock.exe
C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
C:\Program Files\PokerStars\PokerStars.exe
C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\1_1_3_0\RGSC.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LgDevAgt] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LgDevAgt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Mikogo] "C:\Mikogo\Mikogo-Host.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-21-1263041026-554675514-2060050249-1001\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'postgres')
O4 - Global Startup: UltraMon.lnk = ?
O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
O9 - Extra button: Unibet - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\MicroGaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--
End of file - 7188 bytes

Juisterr
23 april 2009, 22:21
Schakel tijdelijk Windows Defender uit
Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken)
* Open Windows Defender > Klik Tools
* Klik "General Settings" of Options
* Scroll naar "Real Time Protection Options"
* Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
* Sluit Windows Defender
(als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)


Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator"
Kies voor 'Do a system scan only'
Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Sluit alle vensters behalve Hijackthis
Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


Download MalwareBytes' Anti-Malware (http://www.besttechie.net/mbam/mbam-setup.exe) en sla het op je bureaublad op.
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
Update MalwareBytes' Anti-Malware
Start MalwareBytes' Anti-Malware
Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.

HighWire
23 april 2009, 23:05
MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Database versie: 2033
Windows 6.0.6001 Service Pack 1

23/04/2009 23:03:21
mbam-log-2009-04-23 (23-03-21).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 66888
Verstreken tijd: 2 minute(s), 9 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 0
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)


HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:04:03, on 23/04/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\brs.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LGDevAgt.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\Telemeter3.exe
C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Mikogo\Mikogo-Host.exe
C:\Program Files\UltraMon\UltraMon.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDPop3.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\Applets\LCDClock.exe
C:\Program Files\UltraMon\UltraMonTaskbar.exe
C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\1_1_3_0\RGSC.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
D:\Steam\steam.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\explorer.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LgDevAgt] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LgDevAgt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Mikogo] "C:\Mikogo\Mikogo-Host.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] C:\Program Files\Rockstar Games\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent
O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-21-1263041026-554675514-2060050249-1001\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'postgres')
O4 - Global Startup: UltraMon.lnk = ?
O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Unibet - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\MicroGaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--
End of file - 7773 bytes

Deze 2 gaan precies ni weg heb ik de indruk:
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

heb ondertussen ook al gescanned gehad met S&D enzo en zo goed als niets gevonden (een paar tracking cookies, maar die waren evensnel terug weg als ze gekomen zijn :p)

Juisterr
24 april 2009, 20:31
ziet er schoon uit hoor.

HighWire
24 april 2009, 21:46
Tot nu toe geen last meer gehad dus :) Job well done zeggen ze dan he :D

merciekes!