PDA

Volledige versie bekijken : In behandeling Veel last van BSODpipopower
7 maart 2009, 20:24
Zou u eens de tijd kunnen nemen om deze hijack logje door te nemen, het is namelijk van de laptop van een vriendin van mij die veel last had van BSOD terwijl alles er goed uit ziet wat betreft geinstalleerde drivers en software.
Laptop heb ik meegekregen dus ik kan hier er direct aan werken wanneer u een antwoordt post.


Alvast bedankt voor u tijd


--------------------------------------------------------------------------
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:18:57, on 7/03/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSLoader.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe
C:\Users\C\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe
C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
C:\Program Files\HiYo\Bin\HiYo.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PcSync2.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe
C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\MouseDrv.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EX E
C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\C\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google (http://www.google.be/)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo! France (http://fr.fr.acer.yahoo.com)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! France (http://fr.fr.acer.yahoo.com)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\sw g.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SetPanel] C:\Acer\APanel\APanel.cmd
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [HiYo] C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe /RunFromStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\eAPLauncher.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Ajout Direct - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldfr-be.cab
O16 - DPF: {C1FDEE68-98D5-4F42-A4DD-D0BECF5077EB} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/eBay_Enhanced_Picture_Control_v1-0-27-0.cab
O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Service de l’iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\KMWDSrv.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: Planificateur LiveUpdate automatique - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 13010 bytes

Juisterr
8 maart 2009, 18:46
Open de verkenner ("Mijn Computer") en kies Extra -> Mapopties...
Controleer onder Weergave de volgende instellingen:

Uitzetten: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen)
Uitzetten: Extensies voor bekende bestandstypen verbergen

Selecteer: De inhoud van systeemmappen weergeven (alleen bij XP)
Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

Wil je dit bestand eens laten onderzoeken door jotti.
C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe

Jotti Virusscan Online malware scan (http://virusscan.jotti.org/)
Bovenin staat “file to upload”.
Ga via “bladeren” naar onderstaand bestand, laat het scannen door eerst op “openen” en daarna op “submit” te klikken. Kopieer het antwoord dat je krijgt in je volgende post.

Als de server te druk is kun je het bestand ook hier laten scannen:
Kaspersky filescanner Virus File Scanner (http://www.kaspersky.com/scanforvirus)

plaats de uitslag hier even aub.

pipopower
9 maart 2009, 19:50
Heb het met beide sites geprobeert en niks werd gevonden.

Juisterr
9 maart 2009, 20:11
Prima, vertel even hoe het nu gaat.

pipopower
9 maart 2009, 20:21
Die vriendin had vooral last van BSOD als ze op Facebook ging of als haar jongen op games sites ging zoals Spele.nl - De leukste spelletjes site van Nederland! (http://www.spele.nl), www.jeux.com,.... en al dat.

Ik heb een paar van die sites geopend in IE en ik heb dan een paar games gestart om te zien of het nog gebeurt, ik hou u op de hoogte of er nog een BSOD is of niet.

Alvast bedankt.

Juisterr
9 maart 2009, 20:22
Die vriendinnen ook he