PDA

Volledige versie bekijken : Windows update / microsoft / symantec /... niet bereikbaarRoeldm
10 februari 2009, 15:10
Hey,

Ik kan dus niet op de microsoft website, noch windows update, noch symantec updaten, ... Op andere sites surfen geeft geen vertragingen of problemen

dit zowel niet met firefox of IE, op een nieuwe windows vista installatie

Reeds geprobeerd: Combofix, Adaware, AVG, Symantec corp, malwarebytes, ...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:07:36, on 10/02/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\VitaKey\AC5031\PdtWzd.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\VitaKey\AC5031\PwdBank.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Windows\Explorer.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZPdtWzdVitaKey AC5031] "C:\Program Files\VitaKey\AC5031\PdtWzd.exe" show
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey AC5031 - C:\Program Files\VitaKey\AC5031\WinNotify.dll
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe
--
End of file - 2959 bytes

Roeldm
12 februari 2009, 15:09
niemand een oplossing? heb dit probleem ondertussen op nog 3 andere pc's van collega's...

RpR
12 februari 2009, 15:17
kijk eens in de host files
staan onder windows\system32\drivers\etc\hosts

Roeldm
12 februari 2009, 15:41
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Dit is een voorbeeld HOSTS-bestand dat wordt gebruikt door Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# Dit bestand bevat de toewijzingen van IP-adressen naar hostnamen. Elke vermelding
# moet op een afzonderlijke regel staan. Het IP-adres dient in de eerste kolom te worden
# geplaatst, gevolgd door de bijbehorende hostnaam. Het IP-adres en de hostnaam dienen
# gescheiden te zijn door ten minste één spatie.
#
# Daarnaast kunnen opmerkingen (zoals deze) worden toegevoegd op extra
# regels of gevolgd door de computernaam, voorafgegaan door een #.
#
# Bijvoorbeeld:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # bronserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x clienthost

127.0.0.1 localhost

Roeldm
14 februari 2009, 14:11
heb de oplossing, kan mss nuttig zijn voor andere mensen --> conficker virus

Techworld.nl | Miljoenen pc's besmet met Conficker (http://techworld.nl/article/6277/miljoenen-pcs-besmet-met-conficker.html)
Microsoft looft kwart miljoen dollar uit voor Conficker-arrestatie | Pro | Tweakers.net Nieuws (http://tweakers.net/nieuws/58426/microsoft-looft-kwart-miljoen-dollar-uit-voor-conficker-arrestatie.html)

Juisterr
14 februari 2009, 18:58
En hoe heeft u de pc ontsmet ?

Roeldm
15 februari 2009, 13:24
virusscan volledig up to date gebracht op een andere pc; en mijn hd daaraan gekoppeld en gescand. Er bestaan ook removal tools voor, op de site van microsoft en symantec en mcafee, maar die kan je uiteraard met een besmette pc niet downloaden.

Groeten,
Roel