PDA

Volledige versie bekijken : 80040154 error msnvoetjes
29 januari 2009, 20:30
Ik heb dus onlangs m'n xp geherinstalleerd. Nu krijg ik mijn msn niet meer aan de praat. Ik krijg constant de 80040154 error. Ik heb al verschillende keer opnieuw gedownload en heb de aangeraden oplossingen uitgeprobeerd nl.

Registreer msxml3.dll opnieuw:
a. Klik op Start en Uitvoeren. Typ nu in:
Regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll
b. Als het bestand kan worden gevonden en beschikbaar is, krijg je een venster te zien met de mededeling “DllRegisterServer met succes geregistreerd in C:\Windows\System32\msxml3.dll. Als dit niet lukt, ga dan verder met de volgende stap, ga anders verder met stap 3.
2. Installeer MSXML3 opnieuw.
a. Ga naar http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=28494391-052b-42ff-9674-f752bdca9582&displaylang=en (Engelse pagina).
b. Klik onderaan de pagina op de link msxml3.msi en ga verder met de installatie wizard om de installatie te voltooien.
3. Herstart de computer en probeer je opnieuw aan te melden bij Messenger.

Dit werkt dus niet... Iemand nog een ander ideetje? :)

voetjes
31 januari 2009, 13:28
Iemand aub? :)

Fullie
31 januari 2009, 15:15
iik heb hetzelfde probleem!!

Ik heb mijn vista opnieuw geinstalleerd en wanneer ik nu windows live ( messenger ) wil instalelleren zegt hij geen verbinding te hebben met internet...

klote spul !!!

Exit
31 januari 2009, 21:03
datum + uur staat juist?

voetjes
1 februari 2009, 11:28
datum + uur staat juist?
Ja :) Maar er is volgens mij probje met site van windows. Moet eens kijken naar download sectie voor msn ofzo. geraak je niet in.

grtz

skatemania
1 februari 2009, 12:38
Toch wel...mss heb je..net zoals ik gisteren voorhad een trojanDNS-changer

voetjes
1 februari 2009, 16:08
Toch wel...mss heb je..net zoals ik gisteren voorhad een trojanDNS-changer
En hoe verwijder je die? AVG?

grtn en thx

voetjes
1 februari 2009, 16:12
Toch wel...mss heb je..net zoals ik gisteren voorhad een trojanDNS-changer
En nog een vraagje kan die dan effect hebben op je andere pc's als die in verbinding staan met LAN?

grtn

TiZon
1 februari 2009, 19:51
Post hier eens een HJT-log

Start > Uitvoeren > cmd /k ipconfig /all > OK
Staat er bij je DNS een IP dat begint met 85.XX.XX.XX?

Post eens de inhoud van je hots-file (Start > Uitvoeren > %SystemRoot%\system32\drivers\etc\ > OK daar staat hij, gewoon openen met kladblok)

voetjes
1 februari 2009, 22:44
Post hier eens een HJT-log

Start > Uitvoeren > cmd /k ipconfig /all > OK
Staat er bij je DNS een IP dat begint met 85.XX.XX.XX?
Ja, maar in de vorm 85.xxx.xxx.xx en nog één 85.xxx.xxx.xxx

Post eens de inhoud van je hots-file (Start > Uitvoeren > %SystemRoot%\system32\drivers\etc\ > OK daar staat hij, gewoon openen met kladblok)
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

TiZon
1 februari 2009, 23:12
Die dns'en die beginnen met 85 zijn niet echt te vertrouwen, dat wordt meestal door malware/virus er in gezet... Heb je al je HJT gepost?

voetjes
2 februari 2009, 17:57
Die dns'en die beginnen met 85 zijn niet echt te vertrouwen, dat wordt meestal door malware/virus er in gezet... Heb je al je HJT gepost?

Wat is dat :$

Exit
2 februari 2009, 18:22
hjt = hijackthis logje, zie subforum op software

voetjes
2 februari 2009, 19:03
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:03:13, on 02.02.2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Documents and Settings\poepoeh\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\Documents and Settings\poepoeh\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\poepoeh\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\poepoeh\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157)
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\poepoeh\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4CCA10EC-327B-430A-B73C-AB6F7254017D}: NameServer = 85.255.115.21,85.255.112.213
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.21,85.255.112.213
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.21,85.255.112.213
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.21,85.255.112.213
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\dpnhupnp32.dll
O20 - Winlogon Notify: 8c2fce49517 - C:\WINDOWS\System32\dpnhupnp32.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--
End of file - 6937 bytesDit?

Exit
2 februari 2009, 19:07
dat ja en daar staan die dns op 85. ... dus tussen.

scan de pc maar eens met malwarebytes ...

TiZon
2 februari 2009, 19:40
Anders moet je hem al moven naar HJT, exit?

voetjes
2 februari 2009, 20:15
Merci! Echt super :D. Hoe jullie het doen geen idee. Maar jullie lossen al mijn pc problemen op. Tell me how to reward you ^^

grtzz and thx

Exit
2 februari 2009, 20:22
ok, ff bankrekening melden dan :p ;)

meestal komen problemen op het zelfde punt uit ... nl spyware, virus, .... of reelmatig voorkomende zaken.
meestal valt dan via zo'n logje te bekijken wat de oorzaak kan zijn (die log toont alles dat op dat moment draait op de pc als alles wat opstart als de pc start en bepaalde instellingen betreffende internet verbinding.

maar die logs zelf moet ge wat ervaring hebben met veel gebruikte zaken, programma's, ... om er de slechte uit te halen.

daarom is er hier dus een volledig apart forum voor die logs.
en daarom zou ik nog aanrade van nogmaals een logje te maken nu en die posten op het subforum zodat de specialisten daar het nog eens bekijken want progs als adaware, malwarebytes, ... vinden ook niet altijd alles.

Nadsdors
17 maart 2009, 11:24
Goeiedag mensen

Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik probeer de stappen te volgen maar vanaf :
Start > Uitvoeren > %SystemRoot%\system32\drivers\etc\ > OK
Loopt het mis...

Als ik dit intyp in uitvoeren ( ik heb vista btw ) : Start > Uitvoeren > %SystemRoot%\system32\drivers\etc\ > OK
Dan krijg ik als resultaat een link naar de site waar je windows live messenger kan downloaden ....

Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen want ik snap het niet meer

Thx

80040154
11 mei 2009, 21:16
Yooo
Ik heb precies hetzelfde probleem waneer ik me aanmeld komt er een melding van dat de service tijdelijk niet beschikbaar is en dat ik het later opnieuw moet proberen maar deze melding krijg ik nu al een week.
IK heb alles geprobeert op google mijn error code is: 80040154 ik heb die msnxml.dll ofzoooo bij die microsoft site gedownload ik heb via opdrachtprompt die ene msnmdl.. ofzoo ik weetniet precies geregistereerd.
die xml parser geinstaleerd en pc opnieuw opgestart
maar niets werkt ik blijf dezelfde melding krijgen en ik weet echt niet wat ik nu moet doen
btw ikheb windows xp en avg scanner
wat moet ik doenn snik snik:(

Exit
11 mei 2009, 21:41
post eens een hijackthis logje in juiste subforum ...

SvenDW
24 februari 2011, 18:55
hey, heb hetzelfde voor. ik heb hijackthis geïnstalleerd maar hij maakt geen log. zegt dat er geen log is en vraagt om een nieuwe te maken, als ik op ja druk is kladblok geopend, maar verder niets...