PDA

Volledige versie bekijken : 8800gts problemen?Robijntje007
15 november 2007, 23:36
Ik heb eerst op hardware geprobeerd maar daar verwezen ze me door naar hier.
Bij deze:

Ik heb dus een 8800gts, rest van pc zie sig & een 19" op 1280*1024.
En als ik crysis demo probeer te spelen dan krijg ik heb niet verder dan alles op medium. Dus download ik de nieuwste drivers, nog nix en loopt ut3 mega barrak wat daarvoor vlot alles open ging...
weet iemand een oplossing voor dit raadsel????
een log:

logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 0:59:16, on 16/11/2007
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16546)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\opwareSE2.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Users\Rob\Documents\progs\rapget\rapget.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe
C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [OPSE reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\Ereg.exe" -r "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\EregEng\ereg.ini"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [LanTalk.NET] C:\Program Files\CEZEO software\LanTalk NET\LanTalk.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Rapget] C:\Users\Rob\Documents\progs\rapget\rapget.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [StatBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AdVantage] "C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Uranium Desktop] C:\Program Files\BiBa SOFTWARE\Uranium Desktop\UraniumDesktop.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: Download with Rapget - C:\Users\Rob\Documents\progs\rapget\rapget.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/RACtrl.cab
O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762# # (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\Windows\system32\sfrem01.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--
End of file - 10152 bytes

==> ik heb hierna wel een scan van avg anti-spyware gedaan; 178tracking.cookies van medium treat.
Morgen zodra ik van school kom post ik er één van in veilige modus na de scan...

alvast bedankt

Jurgenv1
16 november 2007, 17:21
* Download Dr.Web CureIt naar je bureaublad:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

Dubbelklik drweb-cureit.exe en sta het toe om de express scan te starten.
Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik Options > Change Settings
Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
Klik daarna de groene pijl rechts om de scan te starten.
Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif
Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: Move incurable zoals je zal zien in volgende afbeelding:
http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif
Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik file en kies save report list. Bewaar de log op je bureaublad.
Sluit daarna Dr.Web Cureit.
Herstart je computer!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post.

Robijntje007
19 november 2007, 16:57
heb alles gedaan, maar nix gevonden;
advantage.exe c:\program files\advantage Adware.SaveNow.origin
isp.exe c:\program files\isp monitor Waarschijnlijk BACKDOOR.Trojan
AdVantage.exe C:\Program Files\AdVantage Adware.SaveNow.origin

da eerste en derde zijn van bsplayer, da tweede is van isp meter...
wat nu :s

Jurgenv1
19 november 2007, 20:55
BSplayer installeer malware met zich mee, ik stel voor dat je uitkijkt om een alternatief.

Robijntje007
20 november 2007, 20:39
heb het gedeïnstalleerd en gebruik nu iets anders. ma ut draait hij nog niet, timeshift alles open wel maar ut3 & crysis heel slecht... :s
help!

Jurgenv1
21 november 2007, 13:53
Mss ligt dit aan vista maa rik ben niet zeker, start anders een topic op in het software forum.