PDA

Volledige versie bekijken : Trage pc, %SystemDrive%Farnsworth
9 april 2007, 16:41
Erg trage pc, op de desktop is de folder %SystemDrive% verschenen met de volgende map structuur:

C:\Documents and Settings\Elien\Bureaublad\%SystemDrive%\Documents and Settings\Elien\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates

C:\Documents and Settings\Elien\Bureaublad\%SystemDrive%\Documents and Settings\Elien\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CRLs

C:\Documents and Settings\Elien\Bureaublad\%SystemDrive%\Documents and Settings\Elien\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My\CTLs

_______________________

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:36:12, on 9/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programs\AVG\avgamsvr.exe
C:\Programs\AVG\avgupsvc.exe
C:\Programs\AVG\avgemc.exe
C:\Programs\NetLimiter Pro\nlsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 5.exe
C:\Programs\AVG\avgcc.exe
C:\Programs\ScanSoft OmniPage\OpwareSE4.exe
C:\Program Files\ATI Control Panel\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XboxStat.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
C:\Program Files\ATI Control Panel\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Control Panel\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Programs\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programs\Adobe Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 5.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Programs\AVG\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Control Panel\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Programs\ScanSoft OmniPage\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [XboxStat] "c:\Program Files\Microsoft Xbox 360 Accessories\XboxStat.exe" silentrun
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: SANTIS USB and PC Card Utility.lnk = C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://frambooosje.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {A1F2F2CE-06AF-483C-9F12-D3BAA72477D6} (BatchDownloader Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/DigWXMSN.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F7F10542-8877-435F-BF10-E3D22F5052E0}: NameServer = 195.238.2.21,195.238.2.22
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Programs\AVG\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Programs\AVG\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Programs\AVG\avgemc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Programs\NetLimiter Pro\nlsvc.exe

Jurgenv1
9 april 2007, 17:17
* Download Dr.Web CureIt naar je bureaublad:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

Dubbelklik drweb-cureit.exe en sta het toe om de express scan te starten.
Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik Options > Change Settings
Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
Klik daarna de groene pijl rechts om de scan te starten.
Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif
Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: Move incurable zoals je zal zien in volgende afbeelding:
http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif
Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik file en kies save report list. Bewaar de log op je bureaublad.
Sluit daarna Dr.Web Cureit.
Herstart je computer!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post met een nieuw hijackthis logje.

Farnsworth
9 april 2007, 18:32
Heb je een andere locatie waar ik dat bestand kan downloaden?
Ik krijg steeds een foutmelding bij het openen van het bestand. Het bestand opnieuw downloaden verhelpt het probleem niet. Andere versie downloaden van dezelfde server, zelfde probleem.

The archive is either in unknown format or damaged
Cannot open C:\Documents and Settings\Elien\Bureaublad\drweb-cureit.exe


edit: scans met AdAware, Spybot: Search & Destroy en AVG hebben niets opgeleverd.

Jurgenv1
9 april 2007, 19:20
We zullen het anders proberen:

* Doe een online scan via Panda's online virus scan (http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm) en bewaar het rapport dat je krijgt na het scannen en post die hier.

Farnsworth
1 mei 2007, 15:35
Zonet gescand met Panda ActiveScan: niets gevonden, behalve wat cookies.

Er is me zonet iets opgevallen: de menu's in sommige programma's hebben een witte achtergrond gekregen (o.a. Kladblok, paint, Irfanview). Andere programma's hebben dit probleem dan weer niet (o.a. Firefox, IE, Windows Explorer).

screenshot menu met witte achtergrond (Kladblok) (http://img399.imageshack.us/img399/6494/knoppensg4.png)

Jurgenv1
1 mei 2007, 16:14
Zonet gescand met Panda ActiveScan: niets gevonden, behalve wat cookies.

Er is me zonet iets opgevallen: de menu's in sommige programma's hebben een witte achtergrond gekregen (o.a. Kladblok, paint, Irfanview). Andere programma's hebben dit probleem dan weer niet (o.a. Firefox, IE, Windows Explorer).

screenshot menu met witte achtergrond (Kladblok) (http://img399.imageshack.us/img399/6494/knoppensg4.png)

Dat heb ik soms ook, dus de oorzaak zal niks ernstig zijn. ;)


Voor de rest ziet het er goed uit hoor.