PDA

Volledige versie bekijken : Wil iemand deze log eens checken aub?R!|)|)L3R
7 april 2007, 10:40
Had al een thread opgestart in software maar die mag dus gesloten worden:
http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=491624


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 10:20:16, on 7/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 9.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Filip Laurijssen\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\virusscanner\HiJackThis_v2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aldi.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
O4 - HKLM\..\Run: [InstantOn] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe /c "
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 9.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [BGNewsAgent] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BgNewsUI.exe"
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [user32.dll] C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [rare] C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1162213379953
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1162215196484
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{546158CC-3B55-40F0-A157-16C863DC47A7}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: cam - {634be415-da12-496b-b89e-329b73c4807f} - C:\WINDOWS\system32\tvomnc.dll (file missing)
O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\FILIPL~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--
End of file - 9219 bytes

Jurgenv1
7 april 2007, 13:41
Deïnstalleer eens hitmanpro.

* Download Dr.Web CureIt naar je bureaublad:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

Dubbelklik drweb-cureit.exe en sta het toe om de express scan te starten.
Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik Options > Change Settings
Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
Klik daarna de groene pijl rechts om de scan te starten.
Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif
Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: Move incurable zoals je zal zien in volgende afbeelding:
http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif
Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik file en kies save report list. Bewaar de log op je bureaublad.
Sluit daarna Dr.Web Cureit.
Herstart je computer!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post met een nieuw hijackthis logje.