PDA

Volledige versie bekijken : Probleem met Counterstrike - writeminidump.exeRomi
5 april 2007, 11:59
Ik kan cs nog launchen, ik connect, alles gaat goed, maar vanaf als ik op de server zit word ik onmiddellijk gedisconnect.(nog voor ik een team kan kiezen). Een vriend van mij zegt dat dat is omdat ik een bepaald bestand in mn map van steam heb zitten: writeminidump.exe

Dan valt voor een tiental seconden gwn mijn internet uit (connectie met IRC, Xfire, ... kwijt)

Als ik dit verwijder lukt het SOMS. Maar als ik steam afsluit en dan weer opstart begint steam te updaten: hij zet writeminidump.exe gwn terug.

Heb Steam en CS al compleet verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar heeft niet geholpen.

Dit is mijn log met hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:46:24, on 5/04/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe
D:\Oud Station D\GAMES\CS en Steam\Steam.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe
C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLanCfgG.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Xfire\xfire.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program Files\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CaAvTray] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\Oud Station D\GAMES\CS en Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue Registry Booster] C:\Program Files\Uniblue\Registry Booster\RegistryBooster.exe /S
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe
O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe


dank bij voorbaat :)

Jurgenv1
5 april 2007, 13:33
Ik denk eerder dat dit geen malware probleem is maar eerder iets met Steam, dus vraag eens om raad in het software forum.