PDA

Volledige versie bekijken : pop-ups en niet downloaden, virus?DeWouter
3 april 2007, 19:03
Ik heb bij sommige sites (vooral google) dat er pop-ups openen, dit zijn altijd dezelfde (een poker reclame, een ringtone en een paar http://programfiles/endannogwat) het zligt niet aan mijn pop-up blocker, want gewone pop-ups blockt hij wel en soms krijg ik zelfs pop-ups zonder dat ik internet explorer heb open staan. Ook heb ik het probleem dat al ik iets wil downloaden datr hij na zo'n 5% zegt dat hij niet verder kan, en dat als ik de download opnieuw start dat hij dan gewoon verder gaan. De pop-ups zijn vreselijk irritant, omdat ik er soms wel 3 in 1 keer krijg, en ook het downloaden is vreselijk, kan iemand mij helpen??:help:
Alvast bedankt. En oja dit is de log
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 18:33:44, on 3-4-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jucheck.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
C:\office 97\Office\OSA.EXE
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearchIndexer.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\PeDevice\PeDev.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://community.yourpsp.com/forumdisplay.php?f=42
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O2 - BHO: PEDEV_IEListener Class - {E1412445-4FF8-410e-8D24-F2CF86B171A4} - C:\Program Files\PeDevice\PeDev.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleRemote] c:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Nfo] C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] c:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e /dropdisc
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{5CAC4078-0C8F-1043-0312-04021104001f}] "C:\Program Files\Common Files\{5CAC4078-0C8F-1043-0312-04021104001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Policies\Explorer\Run: [{5CAC4078-0C8F-1043-0312-04021104001f}] "C:\Program Files\Common Files\{5CAC4078-0C8F-1043-0312-04021104001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Policies\Explorer\Run: [{5CAC4078-0C8F-1043-0312-04021104001f}] "C:\Program Files\Common Files\{5CAC4078-0C8F-1043-0312-04021104001f}\Update.exe" mc-110-12-0000137 (User 'Default user')
O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\office 97\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/229?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/230?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
O15 - Trusted Zone: www.fischertechnik.de
O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
O16 - DPF: {40C83AF8-FEA7-4A6A-A470-431EE84A0886} - http://virusscanasap.4sure.it/U4/ENU/VS40/bin/myCioAgt.20060601165154.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096109082750
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

--
End of file - 10232 bytes

Jurgenv1
3 april 2007, 19:41
* Download en bewaar SDFix (http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe)
op je bureaublad.

Dubbelklik op SDFix.exe en kies voor Install om het tooltje uit te pakken in een eigen map op je bureaubad. Herstart dan je pc in Veilige modus (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)


In veilige modus, open de SDFix map op je bureaublad en dubbelklik op RunThis.bat om het tooltje te starten.
Typ Y om het clean proces te starten.
het verwijderd alle Trojan Services of Registry Entries die met deze infectie te maken hebben, als het tooltje klaar is zal het jou vertellen om eender welke toets te drukken om je pc te herstarten, doe dit ook.
Wanneer de pc herstart zal het tooltje opnieuw runnen en het opruimproces beëindigen en je de melding Finished tonen, druk dan op eender welke toets om het scriptje te beëindigen en je bureaublad zullen tevoorschijn komen.
Wanneer je bureaublad icoontjes verschijnen zal het rapportje van SDFix openen en ook in de map bewaren onder de naam Report.txt.
Kopieer en plak nu de inhoud van dat rapportje hier met een nieuw hijackthis logje.

DeWouter
3 april 2007, 20:15
Oké, heel erg bedankt, maar de pop-ups zijn er nog steeds :(

SDFix: Version 1.76

Run by Gebruiker - di 03-04-2007 - 20:02:00,51

Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]

Running From: C:\Documents and Settings\Gebruiker\Bureaublad\SDFix

Safe Mode:
Checking Services:

Name:
Client IP-IPX

ImagePath:
"C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000137

Client IP-IPX Deleted


Restoring Windows Registry Entries
Restoring Default Hosts File


Rebooting...

Normal Mode:
Checking Files:

Below files will be copied to Backups folder then removed:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKKILL.EXE - Deleted
C:\Program Files\A.ico - Deleted
C:\Program Files\B.ico - Deleted
C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\LOCALS~1\Temp\uninstall.exe - Deleted


Folder C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\LOCALS~1\Temp\ICD1.tmp - Removed

ADS Check:

C:\WINDOWS\system32
No streams found.


Final Check:

Remaining Services:
------------------Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:MSN Messenger 7.0"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"="C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
"C:\\Program Files\\McAfee\\Common Framework\\FrameworkService.exe"="C:\\Program Files\\McAfee\\Common Framework\\FrameworkService.exe:*:Enabled:McAfee Framework Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainPr ofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:MSN Messenger 7.0"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"


Remaining Files:
---------------

Backups Folder: - C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\BUREAU~1\SDFix\backups\backup s.zip

Checking For Files with Hidden Attributes :

C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Temp\sdexe.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\~WRL2842.tmp

Finished


en de nieuwe log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 20:15:00, on 3-4-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
C:\office 97\Office\OSA.EXE
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\PeDevice\PeDev.exe
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://community.yourpsp.com/forumdisplay.php?f=42
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O2 - BHO: PEDEV_IEListener Class - {E1412445-4FF8-410e-8D24-F2CF86B171A4} - C:\Program Files\PeDevice\PeDev.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleRemote] c:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Nfo] C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] c:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e /dropdisc
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\office 97\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/229?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/230?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
O15 - Trusted Zone: www.fischertechnik.de
O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
O16 - DPF: {40C83AF8-FEA7-4A6A-A470-431EE84A0886} - http://virusscanasap.4sure.it/U4/ENU/VS40/bin/myCioAgt.20060601165154.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096109082750
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

--
End of file - 9563 bytes

Jurgenv1
3 april 2007, 21:08
Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
Plaats het op je bureaublad.
Dubbelklik er op om het programma te starten.
In het scherm dat verschijnt tik je een Y in om het cleaningsprocess te starten.
Volg de instructies op het scherm.
Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt) Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

DeWouter
3 april 2007, 21:35
Oké heel erg bedankt dat je uberhaubt moeite voor me wil doen!!! volgens mij zijn de pop-ups in ieder geval weg, dus nog maals heel erg bedankt daarvoor:applause:

"Gebruiker" - 07-04-03 21:17:54 Service Pack 2
ComboFix 07-04-03.5 - Running from: "C:\Documents and Settings\Gebruiker\Bureaublad"


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


C:\Program Files\ipwindows\ipwins.exe
C:\Program Files\ipwindows\UnInstall.exe
C:\WINDOWS\system32\nfomon\License.txt
C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfo.ocx
C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfom.dll
C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\vidmon\vidmon.inf
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\keys.dat
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon0104.dbd
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon0106.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon0204.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon0315.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon0412.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon0504.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon0904.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon1125.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon1204.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon1215.dbd
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon1909.ddx
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon1920.dbd
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\mon2007.dbd
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo\arch\1001.dfn
C:\Program Files\Common Files\Uninstall Information\RemoveWebDP.exe
C:\Program Files\pedevice\communication.xml
C:\Program Files\pedevice\Domain.Watchlist.txt
C:\Program Files\pedevice\Downloader.exe
C:\Program Files\pedevice\pae-options.xml
C:\Program Files\pedevice\pae_url.xml
C:\Program Files\pedevice\PeDev.dll
C:\Program Files\pedevice\PeDev.exe
C:\Program Files\pedevice\pedevPS.dll
C:\Program Files\pedevice\Preparation.dll
C:\Program Files\pedevice\search.watchlist.txt
C:\Program Files\pedevice\statistic.xml
C:\Program Files\pedevice\watchlist.xml
C:\Program Files\pedevice\tmp\last_popup_content.html
C:\Program Files\pedevice\tmp\tmp.html
C:\Program Files\Common Files\{5CAC4~1\system.dll
C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\BUREAU~1.\internet explorer.lnk
C:\lswmv.ini
C:\Program Files\inetget2
C:\Program Files\ipwindows
C:\WINDOWS\system32\vidmon
C:\WINDOWS\system32\nfomon
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\vidmon
C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1.\nfo
C:\Program Files\Common Files\Uninstall Information
C:\Program Files\pedevice
C:\Program Files\Common Files\{3CAC4~1
C:\Program Files\Common Files\{5CAC4~1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Purity ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Folders Quarantined:
C:\qoobox\purity\DOCUME~1
C:\qoobox\purity\DOCUME~1\GEBRUI~1
C:\qoobox\purity\DOCUME~1\GEBRUI~1\APPLIC~1
C:\qoobox\purity\DOCUME~1\GEBRUI~1\MIJNDO~1
C:\qoobox\purity\DOCUME~1\GEBRUI~1\APPLIC~1\from.t xt
C:\qoobox\purity\DOCUME~1\GEBRUI~1\APPLIC~1\RACLE~ 1
C:\qoobox\purity\DOCUME~1\GEBRUI~1\MIJNDO~1\APPATC ~1
C:\qoobox\purity\DOCUME~1\GEBRUI~1\MIJNDO~1\from.t xt
C:\qoobox\purity\Program Files\SMBOLS~1
C:\qoobox\purity\Program Files\SSEMBL~1


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


-------\nm
-------\LEGACY_MCHINJDRV


((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-03-03 to 2007-04-03 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


2007-04-03 20:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\LastGood
2007-04-03 19:59 786,432 --ah----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\NTUSER.DAT
2007-04-03 19:59 0 --ah----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\hpothb07.dat
2007-04-03 19:59 0 --ah----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\APPLIC~1\hpothb07.dat
2007-04-03 19:59 <DIR> dr-h----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Onlangs geopend
2007-04-03 19:59 <DIR> dr------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Mijn documenten
2007-04-03 19:59 <DIR> dr------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Menu Start
2007-04-03 19:59 <DIR> dr------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Favorieten
2007-04-03 19:59 <DIR> d--h----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Sjablonen
2007-04-03 19:59 <DIR> d--h----- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Netwerkprinteromgeving
2007-04-03 19:59 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ADMINI~1\Bureaublad
2007-03-29 16:31 <DIR> d-------- C:\Program Files\Everest Poker
2007-03-27 15:39 <DIR> d-------- C:\QUARANTINE
2007-03-27 15:34 72,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfeavfk.sys
2007-03-27 15:34 64,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfeapfk.sys
2007-03-27 15:34 52,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfetdik.sys
2007-03-27 15:34 34,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfebopk.sys
2007-03-27 15:34 168,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mfehidk.sys
2007-03-27 15:34 1,495,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\epoPGPsdk.dll
2007-03-27 15:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Cisco Systems
2007-03-27 15:34 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\McAfee
2007-03-27 15:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\McAfee
2007-03-27 12:51 16,926,149 --a------ C:\vssetup.exe
2007-03-24 18:42 128 --a------ C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\nek.exe
2007-03-24 18:42 114 --a------ C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\hhjj.bat
2007-03-24 18:41 128 --a------ C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\lo.exe
2007-03-17 17:08 201 --a------ C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\q.bat
2007-03-17 17:07 94,533 --a------ C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\install.exe
2007-03-15 19:46 2 --a------ C:\WINDOWS\system32\wnscpsv.exe
2007-03-15 19:44 36,864 --a------ C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\setup9x.exe
2007-03-15 19:02 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 4.0
2007-03-14 17:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\eMule
2007-03-14 16:54 147,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\vbzip10.dll
2007-03-14 14:05 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\Incomplete
2007-03-14 14:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
2007-03-14 14:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
2007-03-14 14:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimeWire
2007-03-14 14:00 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\GEBRUI~1\.limewire
2007-03-14 13:54 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\nl-nl
2007-03-14 13:50 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\network diagnostic
2007-03-13 21:14 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Google
2007-03-13 21:13 265,728 -ra------ C:\WINDOWS\system32\drivers\BCMWL5.SYS
2007-03-13 19:42 28,672 --a------ C:\WINDOWS\system32\qttask.exe
2007-03-13 19:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\Real
2007-03-13 19:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Real
2007-03-13 19:41 <DIR> d-------- C:\My Music
2007-03-13 19:40 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\msdownld.tmp
2007-03-13 19:38 <DIR> d-------- C:\@Home


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))


2007-03-27 15:34 -------- d-------- C:\Program Files\mcafee
2007-03-25 10:58 57146 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
2007-03-25 10:58 372116 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
2007-03-24 18:51 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\symantec shared
2007-03-14 13:43 -------- d-------- C:\Program Files\google
2007-03-13 19:42 -------- d-------- C:\Program Files\quicktime
2007-01-08 20:01 17408 --a------ C:\WINDOWS\system32\corpol.dll


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\run]
"CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
"IW_Drop_Icon"="c:\\Program Files\\Pinnacle\\InstantCDDVD\\InstantWrite\\iwctr l.exe /dropdisc"
"MsnMsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background"
"swg"="C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\1.2.1128.546 2\\GoogleToolbarNotifier.exe"
"IpWins"="C:\\Program Files\\Ipwindows\\ipwins.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\run]
"Wizard"=hex(2):00
"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\System32\\NvCpl.dll,NvStartup"
"nwiz"="nwiz.exe /install"
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE"
"PinnacleDriverCheck"="C:\\WINDOWS\\System32\\PSDrvCheck.exe -CheckReg"
"PinnacleRemote"="c:\\Program Files\\Pinnacle\\Shared Files\\remoterm.exe"
"Ulead Memory Card Detector"="C:\\Program Files\\Ulead Systems\\Ulead Photo Explorer 7.0\\Monitor.exe"
"RealTray"="C:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER"
"SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_03\\bin\\jusched.exe"
"Nfo"="C:\\WINDOWS\\system32\\nfomon\\nfomon.exe"
"ShStatEXE"="\"C:\\Program Files\\McAfee\\VirusScan Enterprise\\SHSTAT.EXE\" /STANDALONE"
"McAfeeUpdaterUI"="\"C:\\Program Files\\McAfee\\Common Framework\\UdaterUI.exe\" /StartedFromRunKey"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\run\OptionalComponents]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\run\OptionalComponents\IMAIL]
"Installed"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\run\OptionalComponents\MAPI]
"Installed"="1"
"NoChange"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\run\OptionalComponents\MSFS]
"Installed"="1"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\shellserviceobjectdelayload]
"UPnPMonitor"="{e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\contro l\securityproviders]
"SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\contro l\lsa
Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0\0\0
Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos\0msv1_0\0schannel\0wdigest\0\0
Notification Packages REG_MULTI_SZ scecli\0\0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost]
LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnph ost\0SSDPSRV\0\0
NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0
rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0
imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0
termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0
HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0
DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
C:\WINDOWS\tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1100 series#1084040014.job
C:\WINDOWS\tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1100 series#1084908231.job


************************************************** ******************

catchme 0.2 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, 17 October 2006
http://www.gmer.net

scanning hidden processes ...

scanning hidden services ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden services: 0
hidden files: 0

************************************************** ******************

Completion time: 07-04-03 21:21:30
C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 07-04-03 21:21

mijn nieuwe log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 21:34:49, on 3-4-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
C:\office 97\Office\OSA.EXE
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://community.yourpsp.com/forumdisplay.php?f=42
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleRemote] c:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Nfo] C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] c:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e /dropdisc
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\office 97\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/229?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/230?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
O15 - Trusted Zone: www.fischertechnik.de
O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
O16 - DPF: {40C83AF8-FEA7-4A6A-A470-431EE84A0886} - http://virusscanasap.4sure.it/U4/ENU/VS40/bin/myCioAgt.20060601165154.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096109082750
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

--
End of file - 9245 bytes

Jurgenv1
3 april 2007, 22:23
* Open hijackthis en vink volgende regels aan:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
O4 - HKCU\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Herstart dan je pc en vertel hoe alles verder werkt.

DeWouter
5 april 2007, 16:57
Okee, al weer heel erg bedankt, ik denk zelf dat alles er nu af is, mijn nieuwe log:


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 16:55:31, on 5-4-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
C:\office 97\Office\OSA.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearchIndexer.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://community.yourpsp.com/forumdisplay.php?f=42
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleRemote] c:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Nfo] C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] c:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e /dropdisc
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\office 97\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/229?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/230?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
O15 - Trusted Zone: www.fischertechnik.de
O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
O16 - DPF: {40C83AF8-FEA7-4A6A-A470-431EE84A0886} - http://virusscanasap.4sure.it/U4/ENU/VS40/bin/myCioAgt.20060601165154.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096109082750
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

--
End of file - 8964 bytes

Jurgenv1
5 april 2007, 17:54
* Deze moet ook nog gefixt worden:

O4 - HKLM\..\Run: [Nfo] C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe

Nog een paar tips om problemen te voorkomen in de toekomst:

Installeer alvast volgende GRATIS programmatjes indien je ze nog niet hebt:

Spywareblaster (http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html)
Adaware se (http://www.majorgeeks.com/download506.html)
Spybot s&d (http://www.safer-networking.org/en/index.html)


Tijdens het surfen, klik niet overal klakkeloos op ja als je dit gevraagd wordt... doe dit enkel wanneer je het volledig vertrouwt.

En kies eventueel een alternatieve browser zoals Opera (http://www.opera.com) of Firefox (http://www.mozilla.org/products/firefox/).

En ik raad je ook aan om af en toe een online virusscan uit te voeren. housecall (http://housecall.trendmicro.com/) en/of Bitdefender (http://nl.bitdefender.com/scan8/). Want, wat de ene scanner niet kan vinden, kan een andere misschien wel.
Zorg er ook voor dat je virusscanner die op je systeem geïnstalleerd is altijd up to date is!!

En... geregeld eens een bezoekje brengen aan: http://windowsupdate.microsoft.com/

Bekijk ook eens deze 2 filmpjes.. Heel interessant:
http://www2.trosradar.nl/mediaplayer/player.php?videoID=524&mode=dossier#
http://www.benedelman.org/spyware/security-111804.wmv


Meer preventietips zijn ook op volgende sites te vinden:

http://www.bluemedicine.be
http://users.telenet.be/marcvn/spyware
How did I get infected in the first place (http://castlecops.com/postitle7736-0-0-.html) (article by TonyKlein)
Het voorkomen van spyware-infecties en browserhijacking (http://www.antispywareoffensief.nl/forum/showthread.php?t=55)

DeWouter
5 april 2007, 19:15
oké bedankt voor al je hulp, ik ga die progjes meteen downloaden, en dat filmpje van radar is wel ernstig zeg

Jurgenv1
5 april 2007, 20:43
en dat filmpje van radar is wel ernstig zeg
Zo zie je dat spyware geen lachertje is.

DeWouter
11 mei 2007, 17:48
even een controle logje, want sommige dingen doen een beetje raaar en ik hoopte dat jullie er iets aan konden zien, en ik widle geen nieuw topic openen


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 17:47:45, on 11-5-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe
C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
C:\office 97\Office\OSA.EXE
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearchIndexer.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://community.yourpsp.com/forumdisplay.php?f=42
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleRemote] c:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\remoterm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] c:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.ex e /dropdisc
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized
O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\office 97\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\nl-nl\bin\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\nl-nl\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/229?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\nl-nl\msntabres.dll/230?67d072c757014c89b0f8e47fb868da58
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
O15 - Trusted Zone: www.fischertechnik.de
O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
O16 - DPF: {40C83AF8-FEA7-4A6A-A470-431EE84A0886} - http://virusscanasap.4sure.it/U4/ENU/VS40/bin/myCioAgt.20060601165154.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096109082750
O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2ED4CA9D-FD58-4579-8D9B-776E1439F149}: NameServer = 213.51.129.37,213.51.144.37
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe
O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe
O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

--
End of file - 9420 bytes

Jurgenv1
11 mei 2007, 17:58
Toch vreemd dat je het weer terug hebt, hopelijk neem je mijn speech beetje serieus. ;)

Ga naar start==<configuratiescherm==>software en deïnstalleer:
whenUSave

Post dan een nieuw hijackthis logje hier.

DeWouter
11 mei 2007, 18:15
dat WhenUSave heb je nodig om van BS.player de onbetaalde versie te kunnen gebruiken, en daar heb ik op zich niet zo'n heel erg last van en ik verwacht ook niet dat dat kwaad kan, maar ik kan niet meer windows media player filmpjes afspelen op sommige sites, nouja, mss ligt het aan de instellingen. Heel erg bedankt dat je ff wilde kijken jurgen, en natuurlijk neem ik het serieus, ik heb de programma'tjes ook geinstalleerd:) en check alles wat ik download met de virusscanner alvorens ik het open

Jurgenv1
11 mei 2007, 18:28
Ja dat is ook waar, ik stel dus voor dat je een andere speler neemt dan BSplayer. :)

DeWouter
11 mei 2007, 20:18
ik gebruik bsplayer omdat je dan zo makkelijk ondertitels erbij kunt plaatsen, maar ik zal idd zoeken naar een andere

Jurgenv1
11 mei 2007, 21:27
ik gebruik bsplayer omdat je dan zo makkelijk ondertitels erbij kunt plaatsen, maar ik zal idd zoeken naar een andere

Mss kunnen ze je in het software forum verderhelpen. ;)