PDA

Volledige versie bekijken : lekkere spyware@!_!R[]/\/
1 april 2007, 16:00
help mij aub :( ik heb nochtans niet in vuile sites gezeten en ik start vanmorgen mijn pc op en ik zat daar pop-ups en warning dingskes van trojan sh!t en spyware :s
thxLogfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:57:11, on 1/04/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe
C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmmnt.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamini.exe
C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Serg\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: GigagetIEHelper - {111CAA23-6F4F-42AC-8555-B48C1D87BBAB} - C:\WINDOWS\System32\gigagetbho_v10.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
O4 - Startup: Reboot.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: SANTIS USB and PC Card Utility.lnk = C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All by Gigaget - C:\Program Files\Giganology\Gigaget\getallurl.htm
O8 - Extra context menu item: &Download by Gigaget - C:\Program Files\Giganology\Gigaget\geturl.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://sergspain.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1170883787452
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Jurgenv1
1 april 2007, 16:13
* Je kan deze instructies best uitprinten of opslaan in een kladblokbestand, want straks zal je in veilige modus
moeten gaan werken, en dan is deze pagina niet beschikbaar (geen internet)

* Download smitRem.exe (http://www.downloads.subratam.org/smitRem.exe) en sla dit op op het Bureaublad.
Dubbelklik op het bestand en pak het uit naar zijn eigen map op het Bureaublad.


* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Doe een online scan via Panda's online virus scan (http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm) en bewaar het rapport dat je krijgt na het scannen

* Herstart je pc nogmaals en plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van AVG Anti-Spyware 7.5 en Panda, Post de log van de smitRem tool, die je hier kan vinden: C:\smitfiles.txt.

@!_!R[]/\/
1 april 2007, 16:21
bedankt :)
ik ga metteen ermee beginen.
greetz

@!_!R[]/\/
1 april 2007, 18:56
Mijn pc is weer in orde :)
merci :applause:

mijn pc restartte toen de AVG-scan bijna klaar was en ik heb weer een half uur moeten wachten maar het is de moeite waard :p

hier is de nieuwe hijackthis report
bedankt bedankt bedankt bedankt :bow:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:53:29, on 1/04/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\WgaTray.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Documents and Settings\Serg\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: GigagetIEHelper - {111CAA23-6F4F-42AC-8555-B48C1D87BBAB} - C:\WINDOWS\System32\gigagetbho_v10.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
O4 - Startup: Reboot.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: SANTIS USB and PC Card Utility.lnk = C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
O8 - Extra context menu item: &Download All by Gigaget - C:\Program Files\Giganology\Gigaget\getallurl.htm
O8 - Extra context menu item: &Download by Gigaget - C:\Program Files\Giganology\Gigaget\geturl.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://sergspain.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1170883787452
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Jurgenv1
1 april 2007, 19:17
En de logjes?

@!_!R[]/\/
1 april 2007, 19:59
---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 18:39:11 1/04/2007

+ Scan result:HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni nstall\Public Messenger ver 2.03 -> Adware.Generic : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP326\A0071340.ini -> Adware.Qworke : No action taken.
C:\Program Files\SpywareLocked\SpywareLocked.exe -> Adware.SpyLocked : No action taken.
D:\cosas\musica\- SnowBall - crack guitar pro 5.zip/YSB_toolBar.exe -> Downloader.IstBar.no : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP327\A0071533.dll -> Downloader.Zlob.atw : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP327\A0071545.exe -> Downloader.Zlob.atw : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP326\A0071531.exe -> Downloader.Zlob.atz : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP326\A0071530.exe -> Downloader.Zlob.aub : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP327\A0071546.exe -> Downloader.Zlob.auf : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP326\A0071326.exe -> Downloader.Zlob.bpn : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP326\A0071335.exe -> Downloader.Zlob.bpn : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP326\A0071353.exe -> Downloader.Zlob.bpn : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP326\A0071526.exe -> Downloader.Zlob.bpn : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP327\A0071544.exe -> Downloader.Zlob.bpn : No action taken.
C:\WINDOWS\system32\oyopu.dll -> Trojan.Renos.nas : No action taken.
[924] C:\WINDOWS\System32\oyopu.dll -> Trojan.Renos.nas : No action taken.


::Report end


-------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 19:55:17 1/04/2007

+ Scan result:C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP327\A0072564.exe -> Adware.SpyLocked : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{7BD6AD6F-D35F-48F9-BD5C-07E7410245FB}\RP327\A0072563.dll -> Trojan.Renos.nas : Cleaned with backup (quarantined).


::Report end

Jurgenv1
1 april 2007, 20:08
Er staat telkens 'no action taken' in de log van AVG antispyware... Ben je zeker dat je alles verwijderd hebt?

@!_!R[]/\/
1 april 2007, 23:20
dat was van de eerste keer en ik had wss iets verkeerds gedaan maar ik heb dan een 2de scan gedaan waarbij er nog 2 spywares heb weggedaan.

C:\WINDOWS\system32\oyopu.dll -> Trojan.Renos.nas : No action taken.
[924] C:\WINDOWS\System32\oyopu.dll -> Trojan.Renos.nas : No action taken.

nu gaat mijn pc weer vlotjes en ik heb geen pop-ups of van die toestanden. :)

Jurgenv1
1 april 2007, 23:28
* Download SmitfraudFix (http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.zip) (by S!Ri)
Unzip het naar je bureaublad.
Lees hier (http://home.planet.nl/~kleyn080/unzippenXPuitleg.html) hoe je op de juiste wijze moet unzippen/uitpakken.
Dit zal een nieuwe map op je bureaublad aanmaken met de naam Smitfraudfix
Verder nog niet gebruiken.

* Start nu je pc op in VEILIGE MODE. ( zonder netwerkondersteuning! )
Hoe start ik in veilige mode op. (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Clean de Cache and Cookies in IE: Sluit Internet Explorer.
Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen
Klik de "Cookies verwijderen" knop
Klik op de "Bestanden verwijderen" knop ernaast
Vink aan: "Ook alle off line items verwijderen", klik OK
* Clean de Cache and Cookies in Firefox (In geval Firefox geïnstalleerd is): Go to Extra > Opties.
Klik Privacy in het menu.
Klik op de knop wissen (Geschiedenis, Cookies, Cache).
Klik OK om het venster opnieuw te sluiten. * Clean andere Temporary files + Prullenbak Ga naar start > uitvoeren en typ: cleanmgr en klik ok.
Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden
Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt.
Klik daarna op ok. * Open de SmitfraudFix map en dubbelklik smitfraudfix.cmd
Kies optie #2 - Clean door 2 te typen en op "Enter" te klikken.

Er zal gevraagd worden : "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"; antwoord "Yes/ja" door Y te typen en daarna op "Enter" te klikken. Dit zal je bureaublad terug herstellen en registersleutels die deze infectie heeft gemaakt terug verwijderen.

Daarna zal de tool nagaan als wininet.dll is geïnfecteerd. Indien dit het geval is, zal er gevraagd worden om de geïnfecteerde wininet.dll te herplaatsen met een niet geïnfecteerde kopie van wininet.dll aanwezig op je computer (indien gevonden); antwoord "Yes/ja" door Y te typen en daarna op Enter te klikken.

De tool zal daarna je computer opnieuw laten opstarten om de restanten te verwijderen;
Indien het niet automatisch opstart, start je pc zelf opnieuw op naar normale mode terug (dus geen veilige mode)
Een log zal openen na het opnieuw opstarten. Deze bevindt zich ook hier: C:\rapport.txt
Ik heb die log later nodig als checkup.

Opgelet : Optie #2 gebruiken op een niet geïnfecteerde computer zal uw bureaublad verwijderen.

* Voer een onlinescan uit met Panda: http://www.pandasoftware.com/products/activescan.htm
Vink aan: All my computer
Zorg ervoor dat alles aangevinkt is in de scanopties.

Na de scan kan je een log laten maken. Bewaar die log naar je bureaublad en kopieer en plak die in je volgend bericht,
samen met een nieuwe HijackThis Log en de log van smitfraudfix ( C:\rapport.txt )

@!_!R[]/\/
2 april 2007, 00:47
ik ga vandaag op reis dus ik ga geen tijd hebben om het te doen :s
als ik terug ben ik ga dan de repports posten.
echt bedankt voor je help, you're the men!