PDA

Volledige versie bekijken : Malware/Spyware probleem :( Logje gemaaktNeith
19 maart 2007, 07:32
Mijn homepage verwijst naar anti-virus pagina en krijg er pop-ups over.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 7:31:34, on 19/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmmnt.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamini.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe
C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Billy\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hln.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: Protection Bar - {84938242-5C5B-4A55-B6B9-A1507543B418} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\iesplugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program Files\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://callantje.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: x-excid - {9D6CC632-1337-4A33-9214-2DA092E776F4} - c:\WINDOWS\Downloaded Program Files\mimectl.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe
O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe
O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

cram
19 maart 2007, 07:44
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamini.exe

zien mij er verdacht uit (trojan)
Maar voor dat je ze verwijdert,wacht op het advies van Jurgenv1
Je kan om te beginnen al scannen met al je anti spy-ad-virus scanners in veilige modus.

Jurgenv1
19 maart 2007, 16:17
* Je kan deze instructies best uitprinten of opslaan in een kladblokbestand, want straks zal je in veilige modus
moeten gaan werken, en dan is deze pagina niet beschikbaar (geen internet)

* Download smitRem.exe (http://www.downloads.subratam.org/smitRem.exe) en sla dit op op het Bureaublad.
Dubbelklik op het bestand en pak het uit naar zijn eigen map op het Bureaublad.


* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Doe een online scan via Panda's online virus scan (http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm) en bewaar het rapport dat je krijgt na het scannen

* Herstart je pc nogmaals en plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van AVG Anti-Spyware 7.5 en Panda, Post de log van de smitRem tool, die je hier kan vinden: C:\smitfiles.txt.

Neith
19 maart 2007, 18:54
Klein probleempje met die AVG,* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.


Kan die resident shield niet veranderen (Hier (http://users.telenet.be/roycallant/Billy/k/Resident%20Shield.JPG))
Update werkt blijkbaar ook niet (Hier (http://users.telenet.be/roycallant/Billy/k/Update.JPG))

Ik zal ondertussen eerst eens die smitrem laten lopen, mss werkt update later...

Jurgenv1
19 maart 2007, 19:25
Dat eerste is normaal, dat wil zeggen dat de resident shield niet geactiveerd is.
Geval 2: Probeer anders nog eens opnieuw te updaten?

Neith
19 maart 2007, 20:09
Had het vanmiddag ook geprobeerd, zelfde error. Nu ook terug.
Ik zal het morgen eens proberen.

Jurgenv1
19 maart 2007, 20:30
Herinstalleer anders eens AVG antispyware.

TiZon
19 maart 2007, 20:36
ik heb het bij een vriend ook eens gehad, dan heb ik de updates manueel gedownload.

Hier:
http://free.grisoft.com/doc/24/lng/us/tpl/v5

Daarna kon ik wel weer gewoon updaten, volgens mij kwam dat ook door de malware...

Neith
20 maart 2007, 17:01
Heb de updates manueel kunnen doen, bedankt TiZon :)
Hier zijn de logs ...


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:59:03, on 20/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe
C:\Documents and Settings\Billy\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\isadd.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://callantje.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: x-excid - {9D6CC632-1337-4A33-9214-2DA092E776F4} - c:\WINDOWS\Downloaded Program Files\mimectl.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe
O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe
O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe


---


---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 15:42:05 20/03/2007

+ Scan result:HKU\S-1-5-21-436374069-1123561945-682003330-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext \Stats\{5D4831E0-5A7C-4A46-AFD5-A79AB8CE36C2} -> Adware.Generic : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{63A0DBA7-7529-4FE0-A4C6-742A343ED427}\RP51\A0009478.exe -> Downloader.Zlob : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{63A0DBA7-7529-4FE0-A4C6-742A343ED427}\RP51\A0009513.exe -> Downloader.Zlob : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{63A0DBA7-7529-4FE0-A4C6-742A343ED427}\RP51\A0009534.exe -> Downloader.Zlob : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{63A0DBA7-7529-4FE0-A4C6-742A343ED427}\RP52\A0009564.exe -> Downloader.Zlob : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{63A0DBA7-7529-4FE0-A4C6-742A343ED427}\RP52\A0009571.exe -> Downloader.Zlob : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{63A0DBA7-7529-4FE0-A4C6-742A343ED427}\RP52\A0009613.exe -> Downloader.Zlob : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{63A0DBA7-7529-4FE0-A4C6-742A343ED427}\RP52\A0009614.exe -> Downloader.Zlob : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Billy\Cookies\billy@www.burstnet[1].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Billy\Cookies\billy@ad1.clickhype[2].txt -> TrackingCookie.Clickhype : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@ad1.clickhype[1].txt -> TrackingCookie.Clickhype : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@cz11.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@cz4.clickzs[1].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@cz5.clickzs[1].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@cz6.clickzs[1].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@cz9.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@vip.clickzs[1].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Billy\Cookies\billy@com[1].txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Dany\Cookies\dany@com[1].txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Dany\Cookies\dany@search.live[2].txt -> TrackingCookie.Live : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@search.live[2].txt -> TrackingCookie.Live : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Billy\Cookies\billy@ie.search.msn[1].txt -> TrackingCookie.Msn : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Dany\Cookies\dany@ie.search.msn[2].txt -> TrackingCookie.Msn : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@search.msn[1].txt -> TrackingCookie.Msn : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@oewabox[1].txt -> TrackingCookie.Oewabox : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Billy\Cookies\billy@toplist[1].txt -> TrackingCookie.Toplist : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Dany\Cookies\dany@m.webtrends[2].txt -> TrackingCookie.Webtrends : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@m.webtrends[1].txt -> TrackingCookie.Webtrends : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Billy\Cookies\billy@yadro[1].txt -> TrackingCookie.Yadro : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Roy\Cookies\roy@yadro[2].txt -> TrackingCookie.Yadro : Cleaned.


::Report end


---


Incident Status Location

Spyware:Cookie/MetriWeb Not disinfected C:\Documents and Settings\Billy\Cookies\billy@metriweb[1].txt

---

smitRem © log file
version 3.2

by noahdfear


Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
"IE"="6.0000"

Running from
C:\Documents and Settings\Billy\Mijn documenten\smitRem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pre-run SharedTask Export

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Appinitdll check ........ Thank you Grinler!

dumphive.exe (C)2000-2004 Markus Stephany
REGEDIT4

[Windows]
"AppInit_DLLs"=""
"DeviceNotSelectedTimeout"="15"
"GDIProcessHandleQuota"=dword:00002710
"Spooler"="yes"
"swapdisk"=""
"TransmissionRetryTimeout"="90"
"USERProcessHandleQuota"=dword:00002710

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XP Firewall allowed access

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"
"C:\\Program Files\\FlashFXP\\flashfxp.exe"="C:\\Program Files\\FlashFXP\\flashfxp.exe:*:Enabled:FlashFXP v3"
"C:\\Program Files\\mIRC\\mirc.exe"="C:\\Program Files\\mIRC\\mirc.exe:*:Enabled:mIRC"
"C:\\Program Files\\Unreal Tournament\\System\\UnrealTournament.exe"="C:\\Program Files\\Unreal Tournament\\System\\UnrealTournament.exe:*:Enabled :UnrealTournament"
"C:\\Program Files\\BearShare Applications\\BearShare\\BearShare.exe"="C:\\Program Files\\BearShare Applications\\BearShare\\BearShare.exe:*:Enabled:B earShare"
"C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"="C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\\Program Files\\SmartFTP Client 2.0\\SmartFTP.exe"="C:\\Program Files\\SmartFTP Client 2.0\\SmartFTP.exe:*:Enabled:SmartFTP Client 2.0"
"C:\\StubInstaller.exe"="C:\\StubInstaller.exe:*:Enabled:LimeWire swarmed installer"
"C:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe"="C:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe:*:Enabled:Azureus"
"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe:*:Enabled:Incre diMail"
"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe:*:Enabled:Inc rediMail"
"C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"="C:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe:*:Enabled:Incr ediMail"
"C:\\Documents and Settings\\Roy\\Local Settings\\Temp\\Rar$EX00.875\\babyweb.exe"="C:\\Documents and Settings\\Roy\\Local Settings\\Temp\\Rar$EX00.875\\babyweb.exe:*:Enable d:Baby Web Server"
"C:\\Documents and Settings\\Roy\\Local Settings\\Temp\\Rar$EX00.656\\babyweb.exe"="C:\\Documents and Settings\\Roy\\Local Settings\\Temp\\Rar$EX00.656\\babyweb.exe:*:Enable d:Baby Web Server"
"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"="C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"
"C:\\Documents and Settings\\Roy\\Local Settings\\Temp\\Rar$EX00.969\\babyweb.exe"="C:\\Documents and Settings\\Roy\\Local Settings\\Temp\\Rar$EX00.969\\babyweb.exe:*:Enable d:Baby Web Server"
"C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0\\launch4j-tmp\\RKMediaCenter.exe"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0\\launch4j-tmp\\RKMediaCenter.exe:*:Disabled:Java(TM) Platform SE binary"
"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE"="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE:*:Enabled:Internet Explorer"
"C:\\Program Files\\Roxio\\Easy Media Creator 8\\Digital Home\\RoxUpnpServer.exe"="C:\\Program Files\\Roxio\\Easy Media Creator 8\\Digital Home\\RoxUpnpServer.exe:*:Enabled:Roxio Upnp Service"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


checking for ShudderLTD key

ShudderLTD key not present!

checking for PSGuard.com key


PSGuard.com key not present!


checking for WinHound.com key


WinHound.com key not present!


checking for drsmartload2 key


drsmartload2 key not present!

spyaxe uninstaller NOT present
Winhound uninstaller NOT present
SpywareStrike uninstaller NOT present
AlfaCleaner uninstaller NOT present
SpyFalcon uninstaller NOT present
SpywareQuake uninstaller NOT present
SpywareSheriff uninstaller NOT present
Trust Cleaner uninstaller NOT present
SpyHeal uninstaller NOT present
VirusBurst uninstaller NOT present
BraveSentry uninstaller NOT present
AntiVermins uninstaller NOT present
VirusBursters uninstaller NOT present

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Existing Pre-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~

Online Security Guide.url
Security Troubleshooting.url


~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~

amcompat.tlb
nscompat.tlb
logfiles


~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Starting registry repairs

Registry repairs complete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SharedTask Export after registry fix

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deleting files

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Remaining Post-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~~~~ Wininet.dll ~~~

CLEAN! :)

Jurgenv1
20 maart 2007, 17:39
* Open hijackthis en vink volgende regels aan:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\isadd.dll (file missing)

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier en vertel hoe alles verder werkt.

Neith
20 maart 2007, 18:23
Geen slechte dingen meer te bespeuren, zal wel in orde zijn denk ik.
Bedankt!

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:23:03, on 20/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Documents and Settings\Billy\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://callantje.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: x-excid - {9D6CC632-1337-4A33-9214-2DA092E776F4} - c:\WINDOWS\Downloaded Program Files\mimectl.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe
O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe
O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe
O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

Jurgenv1
20 maart 2007, 18:59
Jep, ziet er goed uit.