PDA

Volledige versie bekijken : Sunbelt Counterspy doet lastigcram
18 maart 2007, 14:28
Ik had gisteren Sunbelt Counterspy uitgeprobeerd maar terug verwijdert.
Nu elke keer als ik een programma wil opstarten krijg ik altijd deze melding
http://img260.imageshack.us/my.php?image=sunbeltmi6.jpg

Heb alles van Sunbelt uit het register verwijdert alle mappen waar dat Sunbelt en Counterspy in voorkomt,is uitgeschakeld bij services
Heb verschillende zoektools gebruikt om dat programma volledig te verwijderen.
Heb zelfs in veilige modus alles verwijdert,maar toch krijg ik deze melding
http://img260.imageshack.us/my.php?image=sunbeltmi6.jpg
Heb al gescand met Nod32 Ewido,adaware,AVG,SpywareDoktor enz.
En toc blijft dat terug komen.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 14:18:46, on 18/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\ CLMLServer.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
C:\Program Files\JetAudio\jetAudio.exe
C:\Program Files\FastStone Capture\FSCapture.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\HiJackThis_v2.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_BE&c=63&bd=PAVILION&pf=desktop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Alcatel Speedtouch Connection.lnk = C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\STDialUp.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verbindingshelp - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1167498990875
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0B500C2D-55A3-4B92-9327-B23769D1F300}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0B500C2D-55A3-4B92-9327-B23769D1F300}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\ CLMLServer.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

--
End of file - 8194 bytes

Jurgenv1
18 maart 2007, 15:08
Wat staat er precies in het dos venster?

cram
18 maart 2007, 15:24
Wat staat er precies in het dos venster?

Dat dos vensterke is van Wholcokme.is niet belangrijk

Jurgenv1
18 maart 2007, 15:32
Herinstalleer Counterspy eens en probeer dan opnieuw te deïnstalleren.

cram
18 maart 2007, 16:52
Herinstalleer Counterspy eens en probeer dan opnieuw te deïnstalleren.

Gelukt
Dat ik daar niet eerder aandacht.:doh:

Jurgenv1
18 maart 2007, 18:57
No problem. ;)