PDA

Volledige versie bekijken : logjeZupperman
16 maart 2007, 21:26
Logje van men pa zen pc, zijn trojans and whatnot op gevonden..Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:09:05, on 16/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\SkyTel.EXE
C:\Program Files\SMC\SMCWPCIT-G\SMCWCU.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\SwiftSwitch\SwiftSwitch.exe
C:\Documents and Settings\K\Bureaublad\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windows/fonts
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SMCWCU] "C:\Program Files\SMC\SMCWPCIT-G\SMCWCU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P23 "EPSON Stylus C48 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series op RUDI (van STEVENPC)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P46 "EPSON Stylus C48 Series op RUDI (van STEVENPC)" /O5 "TS001" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series op Bex-2d350049c88 (van STEVENPC)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P57 "EPSON Stylus C48 Series op Bex-2d350049c88 (van STEVENPC)" /O5 "TS002" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [2chkdsk] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\knplkqkm.dll",setvm
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: SMC Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

Jurgenv1
16 maart 2007, 21:27
Download VundoFix.exe (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4) naar je bureaublad.
Dubbelklik VundoFix.exe om het te starten.
Klik de Scan for Vundo knop.
Eenmaal gedaan met scannen, klik de Remove Vundo knop.
Je zal een melding krijgen of je de bestanden wilt laten verwijderen, klik YES
Nadat je Yes hebt geklikt, zullen de icoontjes op je bureaublad verdwijnen tijdens het verwijderen van Vundo.
Wanneer voltooid zal je de melding krijgen dat het je PC zal afsluiten, klik OK.
Start je pc terug opnieuw op.
Post de inhoud van C:\vundofix.txt en een nieuwe hijackthislog in je volgende post.

Note: Het is mogelijk dat vundofix een bestand gevonden heeft dat niet kon verwijderd worden.
In dit geval zal VundoFix na het heropstarten van je pc nog eens opstarten. Dan moet je de instructies van hierboven nog eens uitvoeren vanaf: "Click the Scan for Vundo."

Zupperman
16 maart 2007, 22:42
Thanks !
VundoFix V6.3.16

Checking Java version...

Java version is 1.5.0.6
Old versions of java are exploitable and should be removed.

Scan started at 22:35:25 16/03/2007

Listing files found while scanning....

C:\WINDOWS\system32\awtsr.dll
C:\WINDOWS\system32\ehkmp.bak1
C:\WINDOWS\system32\ehkmp.ini
C:\WINDOWS\system32\hxmeymhs.dll
C:\WINDOWS\system32\ijkkj.ini
C:\WINDOWS\system32\ijkkj.tmp
C:\WINDOWS\system32\jkkji.dll
C:\WINDOWS\system32\pmkhe.dll
C:\WINDOWS\system32\rstwa.bak1
C:\WINDOWS\system32\rstwa.bak2
C:\WINDOWS\system32\rstwa.ini
C:\WINDOWS\system32\rstwa.ini2
C:\WINDOWS\system32\rstwa.tmp
C:\WINDOWS\system32\vtstq.dll

Beginning removal...

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\awtsr.dll
C:\WINDOWS\system32\awtsr.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\ehkmp.bak1
C:\WINDOWS\system32\ehkmp.bak1 Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\ehkmp.ini
C:\WINDOWS\system32\ehkmp.ini Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\hxmeymhs.dll
C:\WINDOWS\system32\hxmeymhs.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\ijkkj.ini
C:\WINDOWS\system32\ijkkj.ini Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\ijkkj.tmp
C:\WINDOWS\system32\ijkkj.tmp Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\jkkji.dll
C:\WINDOWS\system32\jkkji.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\pmkhe.dll
C:\WINDOWS\system32\pmkhe.dll Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\rstwa.bak1
C:\WINDOWS\system32\rstwa.bak1 Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\rstwa.bak2
C:\WINDOWS\system32\rstwa.bak2 Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\rstwa.ini
C:\WINDOWS\system32\rstwa.ini Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\rstwa.ini2
C:\WINDOWS\system32\rstwa.ini2 Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\rstwa.tmp
C:\WINDOWS\system32\rstwa.tmp Has been deleted!

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\vtstq.dll
C:\WINDOWS\system32\vtstq.dll Has been deleted!

Performing Repairs to the registry.
Done!
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:39:55, on 16/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\SkyTel.EXE
C:\Program Files\SMC\SMCWPCIT-G\SMCWCU.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\HiJackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windows/fonts
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {579172FF-7998-4466-AA7B-989005017421} - C:\WINDOWS\system32\awtsr.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {6D797CF1-3D5E-4436-B891-0F12DEFBACA9} - C:\WINDOWS\system32\gebyabc.dll (file missing)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {D6E4C6EB-6E2F-42E7-9775-781177E33182} - C:\WINDOWS\system32\uiokyuvd.dll
O2 - BHO: (no name) - {DC09E256-7A9A-43E8-B90D-1452ABD39A08} - C:\WINDOWS\system32\uiokyuvd.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SMCWCU] "C:\Program Files\SMC\SMCWPCIT-G\SMCWCU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P23 "EPSON Stylus C48 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series op RUDI (van STEVENPC)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P46 "EPSON Stylus C48 Series op RUDI (van STEVENPC)" /O5 "TS001" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series op Bex-2d350049c88 (van STEVENPC)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P57 "EPSON Stylus C48 Series op Bex-2d350049c88 (van STEVENPC)" /O5 "TS002" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [2chkdsk] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\knplkqkm.dll",setvm
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O20 - Winlogon Notify: gebyabc - gebyabc.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: SMC Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

Jurgenv1
16 maart 2007, 22:52
Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6.0 (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp).
Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
Vink aan: "Accept License Agreement".
De pagina zal herladen.
Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
Dubbelklik vervolgens op jre-6-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

* Open hijackthis en vink volgende regels aan:

O2 - BHO: (no name) - {579172FF-7998-4466-AA7B-989005017421} - C:\WINDOWS\system32\awtsr.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {6D797CF1-3D5E-4436-B891-0F12DEFBACA9} - C:\WINDOWS\system32\gebyabc.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {D6E4C6EB-6E2F-42E7-9775-781177E33182} - C:\WINDOWS\system32\uiokyuvd.dll
O2 - BHO: (no name) - {DC09E256-7A9A-43E8-B90D-1452ABD39A08} - C:\WINDOWS\system32\uiokyuvd.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [2chkdsk] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\knplkqkm.dll",setvm
O20 - Winlogon Notify: gebyabc - gebyabc.dll (file missing)

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Download Killbox (http://www.downloads.subratam.org/KillBox.exe).
Klik op killbox.exe.
Kies de optie: "Delete on reboot".

Kopieer het volgende vetgedrukt deel:

C:\WINDOWS\system32\uiokyuvd.dll

Open 'file' in het killboxmenu bovenaan en kies: Paste from clipboard

Je zal zien, het bovenstaande vetgedrukte zal staan in het "Full Path of File to Delete"-veld.
Er is een klein pijltje naast dat veld. Als je daarop klikt zal je al die bovenstaande lijntjes (indien bestanden aanwezig) die je gekopieerd hebt zien staan (dit is alvast de bedoeling)

Klik op de knop: Single file (!Belangrijk!)

Daarna, Klik op de rode cirkel met het wit kruisje erin.
Killbox zal zeggen dat deze file zal verwijderd worden on reboot.. vraagt om nu te rebooten. Klik YES.

Je pc moet nu rebooten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier.

Zupperman
16 maart 2007, 23:13
Oki, all done so far :)


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:11:35, on 16/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\SkyTel.EXE
C:\Program Files\SMC\SMCWPCIT-G\SMCWCU.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\HiJackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windows/fonts
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTIEHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SMCWCU] "C:\Program Files\SMC\SMCWPCIT-G\SMCWCU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P23 "EPSON Stylus C48 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series op RUDI (van STEVENPC)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P46 "EPSON Stylus C48 Series op RUDI (van STEVENPC)" /O5 "TS001" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series op Bex-2d350049c88 (van STEVENPC)] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I09 1.EXE /P57 "EPSON Stylus C48 Series op Bex-2d350049c88 (van STEVENPC)" /O5 "TS002" /M "Stylus C48"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: SMC Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

Jurgenv1
16 maart 2007, 23:46
Ziet er goed uit, hoe werkt alles verder? :)

Zupperman
16 maart 2007, 23:55
Veel beter - geen popups of niets meer ^^
Thanks :)

Jurgenv1
17 maart 2007, 00:26
Nog een paar tips om problemen te voorkomen in de toekomst:

Installeer alvast volgende GRATIS programmatjes indien je ze nog niet hebt:

Spywareblaster (http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html)
Adaware se (http://www.majorgeeks.com/download506.html)
Spybot s&d (http://www.safer-networking.org/en/index.html)


Tijdens het surfen, klik niet overal klakkeloos op ja als je dit gevraagd wordt... doe dit enkel wanneer je het volledig vertrouwt.

En kies eventueel een alternatieve browser zoals Opera (http://www.opera.com) of Firefox (http://www.mozilla.org/products/firefox/).

En ik raad je ook aan om af en toe een online virusscan uit te voeren. housecall (http://housecall.trendmicro.com/) en/of Bitdefender (http://nl.bitdefender.com/scan8/). Want, wat de ene scanner niet kan vinden, kan een andere misschien wel.
Zorg er ook voor dat je virusscanner die op je systeem geïnstalleerd is altijd up to date is!!

En... geregeld eens een bezoekje brengen aan: http://windowsupdate.microsoft.com/

Bekijk ook eens deze 2 filmpjes.. Heel interessant:
http://www2.trosradar.nl/mediaplayer/player.php?videoID=524&mode=dossier#
http://www.benedelman.org/spyware/security-111804.wmv


Meer preventietips zijn ook op volgende sites te vinden:

http://www.bluemedicine.be
http://users.telenet.be/marcvn/spyware
How did I get infected in the first place (http://castlecops.com/postitle7736-0-0-.html) (article by TonyKlein)
Het voorkomen van spyware-infecties en browserhijacking (http://www.antispywareoffensief.nl/forum/showthread.php?t=55)