PDA

Volledige versie bekijken : your computer is infected :(pauwkuh
16 maart 2007, 20:28
Plots verschijnt er zo'n rode bol met een kruis op, rechts van mijn taakbalk.

Er verschijnt altijd dat mijn computer geinfecteerd is, en dan iets om te downloaden, registry cleaner.:'(

Heb al in veilige modus ad-aware laten draaien en de bol gaat niet weg :(

Wat kan ik nu doen?

Kan je iets zien aan mijn registry?


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:13:36, on 16/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe
C:\Ruthje\Makro Offline Software\Agent.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe
C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Helper Class - {850C7964-9320-4055-BE11-7D7B562A6417} - C:\WINDOWS\system32\helper.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O2 - BHO: Helper Class - {AE1AA4FA-C3A2-4c33-90CD-69DD021A35C8} - C:\WINDOWS\system32\helper1.dll
O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmHemmaAgent] "C:\Ruthje\Makro Offline Software\Agent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [tcpipmon] tcpipmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://titus03.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {BDEE1959-AB6B-4745-A29B-F492861102CC} -
O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: RegCompact - C:\WINDOWS\SYSTEM32\RegCompact.dll
O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll
O21 - SSODL: odb_set - {7E94915B-B35E-4453-A563-8A1148748940} - odbcmr32.dll (file missing)
O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Jurgenv1
16 maart 2007, 21:20
Je wordt hier al verder geholpen:

http://forums.telenet.be/showthread.php?t=127659

Als je nog ergens anders je log geplaatst hebt meld er bij dat je al geholpen wordt want we willen zoveel mogelijk dubbelwerk vermijden.