PDA

Volledige versie bekijken : Hijack logjeCerv.Be
15 maart 2007, 21:05
Der sta hier een pc van vrienden bij ons, helemaal besmet met alles. Ben ondertussen al tijdje bezig met het verwijderen van alles en nog wat


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:03:14, on 15/03/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
C:\WINDOWS\System32\dllcache\qxchost.exe
C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\dllcache\seagatecom.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE
C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
C:\WINDOWS\System32\MsgSys.EXE
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe
C:\Program Files\NavNT\VPC32.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\appl\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.speelzolder.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\logon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20020909/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab
O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c32.cab?71104dbe9af5b154e0f0137e60d5c2f0d541e09a03 e0c8b7f8afd6533eb57f2076aafb5ac5f8820e372a74a23c90 dad861fdbc99ec759cc7e5ed70ad6dd6221e:d6bd224846765 8979e4c701bc6d4f11c
O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll
O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\qxchost.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Seagate Communication - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\seagatecom.exe

Jurgenv1
15 maart 2007, 21:24
* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier met het rapport van AVG antispyware.

Cerv.Be
15 maart 2007, 23:10
Done,Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:07:44, on 15/03/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\WINDOWS\System32\MsgSys.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\appl\HijackThis.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.speelzolder.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program Files\NavNT\vptray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\logon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20020909/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab
O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c32.cab?71104dbe9af5b154e0f0137e60d5c2f0d541e09a03 e0c8b7f8afd6533eb57f2076aafb5ac5f8820e372a74a23c90 dad861fdbc99ec759cc7e5ed70ad6dd6221e:d6bd224846765 8979e4c701bc6d4f11c
O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\defwatch.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\qxchost.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Seagate Communication - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\seagatecom.exe
---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 23:00:39 15/03/2007

+ Scan result:C:\Program Files\Aquatica Waterworlds\AQ3Uninstaller.exe -> Adware.Gator : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034257.exe -> Adware.Gator : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034258.exe -> Adware.Gator : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034259.exe -> Adware.Gator : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034231.exe -> Adware.Hotbar : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Classes\HbCoreSrv.DynamicProp -> Adware.HotBar : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Classes\HbCoreSrv.DynamicProp.1 -> Adware.HotBar : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Classes\HbCoreSrv.DynamicProp\CLSID -> Adware.HotBar : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Classes\HbCoreSrv.DynamicProp\CurVer -> Adware.HotBar : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Program Files\Internet Optimizer -> Adware.InternetOptimizer : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Program Files\Internet Optimizer\update -> Adware.InternetOptimizer : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Mod uleUsage\C:/WINDOWS/Downloaded Program Files/istactivex.dll -> Adware.ISTBar : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Local Settings\Temp\temp.fr1D8C\SAcc.exe -> Adware.SurfAccuracy : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP268\A0029802.exe -> Adware.SurfAccuracy : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034237.exe -> Adware.SurfAccuracy : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034244.exe -> Adware.SurfAccuracy : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034255.exe -> Downloader.VB.fi : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@aavalue[2].txt -> TrackingCookie.Aavalue : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@paidmarketingpanel.aavalue[1].txt -> TrackingCookie.Aavalue : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@www.adobe[1].txt -> TrackingCookie.Adobe : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@my.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@cpvfeed[2].txt -> TrackingCookie.Cpvfeed : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@www.celebsnude.net.0.fb.dbbsrv[1].txt -> TrackingCookie.Dbbsrv : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@c.enhance[1].txt -> TrackingCookie.Enhance : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@hit.gemius[1].txt -> TrackingCookie.Gemius : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@goldenpalace[2].txt -> TrackingCookie.Goldenpalace : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@ie.search.msn[2].txt -> TrackingCookie.Msn : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@stats1.reliablestats[2].txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Christophe ******\Cookies\christophe de ******@m.webtrends[2].txt -> TrackingCookie.Webtrends : Cleaned.
C:\Program Files\Vvrbuat\Zkljoe.exe -> Trojan.Small.cy : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{8CD51645-3057-4829-BF0E-0CCF3B8BF3E0}\RP273\A0034235.exe -> Trojan.Small.cy : Cleaned with backup (quarantined).


::Report end

Jurgenv1
16 maart 2007, 17:49
* Open hijackthis en vink volgende regels aan:

O4 - HKLM\..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\logon.exe
O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} - http://static.zangocash.com/cab/Zang...4c701bc6d4f11c

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Ga naar http://windowsupdate.microsoft.com/ en installeer alle beschikbare updates en post dan een nieuw hijackthis logje hier.

Cerv.Be
16 maart 2007, 22:09
Done:


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:07:52, on 16/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\msco rsvw.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
C:\appl\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.speelzolder.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20020909/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab
O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
O23 - Service: Microsoft Agent - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\qxchost.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Seagate Communication - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\seagatecom.exe (file missing)

Jurgenv1
16 maart 2007, 22:28
* Laat ATF cleaner nogmaals runnen.

* Voer dan een schijfdefragmentatie uit en herstart nogmaals je pc en vertel dan hoe alles verder werkt.

Cerv.Be
20 maart 2007, 19:33
PC werkt volgens mij perfect :)

Jurgenv1
20 maart 2007, 20:46
Ok dan. :)