PDA

Volledige versie bekijken : Win-spy shareware?Licargon
11 maart 2007, 16:15
Merde, hoe hebbek DA nu weer binnengekregen? Da gaat nie weg & blijkbaar is da een keylogger enzo...

Iemand een idee hoe ge da wegkrijgt? Heb al wa gegoogled, maar nix zinnigs gevonden -_- Wel van die lange tuts waar kop noch staart aan vast te knopen valt...

Help? :O

magnusjb1
11 maart 2007, 16:20
sorry hoor, maar als je het software forum kan vinden zou het hijackthis forum toch ook moeten kunnen lukken

Licargon
11 maart 2007, 16:25
Gullie altij me uwen hijackthis XD Jeesh, nog nooit gebruikt.

Mor bon:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:24:32, on 11-3-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5296.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\spools\smss.exe
C:\WINDOWS\spools\services.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
C:\Program Files\WhatPulse\WhatPulse.exe
C:\Program Files\Abyss Web Server\abyssws.exe
C:\Program Files\Abyss Web Server\abyssws.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\WINDOWS\taskmgr.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\Outlook.exe
C:\Documents and Settings\Timmy\Mijn documenten\HJT\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: 216.93.248.82 www.sleepywood.net
O1 - Hosts: 216.93.248.82 sleepywood.net
O2 - BHO: (no name) - {140BD8E3-C167-11D4-B4A3-080000180323} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {A6984C00-C6EB-11D4-B4A4-080000180323} - C:\PROGRA~1\Rapidown\rapi310.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OSA64] C:\WINDOWS\spools\smss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OSA6432] C:\WINDOWS\spools\services.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\Program Files\WhatPulse\WhatPulse.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AbyssWebServer] C:\Program Files\Abyss Web Server\abyssws.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\MemOptimizer.exe" autostart
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [AIM] C:\Program Files\AIM\aim.exe -cnetwait.odl
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Lock Computer on Startup] rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation
O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: Rapidown.lnk = C:\Program Files\Rapidown\rapidown.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Advanced Email Extractor - res://C:\Program%20Files\Tweak%20Marketing\Advanced%20Em ail%20Extractor%20Pro\AeePMsie.dll/page.html
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: Download all by Rapidown... - C:\Program Files\Rapidown\rapidownGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download by Rapidown... - C:\Program Files\Rapidown\rapidownGet.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Formulieren opslaan - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
O8 - Extra context menu item: Invul Formulieren - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
O8 - Extra context menu item: Menu aanpassen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html
O8 - Extra context menu item: RoboForm Werkbalk - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html
O8 - Extra context menu item: Scan link with AEE - res://C:\Program%20Files\Tweak%20Marketing\Advanced%20Em ail%20Extractor%20Pro\AeePMsie.dll/link.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Formulier Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Invul Formulieren - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
O9 - Extra button: Rapidown - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540011} - C:\Program Files\Rapidown\rapidown.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Rapidown - {57E91B47-F40A-11D1-B792-444553540011} - C:\Program Files\Rapidown\rapidown.exe
O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html
O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm Werkbalk - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: PacificPoker - {94EDF7B4-4272-4af3-8F8B-4E2F68E225B7} - C:\PROGRA~1\PACIFI~1\pacificpoker.exe
O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - C:\Program Files\AIM\aim.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Email Extractor - {AFA7DB99-3E4D-4396-94F8-B0B135BCB472} - res://C:\Program%20Files\Tweak%20Marketing\Advanced%20Em ail%20Extractor%20Pro\AeePMsie.dll/page.html (file missing) (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Advanced Email Extractor - {AFA7DB99-3E4D-4396-94F8-B0B135BCB472} - res://C:\Program%20Files\Tweak%20Marketing\Advanced%20Em ail%20Extractor%20Pro\AeePMsie.dll/page.html (file missing) (HKCU)
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1148642691343
O16 - DPF: {76CB493D-11F7-4236-BDE4-7A5851B03FA9} (Launcher Class) - http://www.cabalonline.net/Com/CabalWebLauncher.cab
O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab
O16 - DPF: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D} (Logout Class) - http://www.gamengame.com/KALogoutComponent.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{662386AB-0A79-4429-8E1A-8EB4D876BF41}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9D87DDE2-3FCF-4E62-808B-A9E4B79EF24D}: NameServer = 195.238.2.21,195.238.2.22
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
O23 - Service: Viewpoint Manager Service - Viewpoint Corporation - C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

Mod/Admin: Verplaatst maar naar Hijackthis forum, geen zin om een nieuwe topic te openen (+ crossposting? :unsure: )

Exit
11 maart 2007, 19:42
moved

Jurgenv1
11 maart 2007, 20:03
* Download en bewaar SDFix (http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe)
op je bureaublad.

Dubbelklik op SDFix.exe en kies voor Install om het tooltje uit te pakken in een eigen map op je bureaubad. Herstart dan je pc in Veilige modus (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)


In veilige modus, open de SDFix map op je bureaublad en dubbelklik op RunThis.bat om het tooltje te starten.
Typ Y om het clean proces te starten.
het verwijderd alle Trojan Services of Registry Entries die met deze infectie te maken hebben, als het tooltje klaar is zal het jou vertellen om eender welke toets te drukken om je pc te herstarten, doe dit ook.
Wanneer de pc herstart zal het tooltje opnieuw runnen en het opruimproces beƫindigen en je de melding Finished tonen, druk dan op eender welke toets om het scriptje te beƫindigen en je bureaublad zullen tevoorschijn komen.
Wanneer je bureaublad icoontjes verschijnen zal het rapportje van SDFix openen en ook in de map bewaren onder de naam Report.txt.
Kopieer en plak nu de inhoud van dat rapportje hier met een nieuw hijackthis logje.