PDA

Volledige versie bekijken : mijn logje , wat pc probsHansP
9 maart 2007, 21:35
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:33:59, on 9-3-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDPop3\LCDPOP3.exe
C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDCountdown\LCDCountdown.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe
C:\Program Files\movies4share\MyMovies\MyMovies.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
C:\DOCUME~1\Spyder\LOCALS~1\Temp\76078.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\NewsLeecher\nlOld.exe
C:\Program Files\NewsLeecher\nlOld.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
E:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - C:\Program Files\Torrent101\TorrentManager.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark_X79-55] C:\WINDOWS\system32\lsasss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Up] Update
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MyMoviesAutoShare] "C:\Program Files\movies4share\MyMovies\MyMovies.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.2.100.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DL L
O20 - AppInit_DLLs:
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


ken er niet veel van dus hoop dat iemand me hiermee kan helpen

Jurgenv1
9 maart 2007, 21:40
* Download en bewaar SDFix (http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe)
op je bureaublad.

Dubbelklik op SDFix.exe en kies voor Install om het tooltje uit te pakken in een eigen map op je bureaubad. Herstart dan je pc in Veilige modus (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)


In veilige modus, open de SDFix map op je bureaublad en dubbelklik op RunThis.bat om het tooltje te starten.
Typ Y om het clean proces te starten.
het verwijderd alle Trojan Services of Registry Entries die met deze infectie te maken hebben, als het tooltje klaar is zal het jou vertellen om eender welke toets te drukken om je pc te herstarten, doe dit ook.
Wanneer de pc herstart zal het tooltje opnieuw runnen en het opruimproces beëindigen en je de melding Finished tonen, druk dan op eender welke toets om het scriptje te beëindigen en je bureaublad zullen tevoorschijn komen.
Wanneer je bureaublad icoontjes verschijnen zal het rapportje van SDFix openen en ook in de map bewaren onder de naam Report.txt.
Kopieer en plak nu de inhoud van dat rapportje hier met een nieuw hijackthis logje.

HansP
9 maart 2007, 21:42
waar zit dat en wat doet dat dat ik die SDfix nodig heb ?

Jurgenv1
9 maart 2007, 21:53
waar zit dat en wat doet dat dat ik die SDfix nodig heb ?
Ik begrijp je vraag helemaal niet goed?

HansP
9 maart 2007, 22:08
gwoon voor wat het diende :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:07:54, on 9-3-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe
C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDPop3\LCDPOP3.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDCountdown\LCDCountdown.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\movies4share\MyMovies\MyMovies.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
E:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - C:\Program Files\Torrent101\TorrentManager.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark_X79-55] C:\WINDOWS\system32\lsasss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Up] Update
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MyMoviesAutoShare] "C:\Program Files\movies4share\MyMovies\MyMovies.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.2.100.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DL L
O20 - AppInit_DLLs:
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


hier is de nieuwe

Jurgenv1
9 maart 2007, 22:12
Dient om een bepaalde infectie te verwijderen, je mag me gerust vertrouwen hoor. :)

HansP
9 maart 2007, 22:15
doe ik ook hoor

aan 2e log is niet veel veranderd precies he ?
deze is van na de SDFIX


probleem aan de pc

kan recente games niet spelen aangezien da toch zou moeten

Amd 3400+
Ati x850xt 256mb AGP8x
2gig ddr PC3200 ( snelste ddr 1 dacht ik )

kan bv Test drive unlimited bijna niet spelen ( 30fps en drops a volonte ) terwijl iemand die ik ken vant forum met een 3200+ 1gig en 6800gt dat wel kan all high !

Jurgenv1
9 maart 2007, 22:18
Waar is de logfile? Zo te zien heb je niet alles gedaan wat ik vroeg? ;)

HansP
9 maart 2007, 22:22
ow shit verkeerde log

rofl
srry

ff trug naar veilige modus , report.txt is verdwenen ? :|

HansP
9 maart 2007, 22:34
Rebooting...

Normal Mode:
Checking Files:
Folder C:\DOCUME~1\Spyder\LOCALS~1\Temp\ICD1.tmp - Removed

ADS Check:
Final Check:

Remaining Services:
------------------


Rootkit huy32 maybe active, Use a Rootkit scanner!
Rootkit PE386 maybe active, Use a Rootkit scanner!
Rootkit lzx32 maybe active, Use a Rootkit scanner!
Rootkit msguard maybe active, Use a Rootkit scanner!

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"
"C:\\Program Files\\rFactor\\rFactor.exe"="C:\\Program Files\\rFactor\\rFactor.exe:*:Enabled:rFactor"
"C:\\Program Files\\Atari\\Test Drive Unlimited\\TestDriveUnlimited.exe"="C:\\Program Files\\Atari\\Test Drive Unlimited\\TestDriveUnlimited.exe:*:Enabled:Test Drive Unlimited"
"C:\\Program Files\\ABC\\abc.exe"="C:\\Program Files\\ABC\\abc.exe:*:Enabled:abc"
"C:\\Program Files\\VectorWorks 11\\VectorWorks.exe"="C:\\Program Files\\VectorWorks 11\\VectorWorks.exe:*:Enabled:VectorWorks Application"
"C:\\Program Files\\THQ\\Gas Powered Games\\GPGNet\\GPG.Multiplayer.Client.exe"="C:\\Program Files\\THQ\\Gas Powered Games\\GPGNet\\GPG.Multiplayer.Client.exe:*:Enable d:GPGNet - Supreme Commander"
"C:\\Program Files\\Torrent101\\Torrent101.exe"="C:\\Program Files\\Torrent101\\Torrent101.exe:*:Enabled:Torren t P2P application"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainPr ofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"


Remaining Files:
---------------Checking For Files with Hidden Attributes :

C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv02.tmp

Add/Remove Programs List:

ABC (remove only)
Adobe Shockwave Player
ATI - Software Uninstall Utility
ATI Display Driver
Codius MyMovies
EAGLE 4.16r2
ENSUSHIYA -SUSHI PROFESSIONAL RACING- Version 0.1
Microsoft Office Enterprise 2007
EVEREST Ultimate Edition
Fraps (remove only)
HijackThis 1.99.1
IGN Download Manager 2.3.2
VIA Platform apparaatbeheer
QuickTime
Kaspersky Anti-Virus 6.0
K-Lite Codec Pack 2.81 Full
Layo1 Electro V10 10.0 build 11-10-2004
Magic ISO Maker v5.3 (build 0229)
Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
NewsLeecher
OpenAL
PicWalker 4.2
QuickPar 0.9
Radeon Omega Drivers v3.8.330 Setup Files and Tools
Renault SuperClio 2006
rFactor (remove only)
SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software
Adobe Flash Player 9 ActiveX
Leon Supercopa 2006 ver.1.10
Creative-systeeminformatie
Torrent101 version 3.2.0.0
V8Factor Season 2006
Microsoft Office Visio Professional 2007
WinAVIVideoConverter
WinRAR archiver
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
Yahoo! Widget Engine
Logitech Gaming Software
Samsung PC Studio
Platform
J2SE Runtime Environment 5.0 Update 8
Logitech G-series Keyboard Software
Test Drive Unlimited PUBLIC BETA
PowerDVD
Windows Live Messenger
Microsoft .NET Framework 2.0
Kaspersky Anti-Virus 6.0
Nero 7 Ultra Edition
Microsoft Software Update for Web Folders (English) 12
Microsoft Software Update for Web Folders (Dutch) 12
Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Proof (German) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (French) 2007
Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
Microsoft Office Proof (Spanish) 2007
Microsoft Office Proofing (English) 2007
Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Visio Professional 2007
Microsoft Office Visio MUI (English) 2007
Microsoft Office Visio MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Shared MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Visio Professional 2003
QuickTime
Sound Blaster Audigy 2 ZS
mUtil
Adobe Reader 8
ATI Catalyst Control Center
Test Drive Unlimited
Samsung PC Studio
Marvell Miniport Driver
Microsoft .NET Framework 1.1
Far Cry
CADdy++ - SEE
ECHO is off (uit).
Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer

Finished

Rebooting...

Normal Mode:
Checking Files:

ADS Check:
Final Check:

Remaining Services:
------------------


Rootkit huy32 maybe active, Use a Rootkit scanner!
Rootkit PE386 maybe active, Use a Rootkit scanner!
Rootkit lzx32 maybe active, Use a Rootkit scanner!
Rootkit msguard maybe active, Use a Rootkit scanner!

Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"
"C:\\Program Files\\rFactor\\rFactor.exe"="C:\\Program Files\\rFactor\\rFactor.exe:*:Enabled:rFactor"
"C:\\Program Files\\Atari\\Test Drive Unlimited\\TestDriveUnlimited.exe"="C:\\Program Files\\Atari\\Test Drive Unlimited\\TestDriveUnlimited.exe:*:Enabled:Test Drive Unlimited"
"C:\\Program Files\\ABC\\abc.exe"="C:\\Program Files\\ABC\\abc.exe:*:Enabled:abc"
"C:\\Program Files\\VectorWorks 11\\VectorWorks.exe"="C:\\Program Files\\VectorWorks 11\\VectorWorks.exe:*:Enabled:VectorWorks Application"
"C:\\Program Files\\THQ\\Gas Powered Games\\GPGNet\\GPG.Multiplayer.Client.exe"="C:\\Program Files\\THQ\\Gas Powered Games\\GPGNet\\GPG.Multiplayer.Client.exe:*:Enable d:GPGNet - Supreme Commander"
"C:\\Program Files\\Torrent101\\Torrent101.exe"="C:\\Program Files\\Torrent101\\Torrent101.exe:*:Enabled:Torren t P2P application"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainPr ofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"


Remaining Files:
---------------Checking For Files with Hidden Attributes :

C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv02.tmp
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv02.tmp

Add/Remove Programs List:

ABC (remove only)
Adobe Shockwave Player
ATI - Software Uninstall Utility
ATI Display Driver
Codius MyMovies
EAGLE 4.16r2
ENSUSHIYA -SUSHI PROFESSIONAL RACING- Version 0.1
Microsoft Office Enterprise 2007
EVEREST Ultimate Edition
Fraps (remove only)
HijackThis 1.99.1
IGN Download Manager 2.3.2
VIA Platform apparaatbeheer
QuickTime
Far Cry
Kaspersky Anti-Virus 6.0
K-Lite Codec Pack 2.81 Full
Layo1 Electro V10 10.0 build 11-10-2004
Magic ISO Maker v5.3 (build 0229)
Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
NewsLeecher
OpenAL
PicWalker 4.2
QuickPar 0.9
Radeon Omega Drivers v3.8.330 Setup Files and Tools
Renault SuperClio 2006
rFactor (remove only)
SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software
SecondLife (remove only)
Adobe Flash Player 9 ActiveX
Leon Supercopa 2006 ver.1.10
Creative-systeeminformatie
Torrent101 version 3.2.0.0
V8Factor Season 2006
Microsoft Office Visio Professional 2007
WinAVIVideoConverter
WinRAR archiver
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
Yahoo! Widget Engine
Logitech Gaming Software
Samsung PC Studio
Platform
J2SE Runtime Environment 5.0 Update 8
Logitech G-series Keyboard Software
Test Drive Unlimited PUBLIC BETA
PowerDVD
Windows Live Messenger
Microsoft .NET Framework 2.0
Kaspersky Anti-Virus 6.0
Nero 7 Ultra Edition
Microsoft Software Update for Web Folders (English) 12
Microsoft Software Update for Web Folders (Dutch) 12
Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Proof (German) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (French) 2007
Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
Microsoft Office Proof (Spanish) 2007
Microsoft Office Proofing (English) 2007
Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Visio Professional 2007
Microsoft Office Visio MUI (English) 2007
Microsoft Office Visio MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Shared MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Visio Professional 2003
QuickTime
Sound Blaster Audigy 2 ZS
mUtil
Adobe Reader 8
ATI Catalyst Control Center
Test Drive Unlimited
Samsung PC Studio
Marvell Miniport Driver
Microsoft .NET Framework 1.1
Far Cry
CADdy++ - SEE
ECHO is off (uit).
Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer

Finished

Jurgenv1
9 maart 2007, 22:48
Download
http://www.uploads.ejvindh.net/rustbfix.exe
...Naar je bureaublad.

Dubbelklik op rustbfix.exe om het programma te starten. Als er een Rustock.b-infection gevonden is dan zal je gevraagd worden om je pc te herstarten, doe dat ook. De herstart zal deze keer eventjes langer duren en in sommige gevallen twee keer moeten herstarten. Maar dit gebeurd automatisch. Na de herstart zullen twee logjes openen: (%root%\avenger.txt & %root%\rustbfix\pelog.txt). Post de inhoud ervan hier met een nieuw hijackthis logje.

HansP
9 maart 2007, 22:56
************************* Rustock.b-fix -- By ejvindh *************************
vr 09-03-2007 22:50:53,45

******************* Pre-run Status of system *******************

Rootkit driver PE386 is found. Starting the unload-procedure....

Rustock.b-ADS attached to the System32-folder:
:lzx32.sys 72864
Total size: 72864 bytes.
Attempting to remove ADS...
system32: deleted 72864 bytes in 1 streams.

Looking for Rustock.b-files in the System32-folder:
system32\lzx32.sys FOUND!
attempting to delete lzx32.sys from system32-folder


******************* Post-run Status of system *******************

Rustock.b-driver on the system: NONE!

Rustock.b-ADS attached to the System32-folder:
No System32-ADS found.

Looking for Rustock.b-files in the System32-folder:
No Rustock.b-files found in system32


******************************* End of Logfile ********************************

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46
Running from registry key:
\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Service s\enhlnygs

*******************

Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\jjpqjigp.txt
Script file opened successfully.

Script file read successfully

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Driver PE386 unloaded successfully.
Program C:\Rustbfix\2run.bat successfully set up to run once on reboot.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

Jurgenv1
9 maart 2007, 23:09
* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier met het rapport van AVG antispyware en vertel hoe alles verder werkt.

HansP
9 maart 2007, 23:11
ik ga nu kaspersky late viruschecken
dan morgen adaware eens zoeken

moet ik AVG en Adaware ?

Jurgenv1
9 maart 2007, 23:19
ik ga nu kaspersky late viruschecken
dan morgen adaware eens zoeken

moet ik AVG en Adaware ?

Euh, het is de bedoeling dat je alles uitvoert zoals het er staat en in de opgegeven volgorde, dus je moet niet puzzelen of je het niet of wel moet doen etc... :) Als je meewerkt zal alles vlot verlopen. :niceone:

HansP
10 maart 2007, 08:51
n/o ma als der nog zo veel dinge blijve kome doe ik liever ne format :P

Jurgenv1
10 maart 2007, 11:42
n/o ma als der nog zo veel dinge blijve kome doe ik liever ne format :P

Terwijl dit echt niet nodig is en dat je alleen mijn tijd verdoet en formatteren doen we op het laatste als er echt niks helpt. :)

HansP
11 maart 2007, 12:33
nja virusscan zei veel virussen en zat zelfs ene in sys files zelf :S
nu ist beetje fucked !

toch bedankt hoor !

maar wou zekerheid hebbe ivm virussen eerst ipv eerst spyware en shit verwijderen :)

welke progs kan ik best op verse format zette ?
heb kaspersky en adaware

Jurgenv1
11 maart 2007, 14:14
Installeer alvast volgende GRATIS programmatjes indien je ze nog niet hebt:

Spywareblaster (http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html)
Adaware se (http://www.majorgeeks.com/download506.html)
Spybot s&d (http://www.safer-networking.org/en/index.html)


Tijdens het surfen, klik niet overal klakkeloos op ja als je dit gevraagd wordt... doe dit enkel wanneer je het volledig vertrouwt.

En kies eventueel een alternatieve browser zoals Opera (http://www.opera.com) of Firefox (http://www.mozilla.org/products/firefox/).

En ik raad je ook aan om af en toe een online virusscan uit te voeren. housecall (http://housecall.trendmicro.com/) en/of Bitdefender (http://nl.bitdefender.com/scan8/). Want, wat de ene scanner niet kan vinden, kan een andere misschien wel.
Zorg er ook voor dat je virusscanner die op je systeem geïnstalleerd is altijd up to date is!!

En... geregeld eens een bezoekje brengen aan: http://windowsupdate.microsoft.com/

Bekijk ook eens deze 2 filmpjes.. Heel interessant:
http://www2.trosradar.nl/mediaplayer/player.php?videoID=524&mode=dossier#
http://www.benedelman.org/spyware/security-111804.wmv


Meer preventietips zijn ook op volgende sites te vinden:

http://www.bluemedicine.be
http://users.telenet.be/marcvn/spyware
How did I get infected in the first place (http://castlecops.com/postitle7736-0-0-.html) (article by TonyKlein)
Het voorkomen van spyware-infecties en browserhijacking (http://www.antispywareoffensief.nl/forum/showthread.php?t=55)