PDA

Volledige versie bekijken : Meest gebruikte PC in huis, constant Popups vanuit IE7Therif
8 maart 2007, 17:24
Het is hier het meestgebruikte pc in huis, heb het pas herinstalleerd een maand geleden, en er zijn al popups die komen, kan je me helpen?

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 5:21:17 PM, on 3/8/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamini.exe
C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmmnt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\SpyDawn\SpyDawn.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\hijackthis\HijackTh is.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll
O3 - Toolbar: Protection Bar - {84938242-5C5B-4A55-B6B9-A1507543B418} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\iesplugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Parallels Tools] C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpyDawn] C:\Program Files\SpyDawn\SpyDawn.exe /h
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8E69D4A5-8D59-4B98-AFC8-F983B9436F0A}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O23 - Service: Parallels Coherence Service (cohrence) - Parallels Software International, Inc. - C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe

Jurgenv1
8 maart 2007, 17:35
En jij vraagt je af hoe dat komt? ik zie geen enkele Antivirus en firewall geïnstalleerd. :) Goed, we zullen eerst een cleanen:


Je kan beter deze instructies opslaan omdat je pc zal moeten herstarten.
Download Wareoutfix van één van deze twee site's:

http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe
http://swandog46.geekstogo.com/Fixwareout.exe

Sla het op op je bureaublad en laat het runnen. Klik dan op Next, dan op Install, wees zeker dat "Run fixit" is aangevinkt en klik op Finish. De fix zal beginnen; volg de instructies die je krijgt. Er zal gevraagd worden of je je pc wilt herstarten; doe dit ook. Je computer zal nu wat trager opstarten, dit is normaal


Wanneer het bureaublad verschenen is, zal je een tekstbestandje zien te voorschijn komen (report.txt), post daarvan de inhoud hier met een nieuw hijackthis logje.

Therif
8 maart 2007, 18:30
mja :p i was workin' on it :p ik wou er een gaan kopen(antivirus) maar heb er geen gevonden die me aanstond :p
hier report.txt


Fixwareout Last edited 2/11/2007
Post this report in the forums please
...
»»»»»Prerun check
HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="kdxyc.exe"

»»»»» System restarted

»»»»» Postrun check
HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "system"=""
....
....
»»»»» Misc files.
....
»»»»» Checking for older varients.
....

Search five digit cs, dm, kd, jb, other, files.
The following files NEED TO BE SUBMITTED to one of the following URL'S for further inspection.Click browse, find the file then click submit.
http://www.virustotal.com/flash/index_en.html
Or http://virusscan.jotti.org/

»»»»» Other
C:\WINDOWS\Temp\kdxyc.ren 63395 08/04/2004»»»»» Current runs
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]
"Parallels Tools"="C:\\Program Files\\Parallels\\Parallels Tools\\ParallelsToolsCenter.exe"
"SpyDawn"="C:\\Program Files\\SpyDawn\\SpyDawn.exe /h"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run]
"ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
....
Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it
»»»»» End report »»»»»

en hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 6:30:31 PM, on 3/8/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
C:\Program Files\SpyDawn\SpyDawn.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\hijackthis\HijackTh is.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll
O3 - Toolbar: Protection Bar - {84938242-5C5B-4A55-B6B9-A1507543B418} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\iesplugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Parallels Tools] C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpyDawn] C:\Program Files\SpyDawn\SpyDawn.exe /h
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O23 - Service: Parallels Coherence Service (cohrence) - Parallels Software International, Inc. - C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe

Jurgenv1
8 maart 2007, 20:19
* Je kan deze instructies best uitprinten of opslaan in een kladblokbestand, want straks zal je in veilige modus
moeten gaan werken, en dan is deze pagina niet beschikbaar (geen internet)

* Download smitRem.exe (http://www.downloads.subratam.org/smitRem.exe) en sla dit op op het Bureaublad.
Dubbelklik op het bestand en pak het uit naar zijn eigen map op het Bureaublad.


* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)


* open hijackthis en vink volgende regels aan:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{83B3F8B7-8EAA-47F5-9941-577B7B387588}: NameServer = 85.255.115.2,85.255.112.6
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.2 85.255.112.6

* sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'


* Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Doe een online scan via Panda's online virus scan (http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm) en bewaar het rapport dat je krijgt na het scannen

* Herstart je pc nogmaals en plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van AVG Anti-Spyware 7.5 en Panda, Post de log van de smitRem tool, die je hier kan vinden: C:\smitfiles.txt.

Therif
8 maart 2007, 21:43
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 9:37:03 PM, on 3/8/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\hijackthis\HijackTh is.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Parallels Tools] C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Parallels Coherence Service (cohrence) - Parallels Software International, Inc. - C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe

---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 9:14:28 PM 3/8/2007

+ Scan result:C:\Program Files\Everest Poker\CStart.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Program Files\Everest Poker\Everest Poker.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP10\A0004970.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP11\A0005991.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP19\A0007405.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP7\A0001887.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP7\A0001907.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP8\A0001911.exe -> Adware.Casino : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP20\A0007426.ini -> Adware.Qworke : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP20\A0007436.exe -> Downloader.Zlob.bnw : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP19\A0007386.exe -> Downloader.Zlob.bov : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP20\A0007438.exe -> Downloader.Zlob.bov : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP20\A0007439.exe -> Downloader.Zlob.bov : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{E17B4845-F1B0-47B8-89E0-5CA3C54B98B7}\RP20\A0007435.exe -> Downloader.Zlob.bpn : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@com[1].txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.


::Report end

---------------------------------------------------------
Panda - Activescan
---------------------------------------------------------


Incident Status Location

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\smitrem\smitRem\Pro cess.exe
Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\smitRem.exe[smitRem/Process.exe]
Potentially unwanted tool:Application/NirCmd.A Not disinfected C:\fixwareout\FindT\nircmd.exe
Adware:Adware/BaiduBar Not disinfected C:\Program Files\AdultAccess\Uninstall.exe
Adware:Adware/AntiVermins Not disinfected C:\WINDOWS\system32\geplxss.dllsmitRem © log file
version 3.2

by noahdfear


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
"IE"="7.0000"
The current date is: Thu 03/08/2007
The current time is: 20:54:17.69

Running from
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\smitrem\smitRem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pre-run SharedTask Export

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Browseui preloader"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Component Categories cache daemon"
"{aed6f6a3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f}"="apathies"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{aed6f6a 3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f}\InProcServer32]
@="C:\WINDOWS\system32\geplxss.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Appinitdll check ........ Thank you Grinler!

dumphive.exe (C)2000-2004 Markus Stephany
REGEDIT4

[Windows]
"AppInit_DLLs"=""
"DeviceNotSelectedTimeout"="15"
"GDIProcessHandleQuota"=dword:00002710
"Spooler"="yes"
"swapdisk"=""
"TransmissionRetryTimeout"="90"
"USERProcessHandleQuota"=dword:00002710

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XP Firewall allowed access

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


checking for ShudderLTD key

ShudderLTD key not present!

checking for PSGuard.com key


PSGuard.com key not present!


checking for WinHound.com key


WinHound.com key not present!


checking for drsmartload2 key


drsmartload2 key not present!

spyaxe uninstaller NOT present
Winhound uninstaller NOT present
SpywareStrike uninstaller NOT present
AlfaCleaner uninstaller NOT present
SpyFalcon uninstaller NOT present
SpywareQuake uninstaller NOT present
SpywareSheriff uninstaller NOT present
Trust Cleaner uninstaller NOT present
SpyHeal uninstaller NOT present
VirusBurst uninstaller NOT present
BraveSentry uninstaller NOT present
AntiVermins uninstaller NOT present
VirusBursters uninstaller NOT present

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Existing Pre-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~

amcompat.tlb
nscompat.tlb
logfiles


~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03
Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org
Killing PID 704 'explorer.exe'

Starting registry repairs

Registry repairs complete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SharedTask Export after registry fix

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Browseui preloader"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Component Categories cache daemon"
"{aed6f6a3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f}"="apathies"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{aed6f6a 3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f}\InProcServer32]
@="C:\WINDOWS\system32\geplxss.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deleting files

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Remaining Post-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~~~~ Wininet.dll ~~~

CLEAN! :)

Jurgenv1
8 maart 2007, 21:49
Download roguescanfix_setup (http://users.telenet.be/Beamerke/tools/roguescanfix_setup.exe).

Dubbelklik op roguescanfix_setup om het te installeren.

Na de installatie krijg je de vraag om het programma te laten opstarten. Kies dan JA/YES.

Nota: Deze tool heeft internet connectie nodig zodat het een extra bestand kan downloaden om deze tool te laten werken.
Indien je Firewall een alert geeft, sta het toe en blokkeer het niet
Indien je daarna nog steeds de melding krijgt dat BFU.exe niet aanwezig is, download BFU.exe van hier (http://www.merijn.org/files/bfu.zip).
Unzip het en plaats BFU.exe in de c:\PROGRAM FILES\Roguescanfix-map. Dubbelklik daarna opnieuw op Roguescanfix.bat

Er zal een dosvenster openen met een keuzemenu.
Kies hier optie #1: Run roguescanfix

Deze tool zal sommige ongewenste programma's deïnstalleren en gerelateerde bestanden en registersleutels verwijderen.
Indien sommige bestanden niet kunnen verwijderd worden, zal deze tool vragen of je je pc opnieuw wilt opstarten.
Zorg er wel eerst voor dat het deïnstalleren van de ongewenste programma's voltooid is vooraleer je op 'Yes' klikt om je pc opnieuw te laten opstarten.

Er zal een kladblokbestandje openen. Plaats de inhoud van dat bestandje in je volgende antwoord, samen met een nieuw logje van Hijackthis.
(Het bestandje vind je ook in c:\program files\roguescanfix\task.txt)

Therif
8 maart 2007, 22:26
Export SharedTaskScheduler key
------------------------------
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Browseui preloader"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Component Categories cache daemon"
"{aed6f6a3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f}"="apathies"


sharedtaskkey: aed6f6a3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f
---------------------------------------------------
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{aed6f6a 3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{aed6f6a 3-183c-488d-9f90-23db99f56e7f}\InProcServer32]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\geplxss.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:26:42 PM, on 3/8/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\hijackthis\HijackTh is.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Parallels Tools] C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Parallels Coherence Service (cohrence) - Parallels Software International, Inc. - C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe

Jurgenv1
9 maart 2007, 17:32
* Fix de volgende regel in hijackthis:

O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll (file missing)

Ik zie dat je geen antivirus hebt geïnstalleerd, het is riskant om zonder bescherming op het internet te surfen met de dag van vandaag en wie weet ben je op je beurt nu onbewust andere pc's aan het besmetten, dus installeer een gratis en goeie antivirus dat je pc niet zo erg vertraagd: AVG Free antivirus (http://free.grisoft.com/softw/70free/setup/avg75free_428a818.exe), antivir (http://www.free-av.com/) en Avast! Home edition (http://files.avast.com/iavs4pro/setupdut.exe) zijn er een paar van. :) Voor Avast moet je wel nog eens gratis registreren (http://www.avast.com/i_kat_207.php?lang=ENG#register-form) voor je de antivirus kan gebruiken, zie hier (http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html) voor meer info.

Daarna is het zeer belangrijk dat je de definitie's van je antivirus update, zodat je beschermd bent tegen de nieuwste bedreigingen.

Therif
10 maart 2007, 02:44
vree bedankt!

Ik had nog een spyware... ik heb die moeten verwijderen met smitfraudfix.exe

Er was een plakkerig ding in mijn taakbalk, spydawn die altijd zei dat de pc spyware had enzo
met dit verwijderd

SmitFraudFix.exe (http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic81275.html) Maar waarschijnlijk ken je dat ;)

ik heb ondertussen avg geinstalleerd;)

Cheers!

Jurgenv1
10 maart 2007, 11:43
Ok, kan ik een nieuw hijackthis logje zien? :)

Therif
11 april 2007, 01:43
oups, laat antwoord :p


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 1:42:49 AM, on 4/11/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\hijackthis\HijackTh is.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [DaemonTools_WhenUSave_Installer] C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_ WhenUSave_Installer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Parallels Tools] C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Parallels Coherence Service (cohrence) - Parallels Software International, Inc. - C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Jurgenv1
11 april 2007, 02:33
* Fix de volgende regel in hijackthis:

O4 - HKLM\..\Run: [DaemonTools_WhenUSave_Installer] C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_ WhenUSave_Installer.exe

Download OTMoveIt.exe (http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTMoveIt.exe) en plaats het op je bureaublad:

Start OTMoveIt door dubbel te klikken op OTMoveIt.exe
In het linkerpaneel, waar het zegt: Paste List of Files/Folders to be Moved ,kopieer en plak je onderstaand gedeelte:

C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_ WhenUSave_Installer.exe

Klik daarna op de knop MoveIt onderaan.
Wanneer voltooid zal het een log aanmaken (********_******.log -- de * staat voor datum en tijd) in de volgende map: C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
Post de inhoud daarvan in je volgende bericht met een nieuw hijackthis logje.

_________________

Therif
11 april 2007, 10:03
Move It heeft mij een fout gegeven bij log-opslag...En in results kwam:
Bericht was: Cannot create file C:\_OTMoveIt\MovedFiles\04112007_100030.log
En de map was niet te vinden...

File/Folder C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_ WhenUSave_Installer.exe not found.

Created on 04/11/2007 09:58:04

Hijack

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:01:56 AM, on 4/11/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\hijackthis\HijackTh is.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Parallels Tools] C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\ParallelsToolsCenter.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Parallels Coherence Service (cohrence) - Parallels Software International, Inc. - C:\Program Files\Parallels\Parallels Tools\cohrence.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Jurgenv1
11 april 2007, 14:04
Ziet er goed uit, installeer wel nog een antivirus. :)