PDA

Volledige versie bekijken : Hijack logje, es checken aub.Laurens-
6 maart 2007, 16:58
Logje:


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:58:06, on 6/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\MCECardBusTV.exe
C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\Documents and Settings\Thuis\Bureaublad\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [MCECardBusTV] C:\WINDOWS\system32\MCECardBusTV.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1EB05C44-0711-4A55-8680-92EB2E5D0EBD}: NameServer = 10.0.0.1 10.0.0.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1EB05C44-0711-4A55-8680-92EB2E5D0EBD}: NameServer = 10.0.0.1 10.0.0.1
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O21 - SSODL: SysTray.Excn2 - {1722ECFF-4356-4f5b-B534-E67294FE75E9} - (no file)
O21 - SSODL: SysTray.Exsn - {2368D1FC-2F5C-4f1b-B124-E67214FC78E2} - (no file)
O21 - SSODL: ferrateen - {27321538-5739-4aa1-b84c-7d18e4383f1f} - (no file)
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Jurgenv1
6 maart 2007, 17:32
* Je kan deze instructies best uitprinten of opslaan in een kladblokbestand, want straks zal je in veilige modus
moeten gaan werken, en dan is deze pagina niet beschikbaar (geen internet)

* Download smitRem.exe (http://www.downloads.subratam.org/smitRem.exe) en sla dit op op het Bureaublad.
Dubbelklik op het bestand en pak het uit naar zijn eigen map op het Bureaublad.


* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Doe een online scan via Panda's online virus scan (http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm) en bewaar het rapport dat je krijgt na het scannen

* Herstart je pc nogmaals en plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van AVG Anti-Spyware 7.5 en Panda, Post de log van de smitRem tool, die je hier kan vinden: C:\smitfiles.txt.

Laurens-
7 maart 2007, 12:40
Ok alles uitgevoerd:

AVG Anti-Spyware 7.5 heeft niets gevonden
Panda heeft niets gevonden

Smitrem log :

smitRem © log file
version 3.2

by noahdfear


Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
"IE"="6.0000"

Running from
C:\Documents and Settings\Thuis\Bureaublad\smirem\smitRem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pre-run SharedTask Export

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
"{27321538-5739-4aa1-b84c-7d18e4383f1f}"="ferrateen"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Appinitdll check ........ Thank you Grinler!

dumphive.exe (C)2000-2004 Markus Stephany
REGEDIT4

[Windows]
"DeviceNotSelectedTimeout"="15"
"GDIProcessHandleQuota"=dword:00002710
"Spooler"="yes"
"swapdisk"=""
"TransmissionRetryTimeout"="90"
"USERProcessHandleQuota"=dword:00002710

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XP Firewall allowed access

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2re s.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
"C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"="C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjou r"
"C:\\Program Files\\World of Warcraft\\WoW-1.7.0-enGB-downloader.exe"="C:\\Program Files\\World of Warcraft\\WoW-1.7.0-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Program Files\\@Last Software\\SketchUp 4\\SketchUp.exe"="C:\\Program Files\\@Last Software\\SketchUp 4\\SketchUp.exe:*:Enabled:SketchUp Application"
"C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"="C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
"C:\\Program Files\\Soulseek\\slsk.exe"="C:\\Program Files\\Soulseek\\slsk.exe:*:Enabled:SoulSeek"
"C:\\Program Files\\World of Warcraft\\WoW-1.7.1.4695-to-1.8.0-enGB-downloader.exe"="C:\\Program Files\\World of Warcraft\\WoW-1.7.1.4695-to-1.8.0-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\StubInstaller.exe"="C:\\StubInstaller.exe:*:Enabled:LimeWire swarmed installer"
"C:\\Program Files\\Ubisoft\\Crytek\\Far Cry\\Bin32\\FarCry.exe"="C:\\Program Files\\Ubisoft\\Crytek\\Far Cry\\Bin32\\FarCry.exe:*:Enabled:Far Cry"
"C:\\WINDOWS\\System32\\rundll32.exe"="C:\\WINDOWS\\System32\\rundll32.exe:*:Disabled:Een DLL-bestand als toepassing starten"
"C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\MOHAA.exe"="C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\MOHAA.exe:*:Enabled:Medal of Honor Allied Assault(tm)"
"C:\\Program Files\\Roger Wilco\\roger.exe"="C:\\Program Files\\Roger Wilco\\roger.exe:*:Enabled:roger"
"C:\\Program Files\\GameSpy Arcade\\Aphex.exe"="C:\\Program Files\\GameSpy Arcade\\Aphex.exe:*:Enabled:GameSpy Arcade"
"C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\moh_spearhead.exe"="C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\moh_spearhead.exe:*:Enabled:Medal of Honor Allied Assault(tm) Spearhead"
"C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\fpupdate.exe"="C:\\Program Files\\EA GAMES\\MOHAA\\fpupdate.exe:*:Enabled:fpupdate"
"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE"="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE:*:Enabled:Internet Explorer"
"C:\\Program Files\\Call of Duty\\CoDMP.exe"="C:\\Program Files\\Call of Duty\\CoDMP.exe:*:Enabled:CoDMP"
"C:\\Program Files\\dia\\Diablo II\\Diablo II.exe"="C:\\Program Files\\dia\\Diablo II\\Diablo II.exe:*:Enabled:Diablo II"
"C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe:*:Enabled:Firefox"
"C:\\Program Files\\Diablo II\\Diablo II.exe"="C:\\Program Files\\Diablo II\\Diablo II.exe:*:Enabled:Diablo II"
"C:\\Program Files\\World of Warcraft\\WoW-1.8.3.4807-to-1.8.4.4878-enGB-downloader.exe"="C:\\Program Files\\World of Warcraft\\WoW-1.8.3.4807-to-1.8.4.4878-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Program Files\\Neoact\\Carom3D\\CaromEngLauncher.exe"="C:\\Program Files\\Neoact\\Carom3D\\CaromEngLauncher.exe:*:Ena bled:Last Update 2001/08/22"
"C:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"="C:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTor rent"
"C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\Nieuwe map\\Unreal Tournament\\System\\UnrealTournament.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\Nieuwe map\\Unreal Tournament\\System\\UnrealTournament.exe:*:Enabled :UnrealTournament"
"D:\\World of Warcraft\\WoW-1.8.4.4878-to-1.9.0.4937-enGB-downloader.exe"="D:\\World of Warcraft\\WoW-1.8.4.4878-to-1.9.0.4937-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"D:\\Games\\Virtual Skipper 4 Demo\\Vsk4Demo.exe"="D:\\Games\\Virtual Skipper 4 Demo\\Vsk4Demo.exe:*:Enabled:Vsk4Demo"
"D:\\Games\\Diablo II\\Diablo II.exe"="D:\\Games\\Diablo II\\Diablo II.exe:*:Enabled:Diablo II"
"D:\\Programma's\\BitComet\\BitComet.exe"="D:\\Programma's\\BitComet\\BitComet.exe:*:Enabled: BitComet - a BitTorrent Client"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.9.2.4996-to-1.9.3.5059-enGB-downloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.9.2.4996-to-1.9.3.5059-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"D:\\Games\\EA GAMES\\MOHAA\\moh_spearhead.exe"="D:\\Games\\EA GAMES\\MOHAA\\moh_spearhead.exe:*:Enabled:Medal of Honor Allied Assault(tm) Spearhead"
"D:\\Games\\Mad Tracks Demo\\MadTracksDemo.exe"="D:\\Games\\Mad Tracks Demo\\MadTracksDemo.exe:*:Enabled:Mad Tracks"
"D:\\Games\\Wolfenstein - Enemy Territory\\ET.exe"="D:\\Games\\Wolfenstein - Enemy Territory\\ET.exe:*:Disabled:ET"
"D:\\Games\\UT\\Unreal Tournament\\System\\UnrealTournament.exe"="D:\\Games\\UT\\Unreal Tournament\\System\\UnrealTournament.exe:*:Enabled :UnrealTournament"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.9.4.5086-to-1.10.0.5195-enGB-downloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.9.4.5086-to-1.10.0.5195-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"D:\\Games\\Call of Duty\\CoDMP.exe"="D:\\Games\\Call of Duty\\CoDMP.exe:*:Disabled:CoDMP"
"D:\\Games\\Call of Duty\\CoDUOMP.exe"="D:\\Games\\Call of Duty\\CoDUOMP.exe:*:Enabled:CoDUOMP"
"C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires III\\age3.exe"="C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires III\\age3.exe:*:Enabled:Age of Empires 3"
"C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\wow-ptr-downloader2.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\wow-ptr-downloader2.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\WoW-1.10.2.5302-to-0.11.0.5344-enGB-downloader.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\WoW-1.10.2.5302-to-0.11.0.5344-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero Home\\NeroHome.exe"="C:\\Program Files\\Nero\\Nero 7\\Nero Home\\NeroHome.exe:*:Enabled:Nero Home"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\BackgroundDownloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\BackgroundDownloader.exe:*:Enabled:Blizz ard Downloader"
"D:\\Games\\Activision\\Tony Hawk's Underground 2\\Game\\THUG2.exe"="D:\\Games\\Activision\\Tony Hawk's Underground 2\\Game\\THUG2.exe:*:Enabled:THUG2"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.11.1.5462-to-1.11.2.5464-enGB-downloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.11.1.5462-to-1.11.2.5464-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\WoW-2.11.2.5464-to-0.12.0.5496-enGB-downloader.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\WoW-2.11.2.5464-to-0.12.0.5496-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"D:\\Games\\Battlefield 2\\BF2.exe"="D:\\Games\\Battlefield 2\\BF2.exe:*:Enabled:Battlefield 2"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.11.2.5464-to-1.12.0.5595-enGB-downloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.11.2.5464-to-1.12.0.5595-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"
"D:\\Games\\TrackMania Nations ESWC\\TmNationsESWC.exe"="D:\\Games\\TrackMania Nations ESWC\\TmNationsESWC.exe:*:Enabled:TmNationsESWC"
"C:\\Program Files\\Sierra On-Line\\SIGSPat.exe"="C:\\Program Files\\Sierra On-Line\\SIGSPat.exe:*:Enabled:SIGSPat"
"C:\\Program Files\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe"="C:\\Program Files\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe:*:Enabled:CoD2MP_s"
"D:\\Games\\Quake3\\quake3.exe"="D:\\Games\\Quake3\\quake3.exe:*:Enabled:quake3"
"D:\\Games\\the guild2\\GuildII.exe"="D:\\Games\\the guild2\\GuildII.exe:*:Enabled:GuildII"
"D:\\Games\\eMule\\emule.exe"="D:\\Games\\eMule\\emule.exe:*:Enabled:eMule"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.12.0.5595-to-1.12.1.5875-enGB-downloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.12.0.5595-to-1.12.1.5875-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"D:\\Programma's\\DC++\\DCPlusPlus.exe"="D:\\Programma's\\DC++\\DCPlusPlus.exe:*:Enabled:DC ++"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.12.x-to-2.0.1-enGB-patch-downloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-1.12.x-to-2.0.1-enGB-patch-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"="C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"
"D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-2.0.3-enGB-downloader.exe"="D:\\Games\\World of Warcraft\\WoW-2.0.3-enGB-downloader.exe:*:Enabled:Blizzard Downloader"
"C:\\Program Files\\Xfire\\Xfire.exe"="C:\\Program Files\\Xfire\\Xfire.exe:*:Enabled:Xfire"
"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
"C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\RedVex21\\RedVex.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\RedVex21\\RedVex.exe: *:Enabled:RedVex"
"C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\Redvex\\RedVex.exe"="C:\\Documents and Settings\\Thuis\\Bureaublad\\Redvex\\RedVex.exe:*: Enabled:RedVex"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


checking for ShudderLTD key

ShudderLTD key not present!

checking for PSGuard.com key


PSGuard.com key not present!


checking for WinHound.com key


WinHound.com key not present!


checking for drsmartload2 key


drsmartload2 key not present!

spyaxe uninstaller NOT present
Winhound uninstaller NOT present
SpywareStrike uninstaller NOT present
AlfaCleaner uninstaller NOT present
SpyFalcon uninstaller NOT present
SpywareQuake uninstaller NOT present
SpywareSheriff uninstaller NOT present
Trust Cleaner uninstaller NOT present
SpyHeal uninstaller NOT present
VirusBurst uninstaller NOT present
BraveSentry uninstaller NOT present
AntiVermins uninstaller NOT present
VirusBursters uninstaller NOT present

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Existing Pre-run Files


~~~ Program Files ~~~

iVideoCodec
VirusBursters


~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~

amcompat.tlb
nscompat.tlb
logfiles


~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~

secure32.html


~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03
Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org
Killing PID 868 'explorer.exe'
Killing PID 868 'explorer.exe'

Starting registry repairs

Registry repairs complete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SharedTask Export after registry fix

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\system32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deleting files

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Remaining Post-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~~~~ Wininet.dll ~~~

CLEAN! :)

Hijackthis log:


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:39:30, on 7/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\MCECardBusTV.exe
C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\Documents and Settings\Thuis\Bureaublad\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [MCECardBusTV] C:\WINDOWS\system32\MCECardBusTV.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1EB05C44-0711-4A55-8680-92EB2E5D0EBD}: NameServer = 10.0.0.1 10.0.0.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1EB05C44-0711-4A55-8680-92EB2E5D0EBD}: NameServer = 10.0.0.1 10.0.0.1
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O21 - SSODL: SysTray.Excn2 - {1722ECFF-4356-4f5b-B534-E67294FE75E9} - (no file)
O21 - SSODL: SysTray.Exsn - {2368D1FC-2F5C-4f1b-B124-E67214FC78E2} - (no file)
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Jurgenv1
7 maart 2007, 16:07
* Open hijackthis en vink volgende regels aan:


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
O21 - SSODL: SysTray.Excn2 - {1722ECFF-4356-4f5b-B534-E67294FE75E9} - (no file)
O21 - SSODL: SysTray.Exsn - {2368D1FC-2F5C-4f1b-B124-E67214FC78E2} - (no file)

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier en vertel hoe alles verder werkt.