PDA

Volledige versie bekijken : Logje - staat vol virussenGenius
6 maart 2007, 15:39
Logje van een vriendin, haar pc staat volgens haar vol met virussen. Ik geef nu even haar uitleg hoe dat die virussen erop kwamen. Voor de rest werkt haar pc maar norton geeft af en toe virusmeldingen.

khad een diskette ingestoken om te zien wa erop stond en toen kwam da eerste kaderke erop van norton: virus me hoog risico! steek een andere diskette in om te zien wa erop sta en weer ander virus ineens


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:31:43, on 6/03/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\BELKIN USB Wireless Monitor\InfoMyCa.exe
C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\BELKIN USB Wireless Monitor\WLService.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\BELKIN USB Wireless Monitor\WLanCfgG.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\evelyn\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.578\Hija ckThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.be/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.be
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {2C030847-539A-FD28-801B-B409D04F967D} - C:\DOCUME~1\evelyn\APPLIC~1\ARMYMP~1\Mail mfcd.exe (file missing)
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl-be\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl-be\msntb.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Getca] C:\Program Files\BELKIN USB Wireless Monitor\InfoMyCa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1095941175285
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: Belkin 54Mbps Wireless USB Network Service (Belkin 54Mbps Wireless USB) - Unknown owner - C:\Program Files\BELKIN USB Wireless Monitor\WLService.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

RpR
6 maart 2007, 16:41
Doe het volgende.
Download nod32 trial
Verwijder norton.
Installeer nod32 trial
Laat nod32 scannen.

Genius
6 maart 2007, 16:44
lol, mja dat zei ook al tegen haar. Maar ze weet niet hoe ze dit moet doen. Ik ga er morgen normaal gezien naartoe.

Jurgenv1
6 maart 2007, 17:34
* Pak hijackthis.exe uit en plaats die in een vaste map bv C:/hijackthis

* open hijackthis en vink volgende regels aan indien aanwezig:

O2 - BHO: (no name) - {2C030847-539A-FD28-801B-B409D04F967D} - C:\DOCUME~1\evelyn\APPLIC~1\ARMYMP~1\Mail mfcd.exe (file missing)

* sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Ga naar Start en klik op Deze computer.
In de menubalk selecteer je Extra en dan Mapopties.
Selecteer de tab Weergave.
Bij Verborgen bestanden en mappen selecteer je Verborgen bestanden en mappen weergeven.
Bij Bestanden en mappen haal je het vinkje weg bij: Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen).
Klik op Ja om dit te bevestigen.
Klik op OK.

* verwijder volgende mappen indien aanwezig:

C:\Documents and Settings\evelyn\Application Data\ARMYMP~1 <== de map die begint met de letters 'ARMYMP'

* start je pc weer normaal

* Download dit bestand: Deljob.exe (http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/tools/deljob.exe) (mirror (http://members.lycos.nl/deljob/))
Plaats het op je bureaublad.
Indien je virusscanner de download van deljob.exe blokkeert,
schakel dan tijdelijk je virusscanner uit of download de zip-versie
deljob.zip (http://members.lycos.nl/deljob/deljob.zip) en pak deze uit naar je Bureaublad.
Dubbelklik Deljob.exe.
Een logje(logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden op je bureaublad.
Post de inhoud van logit.txt in je volgende bericht.

Genius
12 maart 2007, 16:31
Excuses voor late reactie, hadden alletwee weinig tijd.


--------------------------------------------------------
NO LOP JOBS FOUND
--------------------------------------------------------
FILES IN TASKS FOLDER

Norton AntiVirus - Volledige systeemscan uitvoeren - evelyn.job
--------------------------------------------------------
EXPORT APP DATA FOLDERS

Het volume in station C heeft geen naam.
Het volumenummer is F4D5-E692

Map van C:\Documents and Settings\evelyn\Application Data

12/03/2007 16:23 <DIR> .
12/03/2007 16:23 <DIR> ..
09/10/2006 12:41 <DIR> Adobe
11/10/2006 16:29 <DIR> AdobeUM
16/09/2005 16:32 <DIR> EverAd
04/04/2006 12:01 <DIR> FLAPPL~1 FlapPlatform
23/09/2004 18:25 <DIR> IDENTI~1 Identities
26/03/2005 13:51 <DIR> Lavasoft
23/09/2004 19:35 <DIR> MACROM~1 Macromedia
26/10/2006 15:11 <DIR> MICROS~1 Microsoft
06/03/2007 11:05 <DIR> Symantec
20/03/2005 16:50 <DIR> Webroot
0 bestand(en) 0 bytes
12 map(pen) 70.971.310.080 bytes beschikbaar
Het volume in station C heeft geen naam.
Het volumenummer is F4D5-E692

Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

09/10/2006 12:38 <DIR> .
09/10/2006 12:38 <DIR> ..
09/10/2006 12:38 <DIR> Adobe
08/11/2005 17:21 <DIR> LOCKSB~1 locks bin defy play
04/04/2006 11:25 <DIR> MESSEN~1 Messenger Plus!
27/09/2005 16:34 <DIR> MICROS~1 Microsoft
23/09/2004 20:26 <DIR> MSN6
06/03/2007 11:02 <DIR> Symantec
0 bestand(en) 0 bytes
8 map(pen) 70.971.310.080 bytes beschikbaar
--------------------------------------------------------

Jurgenv1
12 maart 2007, 17:09
* Download OTMoveIt.exe (http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTMoveIt.exe) en plaats het op je bureaublad:

Start OTMoveIt door dubbel te klikken op OTMoveIt.exe
In het linkerpaneel, waar het zegt: Paste List of Files/Folders to be Moved ,kopieer en plak je onderstaand gedeelte:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\locks bin defy play

Klik daarna op de knop MoveIt onderaan.
Wanneer voltooid zal het een log aanmaken (********_******.log -- de * staat voor datum en tijd) in de volgende map: C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
Post de inhoud daarvan in je volgende bericht.

Genius
19 maart 2007, 15:23
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\locks bin defy play moved successfully.

Created on 03/19/2007 15:20:12

Meer stond er niet in.

Jurgenv1
19 maart 2007, 16:16
* Download Dr.Web CureIt naar je bureaublad:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

Dubbelklik drweb-cureit.exe en sta het toe om de express scan te starten.
Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik Options > Change Settings
Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
Klik daarna de groene pijl rechts om de scan te starten.
Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif
Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: Move incurable zoals je zal zien in volgende afbeelding:
http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif
Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik file en kies save report list. Bewaar de log op je bureaublad.
Sluit daarna Dr.Web Cureit.
Herstart je computer!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post met een nieuw hijackthis logje.