PDA

Volledige versie bekijken : hijack log, pc restart zonder redenneomitochondria
25 februari 2007, 21:02
hopelijk kunnen jullie mij helpen, maar heb nieuw geheugen, 2 gig, gekocht en sinds dat ik dat heb restart mijn pc soms of blokeert hij soms, mss kunnen jullie met die hijacklog daarvan iets uitmaken, want ik heb er totaal geen verstand van :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:00:43, on 25/02/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Running processes:
C:\windows\System32\smss.exe
C:\windows\system32\winlogon.exe
C:\windows\system32\services.exe
C:\windows\system32\lsass.exe
C:\windows\system32\Ati2evxx.exe
C:\windows\system32\svchost.exe
C:\windows\System32\svchost.exe
C:\windows\system32\Ati2evxx.exe
C:\windows\Explorer.EXE
C:\windows\system32\spoolsv.exe
D:\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
D:\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\windows\system32\ctfmon.exe
C:\windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Linksys Wireless-G USB Wireless Network Monitor\WLService.exe
C:\Program Files\Linksys Wireless-G USB Wireless Network Monitor\WUSB54Gv4.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\windows\system32\wuauclt.exe
D:\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
d:\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\JIMMYB~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.344\Hi jackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: IDMIEHlprObj Class - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - d:\FlashFXP\IEFlash.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - D:\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - D:\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - D:\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://thedarkofmatinee.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: "D:\KASPER~1.0\adialhk.dll"
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\windows\
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - D:\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\nero 7\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - D:\siSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe
O23 - Service: WUSB54Gv4SVC - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys Wireless-G USB Wireless Network Monitor\WLService.exe" "WUSB54Gv4.exe (file missing)


thanks

Jurgenv1
25 februari 2007, 21:08
Dit heeft dan totaal niks te maken met malware als je weet dat het vlak na het steken van nieuw geheugen is... :)

Ik stel voor dat je je probleem in het hardware forum post.

neomitochondria
26 februari 2007, 09:08
maar anders ziet alles er goed uit of niet?

Jurgenv1
26 februari 2007, 15:56
Ja ziet er goed uit. ;)