PDA

Volledige versie bekijken : instructiefout en shoutdown + logBigbuddha
25 februari 2007, 10:57
'kKrijg altijd een instructiefout van svchost.exe

En dan ook een venster dat de pc automatisch wil opstarten na 60 sec.(RPC)
Iemand een idee.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:53:55, on 25/02/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\hpoopm07. exe
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\jusched.exe
C:\WINDOWS\instdrv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\DOCUME~1\Marijke\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDO WS\system32\ntos.exe,
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: MSNM System - {A646CE7E-951E-44d1-B93C-F7136DA41E58} - C:\WINDOWS\ielocales.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPAIO_PrintFolderMgr] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\hpoopm07. exe
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [Win32] msinnt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [tcpipmon] tcpipmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lnwin.exe] C:\WINDOWS\system32\lnwin.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\system32\cmd32.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile
O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32] msinnt.exe
O4 - Startup: Shortcut to ADSL USB Modem Connection.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1169991495015
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\win_t05.dll
O21 - SSODL: DCOM Server 37389 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B37389} - C:\WINDOWS\system32\oylmxcy.dll
O21 - SSODL: adqejD - {242BDD0A-8E81-77A0-6191-66345BABF157} - C:\WINDOWS\system32\ftl.dll (file missing)
O21 - SSODL: DCOM Server 60787 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B60787} - C:\WINDOWS\system32\knkrhh.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O23 - Service: Macromedia Updater (mmupdate) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\1B.tmp".exe (file missing)
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Seagate Communication - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\seagatecom.exe (file missing)
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: Microsoft Java Service (Windows Java Service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\jusched.exe
O23 - Service: Windows Instrument Driver (WMID) - Unknown owner - C:\WINDOWS\instdrv.exe

Jurgenv1
25 februari 2007, 14:30
* Ik zie dat je Avast en AVG tesamen in real-time modus gebruikt, dit is echter niet aan te raden want dit zorgt voor vertragingen en het doet ook de betrouwbaarheid dalen. dus De-installeer 1 van je antivirussen oftewel schakel je 1 real-time beveiliging uit van de twee. :)

* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier met het rapport van AVG antispyware.