PDA

Volledige versie bekijken : Check pc gaat traag ( pc van ne maat )-Beantje-
24 februari 2007, 21:44
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:42:55, on 24-2-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
C:\WINDOWS\img32\services.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\windows\system32\rlvknlg.exe
C:\WINDOWS\taskmgr.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Save\Save.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razertra.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerofa.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\SwiftSwitch\SwiftSwitch.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\Kenny.KENNYPC\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_48.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames] C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames32] C:\WINDOWS\img32\services.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s
O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

ja kben ier dus weer :p maar nu nen pc van ne maat :)
aub :$
alvast bedankt :)

Jurgenv1
24 februari 2007, 21:55
Probeer de volgende mogelijke manieren om New.net te verwijderen, in deze volgorde:

1) Ga naar Configuratiescherm > Software. Kijk of New.net Domains of New.net Application in de softwarelijst staat en, zo ja, deïnstalleer dit.
Staat het niet in de softwarelijst of lukt het deïnstalleren niet, ga dan naar 2).

2) Kijk in de map C:\Program Files\NewDotNet of daarin een uninstaller staat. Die uninstaller heet uninstallX_XX.exe (waarbij de X'en staan voor cijfers). Zo ja, dubbelklik daarop om New.net te verwijderen.
Lukt het op deze manier niet, ga dan naar 3).

3) Kijk in de map C:\Windows of daarin een uninstaller staat. Die uninstaller heet NDNuninstallx_xx.exe (waarbij de X'en staan voor cijfers). Zo ja, dubbelklik daarop om New.net te verwijderen.
Lukt het op deze manier niet, ga dan naar 4).

4) Download deze uninstaller (http://www.new.net/support/NNuninstall.exe), plaats het op je bureaublad. Dubbelklik op NNuninstall.exe, dat nu op je bureaublad staat, om New.net te verwijderen.

Na het verwijderen van New.net, moet de pc opnieuw worden opgestart. Maak daarna een nieuw HijackThis-log en plaats dat hier.

-Beantje-
25 februari 2007, 00:06
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 0:06:18, on 25-2-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
C:\WINDOWS\img32\services.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\windows\system32\rlvknlg.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\WINDOWS\taskmgr.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razertra.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerofa.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\Kenny.KENNYPC\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames] C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames32] C:\WINDOWS\img32\services.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Jurgenv1
25 februari 2007, 14:35
Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6.0 (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp).
Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
Vink aan: "Accept License Agreement".
De pagina zal herladen.
Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
Dubbelklik vervolgens op jre-6-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

* Open hijackthis en vink volgende regels aan:

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Download en unzip Killbox (http://www.downloads.subratam.org/KillBox.exe) naar je bureaublad.
Klik op killbox.exe.
Selecteer de optie "Delete on reboot".
In het veld "Full Path of File to Delete" kopieer en plak je het volgende:

C:\windows\system32\rlvknlg.exe

Klik op de knop: single file (!Belangrijk!)

Daarna, Klik op de rode cirkel met het wit kruisje erin.
Killbox zal zeggen dat deze file zal verwijderd worden on reboot.. vraagt om nu te rebooten. Klik YES.

Je pc moet nu rebooten.

* Ga dan naar http://www.virustotal.com/en/indexf.html en up)load volgende bestandjes:

C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
C:\WINDOWS\img32\services.exe

* Post het resultaat van alletwee de bestanden hier met een nieuw hijackthislogje

-Beantje-
25 februari 2007, 15:18
STATUS: FINISHEDComplete scanning result of "csrss.exe", received in VirusTotal at 02.25.2007, 15:09:10 (CET).

Antivirus Version Update Result
AntiVir 7.3.1.38 02.25.2007 HEUR/Malware
Authentium 4.93.8 02.25.2007 Possibly a new variant of W32/VB-EMU:VB-Backdoor-PEK-based!Maximus
Avast 4.7.936.0 02.23.2007 no virus found
AVG 386 02.24.2007 no virus found
BitDefender 7.2 02.25.2007 no virus found
CAT-QuickHeal 9.00 02.24.2007 no virus found
ClamAV devel-20060426 02.25.2007 no virus found
DrWeb 4.33 02.25.2007 modification of BackDoor.Generic.1210
eSafe 7.0.14.0 02.23.2007 Spyware.Gen
eTrust-Vet 30.4.3424 02.23.2007 no virus found
Ewido 4.0 02.24.2007 no virus found
FileAdvisor 1 02.25.2007 no virus found
Fortinet 2.85.0.0 02.25.2007 PossibleThreat!024587
F-Prot 4.3.1.45 02.22.2007 W32/VB-EMU:VB-Backdoor-PEK-based!Maximus
F-Secure 6.70.13030.0 02.25.2007 no virus found
Ikarus T3.1.0.31 02.25.2007 Trojan-Spy.Win32.WinSpy.g
Kaspersky 4.0.2.24 02.25.2007 no virus found
McAfee 4970 02.23.2007 no virus found
Microsoft 1.2204 02.25.2007 no virus found
NOD32v2 2080 02.25.2007 no virus found
Norman 5.80.02 02.23.2007 no virus found
Panda 9.0.0.4 02.25.2007 Trj/Winspy.L
Prevx1 V2 02.25.2007 no virus found
Sophos 4.14.0 02.24.2007 no virus found
Sunbelt 2.2.907.0 02.24.2007 Win32.NetBIOS.Worm
Symantec 10 02.25.2007 Spyware.WinSpy
TheHacker 6.1.6.064 02.25.2007 no virus found
UNA 1.83 02.23.2007 no virus found
VBA32 3.11.2 02.24.2007 no virus found
VirusBuster 4.3.19:9 02.24.2007 no virus found


Aditional Information
File size: 102912 bytes
MD5: b1362586fff92d14df534ea0e83347a2
SHA1: 95da5ca329cadb5f703d26516af1f4b09fe3a5bb

----------------------------------------------------------------------

STATUS: FINISHEDComplete scanning result of "csrss.exe", received in VirusTotal at 02.25.2007, 15:10:10 (CET).

Antivirus Version Update Result
AntiVir 7.3.1.38 02.25.2007 HEUR/Malware
Authentium 4.93.8 02.25.2007 no virus found
Avast 4.7.936.0 02.23.2007 no virus found
AVG 386 02.24.2007 no virus found
BitDefender 7.2 02.25.2007 no virus found
CAT-QuickHeal 9.00 02.24.2007 no virus found
ClamAV devel-20060426 02.25.2007 no virus found
DrWeb 4.33 02.25.2007 no virus found
eSafe 7.0.14.0 02.23.2007 no virus found
eTrust-Vet 30.4.3424 02.23.2007 no virus found
Ewido 4.0 02.24.2007 no virus found
FileAdvisor 1 02.25.2007 no virus found
Fortinet 2.85.0.0 02.25.2007 no virus found
F-Prot 4.3.1.45 02.22.2007 no virus found
F-Secure 6.70.13030.0 02.25.2007 no virus found
Ikarus T3.1.0.31 02.25.2007 Trojan-Spy.Win32.WinSpy.l
Kaspersky 4.0.2.24 02.25.2007 no virus found
McAfee 4970 02.23.2007 no virus found
Microsoft 1.2204 02.25.2007 no virus found
NOD32v2 2080 02.25.2007 probably a variant of Win32/Genetik
Norman 5.80.02 02.23.2007 no virus found
Panda 9.0.0.4 02.25.2007 Trj/Winspy.L
Prevx1 V2 02.25.2007 Trojan.SystemPoser
Sophos 4.14.0 02.24.2007 no virus found
Sunbelt 2.2.907.0 02.24.2007 no virus found


Aditional Information
File size: 118272 bytes
MD5: 7c161a4dc625ac4672038e215b23efd3
SHA1: 180739a13bd619d6a2804c4a2fe082f07ec3891f
Prevx info: http://fileinfo.prevx.com/fileinfo.asp?PXC=ce9071391035


-------------------------------------------------------------------------

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:18:29, on 25-2-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
C:\WINDOWS\img32\services.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\taskmgr.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razertra.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerofa.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Kenny.KENNYPC\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames] C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames32] C:\WINDOWS\img32\services.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Jurgenv1
25 februari 2007, 16:00
* Fix de volgende regels in hijackthis:

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames] C:\WINDOWS\img32\csrss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneGames32] C:\WINDOWS\img32\services.exe

Download OTMoveIt.exe (http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTMoveIt.exe) en plaats het op je bureaublad:

Start OTMoveIt door dubbel te klikken op OTMoveIt.exe
In het linkerpaneel, waar het zegt: Paste List of Files/Folders to be Moved ,kopieer en plak je onderstaand gedeelte:

C:\WINDOWS\img32

Klik daarna op de knop MoveIt onderaan.
Wanneer voltooid zal het een log aanmaken (********_******.log -- de * staat voor datum en tijd) in de volgende map: C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
Post de inhoud daarvan in je volgende bericht met een nieuw hijackthis logje.

-Beantje-
25 februari 2007, 16:36
C:\WINDOWS\img32 moved successfully.

Created on 02-25-2007 16:33:11

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:36:16, on 25-2-2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\taskmgr.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razertra.exe
C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerofa.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Documents and Settings\Kenny.KENNYPC\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\Copperhead\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\PROGRA~1\NVIDIA~1\NETWOR~1\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Jurgenv1
25 februari 2007, 16:38
Ziet er goed uit nu.

-Beantje-
25 februari 2007, 16:47
danku :)

Jurgenv1
25 februari 2007, 18:29
No prob.