PDA

Volledige versie bekijken : Laptop start zeer traag op + netwerkproblemenRage
21 februari 2007, 15:51
Alvast bedankt!!

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:50:18, on 21/02/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\WINNT\system32\cmd.exe
C:\WINNT\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.be/0SENLBE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Siemens AG
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = isaproxy.be001.siemens.net:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = livelink.atea.be;hrta304a.atea.be;imhelpdesk.vdab. be;community.sre.siemens.com;csc.siemens.com.tr;vi es1eza.ww300.siemens.net;*.siemens.net;usbocc00023 srv.snc.siemens.com;*.siemens.at;<local>
F2 - REG:system.ini: UserInit=CatUInit
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O2 - BHO: (no name) - {337CF065-4265-4FAD-ABEA-B68022F14A0D} - C:\WINNT\system32\iashlprd.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINNT\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINNT\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadFujitsuQuickTouch] C:\Program Files\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadBtnHnd] C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IndicatorUtility] C:\Program Files\Fujitsu\Fujitsu Hotkey Utility\IndicatorUty.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\OfficeScan NT\pccntmon.exe" -HideWindow
O4 - HKLM\..\Run: [eBayToolbar] C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Java Profiles Fix] C:\Program Files\Java\Profile Fix\Java_Profile.exe
O4 - HKLM\..\Run: [JavaProfileFix3] "C:\Program Files\Java\Profile Fix\JAVA_Fix 3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SIECACST] C:\Program Files\Siemens\Card API\bin\siecacst.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CatUserRun] exec32 /wh /c chgreg5 /c
O4 - Startup: War FTPD Tray icon.lnk = C:\Program Files\War-ftpd\WarTrayIcon.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe achtergrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/229?e22ea4b08d1f410995d6a24027d8a104
O8 - Extra context menu item: Openen in een nieuwe voorgrondtab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\nl-be\msntabres.dll.mui/230?e22ea4b08d1f410995d6a24027d8a104
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: *.axa.be
O15 - Trusted Zone: *.dexia.be
O15 - Trusted Zone: *.erlm.siemens.de
O15 - Trusted Zone: *.fortisbanking.be
O15 - Trusted Zone: *.fujitsu-siemens.com
O15 - Trusted Zone: *.fujitsu-siemens.de
O15 - Trusted Zone: *.kbc.be
O15 - Trusted Zone: *.remedy.com
O15 - Trusted Zone: *.sap-ag.de
O15 - Trusted Zone: *.sap.com
O15 - Trusted Zone: *.sapience.be
O15 - Trusted Zone: *.erlm.siemens.de
O15 - Trusted Zone: *.ww300.siemens.net
O15 - Trusted Zone: *.the-square.com
O15 - Trusted Zone: *.sap-ag.de (HKLM)
O15 - Trusted Zone: *.sap.com (HKLM)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0013-0001-0013-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.3.1_13) -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = be001.siemens.net
O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = be001.siemens.net
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = be001.siemens.net
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = be001.siemens.net
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: ckpNotify - C:\WINNT\SYSTEM32\ckpNotify.dll
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINNT\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: CatSystem (CatSystemSvc) - Siemens AG - C:\WINNT\CatPC\CatSYS\CatSystemSvc.exe
O23 - Service: CAT Bulletin Board (CBBS) - Unknown owner - C:\Program Files\Siemens\CAT Bulletin Board\CBBS.exe
O23 - Service: DameWare Mini Remote Control (DWMRCS) - DameWare Development LLC - C:\WINNT\SYSTEM32\DWRCS.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: OfficeScanNT RealTime Scan (ntrtscan) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\OfficeScan NT\ntrtscan.exe
O23 - Service: OfficeScanNT Personal Firewall (OfcPfwSvc) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\OfficeScan NT\OfcPfwSvc.exe
O23 - Service: Check Point SecuRemote Service (SR_Service) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe
O23 - Service: Check Point SecuRemote WatchDog (SR_WatchDog) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe
O23 - Service: OfficeScanNT Listener (tmlisten) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\OfficeScan NT\tmlisten.exe
O23 - Service: WARSVR - Unknown owner - C:\Program Files\War-ftpd\war-ftpd.exe" -tag WARSVR (file missing)

Jurgenv1
21 februari 2007, 15:57
* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier met het rapport van AVG antispyware.

Rage
21 februari 2007, 16:01
Bedankt, ik zal morgen de 2 gevraagde logjes posten. Heb nu even geen tijd!

Rage
23 februari 2007, 14:18
Ik heb de laptop moeten formateren, ik kreeg windows niet meer geboot...

Jurgenv1
23 februari 2007, 14:19
Ok dan.

Rage
25 februari 2007, 23:19
Ok dan.

Toch bedankt voor uw tijd & moeite. Dit komt nogal idioot over.

Jurgenv1
26 februari 2007, 15:56
No prob hoor.