PDA

Volledige versie bekijken : PC @ Kritieke toestand (Trojans + spyware +...)poedel
19 februari 2007, 14:39
Beste,

het betreft hier over een andere PC dan de mijne. Het is deze van mijn vriendin (en haar familie). Als wij hier op de PC zitten om snel iets op te zoeken/Trackmania Nations :p te spelen, dan krijg ik het van de pop-ups. Om de 5 minuten komt er hier een popup op van alle soorten. Ik ben er ook wel van overtuigd dat er hier meerdere trojan horses en virussen op de PC staan. Ik ga nu als eerste een hijackthis logje insturen. Kan iemand deze nakijken? Ik zou deze PC liefst proper krijgen tegen woensdag omdat ze mij hebben gevraagd de twee PC's aan het internet te hangen (ik ga daar router voor gebruiken) maar als ik deze PC in deze staat in het netwerk hang, dan zit die andere PC binnen de 2 dagen ook vol met spyware. Please help.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:38:32, on 19/02/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Internet Security\pmsnrr.exe
C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmgr.exe
C:\Program Files\Internet Security\pmmnt.exe
C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmon.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\DOCUME~1\robin1\LOCALS~1\Temp\x2000.exe
C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe
C:\Program Files\MalwaresWipeds\MalwareWipeds.exe
C:\WINDOWS\System32\lexpps.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.imesh.com/search/index.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.imesh.com/search/index.html?src=ssb
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.imesh.com/search/index.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: (no name) - {73364D99-1240-4dff-B12A-67E448373148} - C:\WINDOWS\System32\ipv6mons.dll
O2 - BHO: YA2GOOGLE - {89731480-D47D-4DC4-8A36-BAAE55E094C5} - C:\WINDOWS\iexplore.dll
O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{3C2CB~1\Bar888.dll
O2 - BHO: (no name) - {F04BBB48-52A5-7D2B-D93B-5D909ED239BB} - C:\WINDOWS\System32\ohz.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{3C2CB~1\Bar888.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X74-X75] "C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [syswin] C:\DOCUME~1\robin1\LOCALS~1\Temp\x2000.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MalwaresWipeds] C:\Program Files\MalwaresWipeds\MalwareWipeds.exe /h
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab50997.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v4.cab
O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\wmfhotfix.dll
O20 - Winlogon Notify: p4reg - C:\WINDOWS\SYSTEM32\p432.dll
O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\Settings\partnership.dll
O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: AdobeVersionCue - Adobe Sytems - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000501 (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe


------------


Grtz,
Duffman-

Jurgenv1
19 februari 2007, 14:42
* Je kan deze instructies best uitprinten of opslaan in een kladblokbestand, want straks zal je in veilige modus
moeten gaan werken, en dan is deze pagina niet beschikbaar (geen internet)

* Download smitRem.exe (http://www.downloads.subratam.org/smitRem.exe) en sla dit op op het Bureaublad.
Dubbelklik op het bestand en pak het uit naar zijn eigen map op het Bureaublad.


* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Doe een online scan via Panda's online virus scan (http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm) en bewaar het rapport dat je krijgt na het scannen

* Herstart je pc nogmaals en plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van AVG Anti-Spyware 7.5 en Panda, Post de log van de smitRem tool, die je hier kan vinden: C:\smitfiles.txt.

poedel
22 februari 2007, 11:06
Smitrem:

smitRem © log file
version 3.2

by noahdfear


Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
"IE"="6.0000"

Running from
C:\Documents and Settings\Kim\Bureaublad\smitRem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pre-run SharedTask Export

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Appinitdll check ........ Thank you Grinler!

dumphive.exe (C)2000-2004 Markus Stephany
REGEDIT4

[Windows]
"AppInit_DLLs"="C:\\WINDOWS\\System32\\wmfhotfix.dll"
"DeviceNotSelectedTimeout"="15"
"GDIProcessHandleQuota"=dword:00002710
"Spooler"="yes"
"swapdisk"=""
"TransmissionRetryTimeout"="90"
"USERProcessHandleQuota"=dword:00002710

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XP Firewall allowed access

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


checking for ShudderLTD key

ShudderLTD key not present!

checking for PSGuard.com key


PSGuard.com key not present!


checking for WinHound.com key


WinHound.com key not present!


checking for drsmartload2 key


drsmartload2 key not present!

spyaxe uninstaller NOT present
Winhound uninstaller NOT present
SpywareStrike uninstaller NOT present
AlfaCleaner uninstaller NOT present
SpyFalcon uninstaller NOT present
SpywareQuake uninstaller NOT present
SpywareSheriff uninstaller NOT present
Trust Cleaner uninstaller NOT present
SpyHeal uninstaller NOT present
VirusBurst uninstaller NOT present
BraveSentry uninstaller NOT present
AntiVermins uninstaller NOT present
VirusBursters uninstaller NOT present

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Existing Pre-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03
Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org
Killing PID 2012 'explorer.exe'
Killing PID 2012 'explorer.exe'

Starting registry repairs

Registry repairs complete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SharedTask Export after registry fix

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deleting files

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Remaining Post-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~~~~ Wininet.dll ~~~

CLEAN! :)

---------------------------------------------

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:00:42, on 22/02/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Security\pmsnrr.exe
C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmgr.exe
C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmon.exe
C:\Program Files\Internet Security\pmmnt.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\DOCUME~1\robin1\LOCALS~1\Temp\x2000.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.imesh.com/search/index.html?src=ssb
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyServer = proxy.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {F04BBB48-52A5-7D2B-D93B-5D909ED239BB} - (no file)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X74-X75] "C:\Program Files\Lexmark X74-X75\lxbbbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [syswin] C:\DOCUME~1\robin1\LOCALS~1\Temp\x2000.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab50997.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v4.cab
O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\wmfhotfix.dll
O20 - Winlogon Notify: p4reg - C:\WINDOWS\SYSTEM32\p432.dll
O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Documenten\Settings\partnership.dll
O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: AdobeVersionCue - Adobe Sytems - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000501 (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe


---------------------------
Die AVG-Antispyware is niet volledig gelukt. Die crashte steeds na een tijdje. Ook Schijfopruiming is niet echtr gelukt. Die hebben we de hele nacht laten doordraaien maar bleef op 3 blokjes staan.

Grtz & dank bij voorbaat,
Duffman-

Jurgenv1
22 februari 2007, 13:04
Download VundoFix.exe (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4) naar je bureaublad.
Dubbelklik VundoFix.exe om het te starten.
Klik de Scan for Vundo knop.
Eenmaal gedaan met scannen, klik de Remove Vundo knop.
Je zal een melding krijgen of je de bestanden wilt laten verwijderen, klik YES
Nadat je Yes hebt geklikt, zullen de icoontjes op je bureaublad verdwijnen tijdens het verwijderen van Vundo.
Wanneer voltooid zal je de melding krijgen dat het je PC zal afsluiten, klik OK.
Start je pc terug opnieuw op.
Post de inhoud van C:\vundofix.txt en een nieuwe hijackthislog in je volgende post.

Note: Het is mogelijk dat vundofix een bestand gevonden heeft dat niet kon verwijderd worden.
In dit geval zal VundoFix na het heropstarten van je pc nog eens opstarten. Dan moet je de instructies van hierboven nog eens uitvoeren vanaf: "Click the Scan for Vundo."

poedel
22 februari 2007, 14:32
Nieuwe problemen:
- kan precies geen verbinding maken met router (kan er nog wel naar pingen)
- Taakbeheer is uitgeschakeld door de systeembeheerder.

Ik heb nu juist een systeemherstel gedaan naar vrijdag 16 februari. Toen ik Vudofix gebruikte, kreeg ik veeeeeel meldingen van men antivirus(AVG). Ik heb dan maar altijd "heal" gedaan en "move to fault". Ik ben echt ten einde raad. Misschien format? Kweet het echt niet meer maar ben het wel stilletjes aan beu aan het worden.

Update: als je nu de PC opstart, reboot hij direct nadat hij windows heeft geladen.

Jurgenv1
22 februari 2007, 17:01
Update: als je nu de PC opstart, reboot hij direct nadat hij windows heeft geladen.
Gebeurd dat constant of bij momenten?

Duffman-
22 februari 2007, 20:12
Gebeurd dat constant of bij momenten?
Constant ... kheb hem ondertussen geformatteerd. Toch bedankt voor je hulp, kheb veel bijgeleerd. :)

Grtz,
Duffman-

Jurgenv1
22 februari 2007, 21:24
Ok dan. :)