PDA

Volledige versie bekijken : LogjeStreetBaller
18 februari 2007, 19:05
Hoi, ik wilde met adaware een scan doorvoeren, maar hij stopte.. Heb het herinstalleerd en nog eens gedaan, en weer bleef hij haperen..
Ook heb ik gemerkt dat mijn pc de laatste echt wel trager werkt.


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:03:15, on 18/02/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe
C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdswitch.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe
c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdlite.exe
C:\Documents and Settings\Sprantix\Mijn documenten\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://streetballerspace.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WBSrv - D:\WINDOW~1\wbsrv.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Jurgenv1
18 februari 2007, 21:08
* Download Dr.Web CureIt naar je bureaublad:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe

Dubbelklik drweb-cureit.exe en sta het toe om de express scan te starten.
Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de Yes to all knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan.
Eenmaal de korte scan is beeïndigd, Klik Options > Change Settings
Kies de "Scan"-tab en verwijder het vinkje bij "Heuristic analyse"
Terug in het hoofdvenster kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen.
Selecteer hier alle drives. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen.
Klik daarna de groene pijl rechts om de scan te starten.
Klik 'Yes to all' wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren.
Wanneer de scan gedaan is, kijk of je volgende icoontje kan aanklikken dat staat naast hetgeen gevonden werd: http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif
Indien wel, klik erop en daarna klik op het icoontje er net onder en kies: Move incurable zoals je zal zien in volgende afbeelding:
http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif
Dit zal de bestanden verplaatsen naar volgende map %userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-folder indien het niet gedesinfecteerd kan worden. (dit in het geval dat we samples nodig hebben)
Na bovenstaande te selecteren, in het menu bovenaan van Dr.Web CureIt, klik file en kies save report list. Bewaar de log op je bureaublad.
Sluit daarna Dr.Web Cureit.
Herstart je computer!! Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart.
Na het herstarten, Kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post met een nieuw hijackthis logje.