PDA

Volledige versie bekijken : Mn pc is nerfedexomania
17 februari 2007, 12:24
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:20:24, on 17/02/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb1 2.exe
C:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Razer\razerhid.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\Razer\razertra.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Razer\razerofa.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe
C:\Documents and Settings\Jasper\Bureaublad\Downloads\HijackThis.ex e

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O2 - BHO: SWEETIE Class - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CaAvTray] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb1 2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\defender19a.exe
O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\keyboard19.exe
O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\newname19.exe
O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] C:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Survey Companion] C:\Program Files\webHancer\Programs\whsurvey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\razerhid.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Startup: Registration .LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Demo\Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent Online Demo\support\Register\Reg.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Hijacked Internet access by WebHancer
O10 - Hijacked Internet access by WebHancer
O10 - Hijacked Internet access by WebHancer
O10 - Hijacked Internet access by WebHancer
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://fien19.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: winemx32 - winemx32.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

thx

Jurgenv1
17 februari 2007, 12:50
* Ga naar start==>configuratiescherm==>software en deïnstalleer:
webhancer

* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hiermet het rapport van AVG antispyware.

exomania
17 februari 2007, 13:07
kga da nu eens doen!
alsvast bedankt

exomania
17 februari 2007, 15:27
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:24:21, on 17/02/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe
C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb1 2.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Razer\razerhid.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Razer\razertra.exe
C:\Program Files\Razer\razerofa.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\DOCUME~1\Jasper\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.656\Hija ckThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

THX

exomania
17 februari 2007, 15:29
---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 15:05:31 17/02/2007

+ Scan result:HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\DOT4USB\Vid_03f0&Pid_4c11&MI_02&DOT4\7&31eddbb9&0&1\Device Parameters\Timeout\\StandardPacketTimeout -> Adware.Begin2Search : No action taken.
C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll -> Adware.BHO : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP191\A0173275.exe -> Adware.IconAds : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP146\A0103445.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP146\A0103447.exe -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP146\A0103454.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP148\A0103702.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP148\A0103706.exe -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP148\A0103738.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP148\A0103740.exe -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP148\A0103746.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP149\A0104056.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP149\A0104060.exe -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP149\A0104074.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP152\A0104918.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP152\A0104922.exe -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP152\A0104940.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP152\A0105052.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP152\A0105077.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP152\A0105079.exe -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP152\A0105084.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP190\A0173228.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP190\A0173230.exe -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP191\A0173271.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP191\A0173272.dll -> Adware.WebHancer : No action taken.
C:\Program Files\Mozilla Firefox\drsmartload1135a.exe -> Downloader.Adload.fo : No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{B4130985-511B-4DB8-9C1B-41C30F7D49B5}\RP180\A0138709.exe -> Not-A-Virus.VirTool.Win32.AvSpoffer.a : No action taken.
:mozilla.162:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.164:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.165:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.166:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.168:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.169:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.170:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.171:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.172:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.177:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.178:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.179:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.180:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.191:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.42:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.43:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.44:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.45:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.46:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.47:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.48:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.49:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.50:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.51:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.52:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.53:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.54:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.55:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.56:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.57:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.58:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.59:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.60:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.61:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.62:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.63:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.64:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.65:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.66:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.67:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.68:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.69:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.70:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.776:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.852:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.896:C:\Documents and Settings\Paramedico\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6qwdbupi.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.
:mozilla.378:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.
:mozilla.379:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.
:mozilla.899:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.
:mozilla.900:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.
:mozilla.834:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.
:mozilla.835:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.
:mozilla.35:C:\Documents and Settings\Fien\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\gscpr4ec.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.

Jurgenv1
17 februari 2007, 15:37
Er staat telkens 'no action taken'. Ben je zeker dat je alles verwijderd hebt met AVG antispyware?