PDA

Volledige versie bekijken : Log checkStimpy
9 februari 2007, 15:41
als iemand zo vriendelijk wilt zijn om dit te checken

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:25:18, on 9/02/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Norman\bin\ZLH.EXE
C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Norman\Bin\Zanda.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\mpbtn.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\DOCUME~1\MESSIA~1\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis[2].zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be/nl/home
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Telenet EasyCare.lnk = C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\matcli.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=67633
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168682165031
O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,4950/mcfscan.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE
O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe


pc van mn nonkel die ongelooflijk traag is naar het schijnt, kben zelf nog ni kunne gaan kijken maar heb gevraagd dat hij een logje stuurde.

mvg

Jurgenv1
9 februari 2007, 16:43
* Pak hijackthis.exe uit en plaats die in een vaste map bv C:/hijackthis

* Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6.0 (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp).
Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
Vink aan: "Accept License Agreement".
De pagina zal herladen.
Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
Dubbelklik vervolgens op jre-6-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

* Open hijackthis en vink volgende regel aan:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Voer ook een schijfdefragmentatie uit.

Stimpy
10 februari 2007, 13:28
ok tnx

Jurgenv1
10 februari 2007, 13:54
No prob.