PDA

Volledige versie bekijken : duurt ongelooflijk lang...Bram
9 februari 2007, 14:52
... voor programma's om op te starten en bij afsluiten loopt ie vastLogfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:43:01, on 9/02/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ATI Multimedia\main\ATIDtct.EXE
C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
C:\wamp\wampserver.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\wupdmgr.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE" /APPLY
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ATI DeviceDetect] C:\Program Files\ATI Multimedia\main\ATIDtct.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [ATI Remote Control] C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - Startup: WampServer.lnk = C:\wamp\wampserver.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: U.S. Robotics Wireless USB Adapter.lnk = C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - C:\Program Files\ATI Multimedia\tv\EXPLBAR.DLL
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: gearsec - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
O23 - Service: wampapache - Unknown owner - c:\wamp\apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe

Jurgenv1
9 februari 2007, 16:46
Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6.0 (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp).
Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
Vink aan: "Accept License Agreement".
De pagina zal herladen.
Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
Dubbelklik vervolgens op jre-6-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

* Open hijackthis en vink volgende regel aan:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Voer ook eens een schijfdefragmentatie uit.

Bram
9 februari 2007, 20:30
is de chronologische volgorde van deze stappen belangrijk? want de windows installer voor java bevriest precies... hij blijft hangen op "installatie voorbereiden..."

(na klikken op annuleren, lijkt ie ook niet te reageren, behalve dat de annuleren knop grijs wordt)

Jurgenv1
9 februari 2007, 20:37
Ja in volgorde uitvoeren, herstart anders je pc eens en probeer opnieuw.

Bram
9 februari 2007, 20:40
Het is duidelijk geen probleem van te moeten heropstarten ofzo... na een wachttijd van neem 20 minuten lijkt windows er door te komen, dan lukt het wel om te installeren... ik ben nu bezig met versie 5 update 10 te verwijderen, maar opnieuw lijkt het programma te bevriezen (software van in configuratiescherm), na enkele minuten wachten komt die er weer door...

edit: bij het installeren krijg ik eerst een warning: this is not a supported operating system.

nu veronderstel ik dat dit komt doordat ik geen SP2 heb?

oké, alle stappen doorlopen en een reboot kunnen doen, eenmaal windows volledig tot leven komt, zal ik een nieuw logje plaatsen, want het probleem is nog niet opgelost...

Bram
9 februari 2007, 21:04
nieuw logje

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:02:49, on 9/02/2007
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Program Files\ATI Multimedia\main\ATIDtct.EXE
C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\wamp\wampserver.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
c:\wamp\apache2\bin\Apache.exe
c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
C:\wamp\apache2\bin\Apache.exe
C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\HijackThis\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\PRISMSVR.EXE" /APPLY
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [ATI DeviceDetect] C:\Program Files\ATI Multimedia\main\ATIDtct.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [ATI Remote Control] C:\Program Files\ATI Multimedia\RemCtrl\ATIRW.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - Startup: WampServer.lnk = C:\wamp\wampserver.exe
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: U.S. Robotics Wireless USB Adapter.lnk = C:\Program Files\U.S. Robotics\Wireless USB Manager\USR11G.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: ATI TV - {44226DFF-747E-4edc-B30C-78752E50CD0C} - C:\Program Files\ATI Multimedia\tv\EXPLBAR.DLL
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: gearsec - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
O23 - Service: wampapache - Unknown owner - c:\wamp\apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exeondanks dat msn wel draait zogezegd, reageert het niet...

wat ik ook merk is dat ik de verbinding met internet verlies, niet door het bereik maar dat effectief de verbinding wordt uitgeschakeld, als ik naar m'n Wireless USB Manager ga en m'n router opnieuw dubbelklik maakt ie opnieuw verbinding...

Jurgenv1
9 februari 2007, 21:28
Ligt duidelijk aan je router, ik stel voor dat je eens je router reset.