PDA

Volledige versie bekijken : Check log plz van vrij geinfecteerde pcclubje
30 januari 2007, 20:32
alvast merci! (hopelijk is dit de meest recente versie van hijackthislog, kheb de link van de sticky gebruikt)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:29:52, on 30/01/2007
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\ISHOST.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\WINDOWS\System32\NVATray.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\isnotify.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
C:\WINDOWS\System32\issearch.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Maes\Mijn documenten\Hijack this van Dries\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: (no name) - {f4d74aaa-a178-4463-846b-b4bc87a024e0} - C:\WINDOWS\System32\ixt0.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Safety Bar - {18668683-731c-48fa-b1b9-ad013748fb00} - C:\Program Files\Safety Bar\SafetyBar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nForce APU1 Utilities] NVATray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Provan Security] psecure.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [syswin] C:\WINDOWS\System32\v6.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Provan Security] psecure.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe" "+b1"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.drivecleaner.com/installdrivecleanerstart_nl.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://majski.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.extrafilm.be/NET/Import/ImageUploader3.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll
O21 - SSODL: breadthes - {5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b} - C:\WINDOWS\System32\oksrqqu.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Jurgenv1
30 januari 2007, 20:52
* Je kan deze instructies best uitprinten of opslaan in een kladblokbestand, want straks zal je in veilige modus
moeten gaan werken, en dan is deze pagina niet beschikbaar (geen internet)

* Download smitRem.exe (http://www.downloads.subratam.org/smitRem.exe) en sla dit op op het Bureaublad.
Dubbelklik op het bestand en pak het uit naar zijn eigen map op het Bureaublad.


* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Ga dan naar Start -> configuratiescherm -> vormgeving en thema's -> bureaublad ->bureaublad aanpassen -> Website -> haal het vinkje weg bij "Security Info" als het er nog staat.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Doe een online scan via Panda's online virus scan (http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm) en bewaar het rapport dat je krijgt na het scannen

* Herstart je pc nogmaals en plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van AVG Anti-Spyware 7.5 en Panda, Post de log van de smitRem tool, die je hier kan vinden: C:\smitfiles.txt.

clubje
30 januari 2007, 21:16
dank je! zal ik zeker allemaal doen, maar heb je misschien links voor die progs te downloaden? Als ik zelf op zoek ga ernaar zal ik zeker en vast weer van een slechte site downen en zo nog meer spyware inhalen :( tis ook al zo gebeurd gisteren

Jurgenv1
30 januari 2007, 22:02
Hoe bedoel je links? werken deze in mijn post niet soms?

clubje
30 januari 2007, 23:36
oeps foutje, niet op letten. Ik heb alles kunnen doen behalve de panda, dat zal ik allicht morgen nog doen. Hier de voorlopige logs:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:34:44, on 30/01/2007
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\System32\NVATray.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\System32\v6.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Maes\Mijn documenten\Hijack this van Dries\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nForce APU1 Utilities] NVATray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Provan Security] psecure.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [syswin] C:\WINDOWS\System32\v6.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\RunServices: [Provan Security] psecure.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.drivecleaner.com/installdrivecleanerstart_nl.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://majski.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.extrafilm.be/NET/Import/ImageUploader3.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)
O21 - SSODL: breadthes - {5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b} - (no file)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


----------

---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 23:15:32 30/01/2007

+ Scan result:HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{18668683-731c-48fa-b1b9-ad013748fb00} -> Adware.Generic : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{f4d74aaa-a178-4463-846b-b4bc87a024e0} -> Adware.Generic : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{18668683-731c-48fa-b1b9-ad013748fb00} -> Adware.Generic : Cleaned with backup (quarantined).
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Browser Helper Objects\{f4d74aaa-a178-4463-846b-b4bc87a024e0} -> Adware.Generic : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP2\A0000002.exe -> Adware.NewDotNet : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\NDNuninstall6_10.exe -> Adware.NewDotNet : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\NDNuninstall6_22.exe -> Adware.NewDotNet : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\NDNuninstall6_38.exe -> Adware.NewDotNet : Cleaned with backup (quarantined).
HKU\S-1-5-21-436374069-220523388-725345543-1003\Software\Bundles -> Adware.SecondThought : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\system32\components\flx9.dll -> Adware.WorldSecurityOnline : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Maes\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\MDGPIP0L\stat[1].htm -> Downloader.AQM : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Maes\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\MDGPIP0L\stat[2].htm -> Downloader.AQM : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Maes\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\MDGPIP0L\stat[3].htm -> Downloader.AQM : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Maes\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QTA5A9K7\stat[1].htm -> Downloader.AQM : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Maes\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QTA5A9K7\stat[2].htm -> Downloader.AQM : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\gdnBE1956.exe -> Downloader.Small.ayl : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP2\A0000121.exe -> Downloader.Zlob.aos : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP2\A0000133.exe -> Downloader.Zlob.aos : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP2\A0000134.EXE -> Downloader.Zlob.aos : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\system32\vbsys2.dll -> Hijacker.Agent.ac : Cleaned with backup (quarantined).
C:\vbsys2.dll -> Hijacker.Agent.ac : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UDC6M_0001_D19M0709NetInstaller.exe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.m : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Maes\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Y6073Z21\ErrorSafeDutchNewReleas eInstall[1].exe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.o : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.1\UERSM_9999_N91S2009NetInstaller.e xe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.o : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.2\UERSM_9999_N91S2009NetInstaller.e xe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.o : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\UERSM_9999_N91S2009NetInstaller.exe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.o : Cleaned with backup (quarantined).
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@burstnet[2].txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@cz3.clickzs[1].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@cz4.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@cz5.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@cz6.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@cz7.clickzs[1].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@cz8.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@cz9.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@vip.clickzs[2].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@vip2.clickzs[1].txt -> TrackingCookie.Clickzs : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@com[2].txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@searchportal.informatio n[1].txt -> TrackingCookie.Information : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@ivwbox[2].txt -> TrackingCookie.Ivwbox : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@image.masterstats[2].txt -> TrackingCookie.Masterstats : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@ads.planetactive[1].txt -> TrackingCookie.Planetactive : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@porngraph[2].txt -> TrackingCookie.Porngraph : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@tacoda[2].txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@server4.web-stat[2].txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.
C:\Documents and Settings\Maes\Cookies\maes@yadro[2].txt -> TrackingCookie.Yadro : Cleaned.
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP2\A0000126.dll -> Trojan.Agent.eq : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\system32\oleadm.dll_tobedeleted_old -> Trojan.Agent.eq : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP1\snapshot\MFEX-14.DAT -> Trojan.Dialer.cp : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP2\A0000001.exe -> Trojan.Dialer.cp : Cleaned with backup (quarantined).
C:\System Volume Information\_restore{664A293A-7EAB-48BE-A58C-9EDE0B90B055}\RP2\snapshot\MFEX-14.DAT -> Trojan.Dialer.cp : Cleaned with backup (quarantined).
C:\WINDOWS\system32\id113.exe -> Trojan.SecondThought.ak : Cleaned with backup (quarantined).


::Report end

------------


smitRem © log file
version 3.2

by noahdfear


Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
"IE"="6.0000"

Running from
C:\Documents and Settings\Maes\Bureaublad\smitRem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pre-run SharedTask Export

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
"{5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b}"="breadthes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Appinitdll check ........ Thank you Grinler!

dumphive.exe (C)2000-2004 Markus Stephany
REGEDIT4

[Windows]
"AppInit_DLLs"=""
"DeviceNotSelectedTimeout"="15"
"GDIProcessHandleQuota"=dword:00002710
"Spooler"="yes"
"swapdisk"=""
"TransmissionRetryTimeout"="90"
"USERProcessHandleQuota"=dword:00002710

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XP Firewall allowed access

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


checking for ShudderLTD key

ShudderLTD key not present!

checking for PSGuard.com key


PSGuard.com key not present!


checking for WinHound.com key


WinHound.com key not present!


checking for drsmartload2 key


drsmartload2 key not present!

spyaxe uninstaller NOT present
Winhound uninstaller NOT present
SpywareStrike uninstaller NOT present
AlfaCleaner uninstaller NOT present
SpyFalcon uninstaller NOT present
SpywareQuake uninstaller NOT present
SpywareSheriff uninstaller NOT present
Trust Cleaner uninstaller NOT present
SpyHeal uninstaller NOT present
VirusBurst uninstaller NOT present
BraveSentry uninstaller NOT present
AntiVermins uninstaller NOT present
VirusBursters uninstaller NOT present

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Existing Pre-run Files


~~~ Program Files ~~~

Safety Bar


~~~ Shortcuts ~~~

Online Security Guide.url
Security Troubleshooting.url


~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~

amcompat.tlb
ishost.exe
ismini.exe
issearch.exe
ixt*.dll
nscompat.tlb
wp.bmp


~~~ Icons in System32 ~~~

ts.ico
ot.ico


~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03
Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org
Killing PID 692 'explorer.exe'
Killing PID 692 'explorer.exe'

Starting registry repairs

Registry repairs complete

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SharedTask Export after registry fix

(GetSTS.exe) SharedTaskScheduler exporter by Lawrence Abrams (Grinler)
Copyright(C) 2006 BleepingComputer.com

Registry Pseudo-Format Mode (Not a valid reg file):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
"{5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b}"="breadthes"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{438755C 2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C7461E F-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}\InProcServer32]
@="%SystemRoot%\System32\browseui.dll"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Deleting files

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Remaining Post-run Files


~~~ Program Files ~~~~~~ Shortcuts ~~~~~~ Favorites ~~~~~~ system32 folder ~~~~~~ Icons in System32 ~~~~~~ Windows directory ~~~~~~ Drive root ~~~


~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~~~~ Wininet.dll ~~~

wininet.dll INFECTED!! :( Starting replacement procedure.


~~~~ Looking for C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll ~~~~


~~~~ C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll Present! ~~~~


~~~~ Checking dllcache\wininet.dll for infection ~~~~


~~~~ dllcache\wininet.dll Clean! ~~~~

~~~ Replaced wininet.dll from dllcache ~~~~~~ Upon reboot ~~~

wininet.old present!
oleadm.dll not present!
oleext.dll not present!


~~~ Upon completion ~~~

wininet.old not present!
oleadm.dll not present!
oleext.dll not present!


~~~~ Rechecking C:\WINDOWS\system32\wininet.dll for infection ~~~~


~~~~ C:\WINDOWS\system32\wininet.dll Clean! :) ~~~~


----

alvast bedankt!

Jurgenv1
31 januari 2007, 07:40
Download roguescanfix_setup (http://users.telenet.be/Beamerke/tools/roguescanfix_setup.exe).

Dubbelklik op roguescanfix_setup om het te installeren.

Na de installatie krijg je de vraag om het programma te laten opstarten. Kies dan JA/YES.

Nota: Deze tool heeft internet connectie nodig zodat het een extra bestand kan downloaden om deze tool te laten werken.
Indien je Firewall een alert geeft, sta het toe en blokkeer het niet
Indien je daarna nog steeds de melding krijgt dat BFU.exe niet aanwezig is, download BFU.exe van hier (http://www.merijn.org/files/bfu.zip).
Unzip het en plaats BFU.exe in de c:\PROGRAM FILES\Roguescanfix-map. Dubbelklik daarna opnieuw op Roguescanfix.bat

Er zal een dosvenster openen met een keuzemenu.
Kies hier optie #1: Run roguescanfix

Deze tool zal sommige ongewenste programma's deïnstalleren en gerelateerde bestanden en registersleutels verwijderen.
Indien sommige bestanden niet kunnen verwijderd worden, zal deze tool vragen of je je pc opnieuw wilt opstarten.
Zorg er wel eerst voor dat het deïnstalleren van de ongewenste programma's voltooid is vooraleer je op 'Yes' klikt om je pc opnieuw te laten opstarten.

Er zal een kladblokbestandje openen. Plaats de inhoud van dat bestandje in je volgende antwoord, samen met een nieuw logje van Hijackthis.
(Het bestandje vind je ook in c:\program files\roguescanfix\task.txt)

clubje
31 januari 2007, 13:28
Export SharedTaskScheduler key
------------------------------
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
"{5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b}"="breadthes"


sharedtaskkey: 5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b
---------------------------------------------------
no keys found

---------------------------


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 13:28:15, on 31/01/2007
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\NVATray.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\System32\v6.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Documents and Settings\Maes\Mijn documenten\Hijack this van Dries\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nForce APU1 Utilities] NVATray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Provan Security] psecure.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [syswin] C:\WINDOWS\System32\v6.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\RunServices: [Provan Security] psecure.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.drivecleaner.com/installdrivecleanerstart_nl.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://majski.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.extrafilm.be/NET/Import/ImageUploader3.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)
O21 - SSODL: breadthes - {5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b} - (no file)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

----------

is het normaal dat het zo kort is? Bij het heropstarten van de pc stond er trouwens "de huidige beveiligingsinstellingen stonden niet toe dat dit bestand gedownloadwerd," en ik kon enkel op ok duwen...

alvast bedankt

Jurgenv1
31 januari 2007, 13:48
Start roguescanfix opnieuw, en kies nu voor optie #2: Run sharedtasksrem.
Er zal een kladblokbestandje openen. Plaats de inhoud van dat bestandje in je volgende antwoord.

clubje
31 januari 2007, 17:23
staat er nog veel spyware op, want eigenlijk heb ik geen problemen meer?
Maar hoe zuiverder ja hoe beter!

de log:

ROGUESCANFIX LOGFILE


--- Export SharedTaskScheduler key ---

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
"{5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b}"="breadthes"--- Export SSODL key ---

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
"PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"
"CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"
"WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"
"SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"
"SystemCheck2"="{54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546}"
"breadthes"="{5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b}"--- sharedtaskkey (1): 5c4f2cbc-f32d-4a03-9812-86f39379811b ---

no keys found


--- Cleaning process finished! ------ Export SharedTaskScheduler key after cleaning process ---

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui"
"{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën"
--- Export SSODL key ---


REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
"PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"
"CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"
"WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"
"SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"
"SystemCheck2"="{54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546}"


Finished!

Jurgenv1
31 januari 2007, 17:51
Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6.0 (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp).
Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
Vink aan: "Accept License Agreement".
De pagina zal herladen.
Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
Dubbelklik vervolgens op jre-6-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

* Open hijackthis en vink volgende regels aan:

O4 - HKLM\..\Run: [syswin] C:\WINDOWS\System32\v6.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Provan Security] psecure.exe

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Download Killbox (http://www.downloads.subratam.org/KillBox.exe).
Klik op killbox.exe.
Kies de optie: "Delete on reboot".

Kopieer het volgende vetgedrukt deel:

C:\WINDOWS\System32\v6.exe
C:\WINDOWS\System32\psecure.exe

Open 'file' in het killboxmenu bovenaan en kies: Paste from clipboard

Je zal zien, het bovenstaande vetgedrukte zal staan in het "Full Path of File to Delete"-veld.
Er is een klein pijltje naast dat veld. Als je daarop klikt zal je al die bovenstaande lijntjes (indien bestanden aanwezig) die je gekopieerd hebt zien staan (dit is alvast de bedoeling)

Klik op de knop: All files (!Belangrijk!)

Daarna, Klik op de rode cirkel met het wit kruisje erin.
Killbox zal zeggen dat deze file zal verwijderd worden on reboot.. vraagt om nu te rebooten. Klik YES.

Je pc moet nu rebooten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier en vertel dan pas hoe alles verder werkt. :)

clubje
31 januari 2007, 18:19
bedankt man :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:18:56, on 31/01/2007
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\NVATray.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Maes\Mijn documenten\Hijack this van Dries\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NVIDIA nForce APU1 Utilities] NVATray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Provan Security] psecure.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {09F1ADAC-76D8-4D0F-99A5-5C907DADB988} - http://cdn.drivecleaner.com/installdrivecleanerstart_nl.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://majski.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.extrafilm.be/NET/Import/ImageUploader3.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Jurgenv1
31 januari 2007, 18:25
* Volgende regel moet ook nog gefixt worden:

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)

Ga dan naar http://windowsupdate.microsoft.com/ en installeer service pack 2 en de daaropvolgende updates.

clubje
31 januari 2007, 19:32
en dan is de computer vanm'n vriend (echt waar! :)) helemaal clean?

cool

Jurgenv1
31 januari 2007, 20:03
Jep maar ik moet nog een nieuw logje zien nadat je SP2 hebt geïnstalleerd. :)