PDA

Volledige versie bekijken : Check logBabs
30 januari 2007, 12:51
Kben uiteindelijk dan toch genoodzaakt geweest om mijn recover utility te gebruiken. Mijn zus en ik hebben er nog op zitten zoeken maar uiteindelijk geen oplossing gevonden om mijn cd-speler terug te krijgen.

Nu nog eens een logje om te controleren of er niks scheelt, want heb ondertussen toch alweer wa dingen moeten downloaden.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:49:36, on 30/01/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
C:\Program Files\Sony\VAIO Camera Utility\VCUServe.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgwb.dat
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Lies\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.club-vaio.com/en/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.com/en/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: GoogleAFE - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\PROGRA~1\GOOGLE~1\GoogleAFE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [VAIOCameraUtility] "C:\Program Files\Sony\VAIO Camera Utility\VCUServe.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Switcher.exe] C:\Program Files\Sony\Wireless Switch Setting Utility\Switcher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe" /Stationary
O4 - HKLM\..\Run: [reminder] C:\WINDOWS\reminder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PrepareYourVAIO] C:\Program Files\Sony\Prepare your VAIO\PYVAlert.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.com/en/
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: VESWinlogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\VESWinlogon.dll
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardware ResourceManager.exe
O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe
O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="Applications\IntegratedServer\HTTP (file missing)
O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe
O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Addons\Packages\Mobile\Gateway" /DisplayName="VAIO Media Gateway Server (file missing)
O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzFw.exe

Jurgenv1
30 januari 2007, 17:23
Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6.0 (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp).
Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
Vink aan: "Accept License Agreement".
De pagina zal herladen.
Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
Dubbelklik vervolgens op jre-6-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Voor de rest ziet het er goed uit.