PDA

Volledige versie bekijken : PC zeer traag.eldec
26 januari 2007, 18:15
Mijn computer is echt heel traag BVB: Firefox duurt bijna een minuut om op te starten. Ik heb als een AVG free, Spybot S&D en Ccleaner laten draaien het heeft niks opgeleverd. Misschien kunnen jullie aan de hand van dit Logje iets zien wat er eventueel kan schelen aan mijn computer

dank bij voorbaat

Eldec


[Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:07:41, on 26/01/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe
C:\Documents and Settings\Elie Decock\Mijn documenten\Mijn bestanden\Elie\RegSeeker\RegSeeker.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Documents and Settings\Elie Decock\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.skynet.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: OLE (Teil 1 von 5) - - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {AF0A95FF-9A3E-4B8A-A5EA-66B7D64B34C9} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} -
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://wisup.net/_plateforme/Upload/Aurigma/AurigmaActiveX/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.livemetallica.com/nugster/dlControl.CAB
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A76A14C3-698F-4A2A-9A66-49A2AD044F49}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: nnnon - C:\WINDOWS\
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

Jurgenv1
26 januari 2007, 18:31
Download combofix.exe: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe
Plaats het op je bureaublad.
Dubbelklik er op om het programma te starten.
In het scherm dat verschijnt tik je een Y in om het cleaningsprocess te starten.
Volg de instructies op het scherm.
Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt) Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

eldec
26 januari 2007, 18:45
ComboFix

"Elie Decock" - 07-01-26 18:36:51 Service Pack 2
ComboFix 07-01-25 - Running from: "C:\Documents and Settings\Elie Decock\Bureaublad"

((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-12-26 to 2007-01-26 ))))))))))))))))))))))))))))))))))


2007-01-26 18:02 <DIR> dr-h----- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Onlangs geopend
2007-01-17 21:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\CCleaner
2007-01-16 20:47 323,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\wiaaut.dll
2007-01-15 19:10 5,888 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\imagedrv.sys
2007-01-15 19:10 127,488 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\imagesrv.sys
2007-01-15 19:08 476,320 --------- C:\WINDOWS\system32\ImagXpr7.dll
2007-01-15 19:08 471,040 --------- C:\WINDOWS\system32\ImagXRA7.dll
2007-01-15 19:08 364,544 --------- C:\WINDOWS\system32\TwnLib4.dll
2007-01-15 19:08 262,144 --------- C:\WINDOWS\system32\ImagXR7.dll
2007-01-15 19:08 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
2007-01-15 19:08 106,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\TwnLib20.dll
2007-01-15 19:08 1,568,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ImagX7.dll
2007-01-10 21:56 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\Phex
2007-01-10 19:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Shareaza
2007-01-09 16:57 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\uTorrent
2007-01-09 12:21 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\MoyeaFLV2Video
2007-01-08 14:43 3,596,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
2007-01-08 14:43 <DIR> d-------- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
2007-01-08 11:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2007-01-06 23:18 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\PC Tools
2006-12-31 13:20 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\LimeWire


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))


2007-01-23 07:07 -------- d-------- C:\Program Files\grisoft
2007-01-22 22:40 -------- d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\lavasoft
2007-01-16 08:32 -------- d--h----- C:\Program Files\installshield installation information
2007-01-15 19:08 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\ahead
2007-01-15 19:08 -------- d-------- C:\Program Files\ahead
2007-01-10 10:21 359808 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\TCPIP.SYS
2007-01-08 11:37 -------- d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\mozilla
2006-12-14 20:28 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\adobe
2006-12-12 21:00 -------- d-------- C:\DOCUME~1\ELIEDE~1\Application Data\frostwire
2006-12-09 14:36 -------- d-------- C:\Program Files\neat image
2006-12-08 17:25 -------- d-------- C:\Program Files\intervocative software
2006-12-07 06:29 2374472 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmvcore.dll
2006-11-08 06:07 679424 --a------ C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
2006-11-07 03:26 13312 --a------ C:\WINDOWS\system32\ieudinit.exe
2006-11-04 14:14 1245696 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml4.dll
2006-10-29 12:35 2560 --a------ C:\WINDOWS\_msrstrt.exe


(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\run]
"AVG7_CC"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgcc.exe /STARTUP"
"GSICONEXE"="GSICON.EXE"
"DSLAGENTEXE"="dslagent.exe USB"

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\cur rentversion\runservices]
"Command Prompt"="cmds.exe"

[HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\runse rvices]
"Command Prompt"="cmds.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
"StarWindService"=dword:00000002
"IDriverT"=dword:00000003
"aspnet_state"=dword:00000003

[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\cur rentversion\run]
"AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

[HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run]
"AVG7_Run"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVGFRE~1\\avgw.exe /RUNONCE"

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\policies\explorer]
"ClearRecentDocsOnExit"=hex:00,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\curre ntversion\policies\explorer\Run]

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\nnnon

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\contro l\securityproviders]
"SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost]
LocalService REG_MULTI_SZ Alerter\0WebClient\0LmHosts\0RemoteRegistry\0upnph ost\0SSDPSRV\0\0
NetworkService REG_MULTI_SZ DnsCache\0\0
rpcss REG_MULTI_SZ RpcSs\0\0
imgsvc REG_MULTI_SZ StiSvc\0\0
termsvcs REG_MULTI_SZ TermService\0\0
HTTPFilter REG_MULTI_SZ HTTPFilter\0\0
DcomLaunch REG_MULTI_SZ DcomLaunch\0TermService\0\0
WudfServiceGroup REG_MULTI_SZ WUDFSvc\0\0


Completion time: 07-01-26 18:44:00


Hijjack This

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:45:24, on 26/01/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Elie Decock\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.skynet.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: OLE (Teil 1 von 5) - - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {AF0A95FF-9A3E-4B8A-A5EA-66B7D64B34C9} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} -
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://wisup.net/_plateforme/Upload/Aurigma/AurigmaActiveX/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.livemetallica.com/nugster/dlControl.CAB
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A76A14C3-698F-4A2A-9A66-49A2AD044F49}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: nnnon - C:\WINDOWS\
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

Jurgenv1
26 januari 2007, 19:28
* Download en installeer AVG Anti-Spyware (http://www.ewido.net/en/download/).
Na de installatie, open AVG Anti-Spyware:
* onder "Status", klik op Change state naast "Resident shield". (wijzig van active naar inactive!)
* onder "Update", klik op de Start update knop.
* onder "Scanner", tab "Settings":- onder "How to act?", klik op "Recommended actions" en selecteer Quarantine. (ZEER BELANGRIJK!)
* onder "Reports", selecteer Automatically generate report after every scan en verwijder het vinkje bij Only if threats were found
Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het nog niet scannen.

* Als je Adaware SE nog niet geïnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm
Download link van Ad-aware: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Start AVG Anti-Spyware.* Klik op Scan en kies Complete System Scan.
Na de scan; volg onderstaande instructies :
BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt !
* Draag er zorg voor dat Set all elements to: op Quarantine staat (1),
zoniet klik op de link en kies Quarantine in de popup menu. (2)
(Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !)
* Onderaan het venster klik op de Apply all Actions knop. (3)
http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg
* Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop Save Report.

* Herstart je computer in normale modus.

* Download ATF cleaner (http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1) (by Atribune)

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Firefox als browser:
Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
(dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords")
Klik op de knop Empty Selected.

Gebruik je ook Opera als browser:
Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
Klik op de knop Empty Selected.
Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier met het rapport van AVG antispyware.

eldec
26 januari 2007, 21:38
Gebeurd


Hijack This

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:34:55, on 26/01/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Elie Decock\Bureaublad\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.skynet.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: OLE (Teil 1 von 5) - - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {AF0A95FF-9A3E-4B8A-A5EA-66B7D64B34C9} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} -
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://wisup.net/_plateforme/Upload/Aurigma/AurigmaActiveX/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.livemetallica.com/nugster/dlControl.CAB
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} -
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: nnnon - C:\WINDOWS\
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exeAVG

---------------------------------------------------------
AVG Anti-Spyware - Scan Report
---------------------------------------------------------

+ Created at: 21:25:15 26/01/2007

+ Scan result::mozilla.28:C:\Documents and Settings\Elie Decock\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\8e2woubz.default\coo kies.txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.


::Report end


ik heb de indruk dat hij al wat sneller reageert

Jurgenv1
27 januari 2007, 01:48
Je Java software is verouderd.
Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6.0 (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp).
Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
Vink aan: "Accept License Agreement".
De pagina zal herladen.
Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
Dubbelklik vervolgens op jre-6-windows-i586.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

* Open hijackthis en vink volgende regels aan:

R3 - URLSearchHook: OLE (Teil 1 von 5) - - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {AF0A95FF-9A3E-4B8A-A5EA-66B7D64B34C9} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

* Sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Post dan een nieuw hijackthis logje hier en kijk of het gebeterd is.

eldec
27 januari 2007, 09:17
het is al ferm verbeterd, de PC is al een stuk sneller


Hijack This

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 09:14:37, on 27/01/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\WINDOWS\system32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe
C:\Documents and Settings\Elie Decock\Mijn documenten\Mijn bestanden\Elie\Software\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.skynet.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} -
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} -
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://wisup.net/_plateforme/Upload/Aurigma/AurigmaActiveX/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {CE74A05D-ED12-473A-97F8-85FB0E2F479F} (dlControl.UserControl1) - http://www.livemetallica.com/nugster/dlControl.CAB
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A76A14C3-698F-4A2A-9A66-49A2AD044F49}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: nnnon - C:\WINDOWS\
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

Jurgenv1
27 januari 2007, 14:37
* Volgende regel moet je ook nog fixen:

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

* Voer ook eens schijfdefragmentatie uit.

eldec
27 januari 2007, 17:25
Bedankt Jurgenv1, mijn PC is weer helemaal de oude en met ATF cleaner af en toe eens te laten lopen start firefox ook veel sneller op

Jurgenv1
27 januari 2007, 18:05
Graag gedaan. ;)