PDA

Volledige versie bekijken : ctrl+alt+delete wekrt nie meer :/2Pac2004
25 februari 2006, 14:52
zoals in de titel staat ctrl+alt+delete wekrt nie meer :/:confused:

weet iemand hoe dat komt en hoe ik dat kan oplossen??!!

zaffah
25 februari 2006, 14:52
ctrl + shift + esc does the trick :)

2Pac2004
25 februari 2006, 14:53
doet ook niks

2Pac2004
25 februari 2006, 14:58
iemand??

Cyrano.ak
25 februari 2006, 15:20
rustig rustig, post dit in software forum en ne log van hijackthis in hijackthis forum!

Mr. M
25 februari 2006, 15:21
staat nu wel ni bepaald op de juiste plaats he ;)
en als k mij ni vergis is da een soort virus ofzo dat da doet

zoek is op het forum, ik heb het hier alleszins al gelezen en de oplossing ook al dacht ik (kijk eens op het softwareforum ofzo)

2Pac2004
25 februari 2006, 15:32
weet iemand die thread?

Brolpaq
25 februari 2006, 15:55
Zet alle onnodige processen uit (Start -> uitvoeren -> MSconfig -> Opstarten) Daarna moet het weer werken.. Da noeme ze spyware of een virus.. Khad nl net hetzelfde voor

2Pac2004
25 februari 2006, 15:59
als ik MSconfic indruk komt er op kan nie openen

Brolpaq
25 februari 2006, 16:00
msconfig

2Pac2004
25 februari 2006, 16:04
OMG ^^

thx

enZiiime
25 februari 2006, 16:12
rofl :p :rofl: rofl :p

Yank
25 februari 2006, 16:17
Is hier niet lang geleden geweest: http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=396813&highlight=ctrl

2Pac2004
25 februari 2006, 16:31
werkt nog nie :( zucht

mss helpt dit

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:31:18, on 25/02/2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AVENGINE.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
c:\program files\panda software\panda platinum 2006 internet security\firewall\PNMSRV.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\apvxdwin.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\SRVLOAD.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\svchost.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\WebProxy.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\avciman.exe
C:\Documents and Settings\user\Bureaublad\HijackThis.exe
C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\psimreal.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telenet.be
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [XpDis0Conf] C:\PROGRA~1\Belkin\BELKIN~1\Tool\WinXPDisableZeroC onfigation.exe VEN_14E4&DEV_4320&SUBSYS_70011799 /d
O4 - HKLM\..\Run: [UpgConfVer] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\UpgConf.exe" /v:8.05.01
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\Inicio.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NI.UWFX5_0001_N56M0311] "C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7Q0ABUMN\WinFixerScannerInstall[1].exe" -nag
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Version Cue CS2] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\ControlPanel\VersionCueCS2Tray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - Startup: OCRANA IRC.lnk = C:\Program Files\ocrana\OCRANA-IRC.exe
O4 - Startup: Ventrilo.lnk = ?
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\Xfire.exe
O4 - Global Startup: svchost.exe
O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {85D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin class) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/securelogin-devel.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe" -win32service (file missing)
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PavFnSvr.exe
O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\pavsrv51.exe
O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - PANDA SOFTWARE - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam\pskmssvc.exe
O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software - c:\program files\panda software\panda platinum 2006 internet security\firewall\PNMSRV.EXE
O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\PsImSvc.exe
O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\TPSrv.exe

2Pac2004
25 februari 2006, 16:34
er is wel een bestand bij opstarten bij gekomen en da noemt 'svchost'

en als ik mijn pc opstart dan geef panda die bestand aan als virus
maar ik kan het bestand nie verwijderen :/

den huynen
25 februari 2006, 17:05
voor dit na te kijken ken ik niet veel van maar ik weel dat je dat bestandje niet mag wissen en wrs ook niet kunt wissen normaal zetten ze hijackthis in de forum van hijack this.http://games.telenet.be/forum/forumdisplay.php?f=109

Preske
25 februari 2006, 17:31
er is wel een bestand bij opstarten bij gekomen en da noemt 'svchost'

en als ik mijn pc opstart dan geef panda die bestand aan als virus
maar ik kan het bestand nie verwijderen :/

het log MOET op het hijackthis forum komen.
Er is indertijd genoeg gelobbied geweest om zo'n forum te krijgen, gebruik het dan ook.

ik zie trouwens al direct smerige toestanden in uw logje, maar op het HJT gedeelte zullen ze u verder helpen.

Mr. M
25 februari 2006, 17:32
svchost is een windows bestand, nu kan ik me wel goed voorstellen dat virussen hiervan gebruik kunnen maken, maar zonder dat bestand gaat uw internet toch nimeer deftig werken ze :p

2Pac2004
25 februari 2006, 17:55
maar tis een ander soort svchost bestand das geen bstand van win

die van win zijn Generic Host Process for Win32 Services
en dit van die virus is gewoon toepassing

Mr. M
25 februari 2006, 19:44
zoek gewoon op het forum hier want u prob is al meerdere keren voorgekomen dus de oplossing zal hier ook wel te vinden zijn

Hasdrubal
26 februari 2006, 15:19
probleem heb ik ook gehad maar toen ik de windows updates installeerden was het opgelost. heb je dat al gedaan?

EN inderdaad svchost NOOIT verwijderen. Ook niet afsluiten, dan valt je pc automatisch na ongeveer 1 min uit.