PDA

Volledige versie bekijken : kunde dees es checken aubsluysen
1 februari 2006, 21:52
hierzo:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:45:33, on 1/02/2006
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe
C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\SAMSUNG\Samsung Internet Keyboard\MMKbd.exe
C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\mpbtn.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\Paul\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.023\Hijack This.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?&account_id=1001693
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?&account_id=1001693
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/webhp?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts
O1 - Hosts: 82.179.166.164 lender-search.com
O1 - Hosts: 82.179.166.165 hot-searches.com
O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)
O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.d ll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll
O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\SEARCH~2.DLL (file missing)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: - {B89FA912-0A7A-4B5C-91FA-28899D75D633} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - D:\Programs Thijs\ReGetDx\iebar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.d ll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdTools] C:\Program Files\Windows AdTools\WinAdTools.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows ControlAd] C:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ?
O4 - Global Startup: Telenet EasyCare.lnk = C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\matcli.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_10650.dll' missing
O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.166.130/e9xr2.chm::/file.exe
O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/ClickYesToContinue/ie/bridge-c29.cab
O16 - DPF: {771A1334-6B08-4A6B-AEDC-CF994BA2CEBE} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_regular.cab
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

er is een internet probleem op die pc, en ik dacht dat er mss spyware opzat...

Jurgenv1
1 februari 2006, 22:00
* Download, installeer en update de free trial versie van Ewido anti-malware (http://www.ewido.net/en/download/)


Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Klik dan op OK. Dit is normaal.
In het hoofdscherm van Ewido, klik je op update in het linker menu, en vervolgens op de Start update knop.
Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan.
Sluit Ewido. Laat het nog niet scannen


* Als je Adaware SE nog niet geĆÆnstalleerd hebt, download, installeer en update het dan volgens de richtlijnen
die je kan vinden op: http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1414188.htm

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt.

* Open Ewido Security Suite
klik op Scanner
Klik op complete system scan
Laat het programma je pc scannen
Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op OK
Als de scan beƫindigd is, zal je een knop zienBewaar rapport
Klik op Bewaar rapport
Sla het rapport op op je bureaublad
Sluit Ewido af


* start je pc weer normaal en post een nieuw hijackthis logje hier + het rapport van ewido