PDA

Volledige versie bekijken : een nooit verzonden open brief van mijTw33tst3r
27 januari 2006, 04:50
dit is mijn eerste post op dit forum (gisteren goedgekeurd dak mag posten) en ik post hier mee dan ook een brief die ik uit frustratie heb opgesteld in een naïf moment

so here goes :

Beste heren en dames van de regering,

Graag zou ik volgende dossiers willen voorstellen waarvoor simpele oplossingen bestaan maar waarvoor u blijkbaar de tijd of de moed niet vindt om ze uit te voeren.

Dossier 1: Het D’Hoppebos
Dit dossier zou ik eigenlijk niet meer moeten voorstellen, het is zelfs een publiek geheim dat mijnheer Fort beschermd wordt door de procureur des konings himself.
Mijnheer Fort heeft onder het oog van verschillende getuigen reeds geweld gepleegd tegen vreedzame protestanten die de wet aan hun kant hebben.
Dit dossier en het illegale stort hadden al lang gesloten kunnen zijn indien er politieke wil was, moeten wij wachten tot een journalist die het niet erg vind om de kop in geslagen te worden door mijnheer Fort en zijn zoon eens eindelijk uitvist wie er in dit dossier wie beschermt?
Zoals de zaken er nu voorstaan kan ik alleen zeggen dat u als regering zegt:
“Mijnheer Fort is een zakenman die boven de wet staat en iedereen die tegen hem inkomt zal door de overheid geboycot en vernederd worden”
Nu kan u met een verklaring komen zodat de gemoederen gesust worden, iets wat elke politicus in zijn carriere wel ooit heeft moeten doen.
Maar zolang als u niet met resultaten komt zal zelfs het kleinste kind u niet meer geloven.

Dossier 2: Senator Happart
Graag zou ik ook de uitleg van de regering willen over het feit dat een senator die politieagenten in functie provoceert, beledigt en zelfs met zijn vuisten uithaalt nr de lange arm der wet, nog steeds in functie is.
Tellen de wetten van dit land niet voor politici? Als dit het geval is dan zou ik hier graag een formele bevestiging van u krijgen, kwestie van gerechtelijke willekeur uit te sluiten.

Dossier 3: Discriminatie bij sollicitaties
Nog een gekend probleem in ons land is het consequent discrimineren van allochtonen bij sollicitaties, Mohammed die zijn sollicitatiebrief kopieert en de kopie tekent met Piet Janssen krijgt wel een uitnodiging tot gesprek, Mohammed niet.
Hoeveel tijd hebt u nodig om een wet te formuleren en te bekrachtigen waarbij alle sollicitaties in dit land anoniem kunnen gebeuren?
Hopelijk minder tijd dan u nodig heeft om een kiesarrondissement te splitsen want anders hou ik mijn hart vast voor België en zijn welvaart.

Dossier 4: Corruptie in het algemeen
Kan u mij uitleggen hoe dat bepaalde politici wiens namen meermaals genoemd worden in corruptiedossiers of zelfs schuldig bevonden, nog steeds burgerrechten hebben? Mensen die terwijl de toenmalige regering haar ballen aan de kapstok hing en naar Engeland vluchtte, moestten zien te overleven in een bezet land en op basis van de beperkte informatie die zij als simpele burger kreeg een fout begingen, zij verloren hun burgerrechten.
Ik heb het hier dan onder andere over de vlamingen die destijds aan het oostfront gingen vechten, zij werden op basis van dit feit van hun burgerrechten beroofd.
Nu spreek ik deze feiten allesbehalve goed, maar er mag wel rekening gehouden worden met een misdaad in volle bewustzijn of een misdaad door niet beter weten omdat er geen leiding aanwezig was om hen de juiste informatie te bezorgen.
Dus nogmaals de vraag, hoe kan iemand die moedwillig en met toegang tot alle informatie zijn land verraad nog steeds burgerrechten hebben?
Mijn voorstel: indien een politicus op eender welk niveau schuldig bevonden wordt aan misbruik van de macht die het volk hem gegeven heeft, neem zijn burgerrechten af zodat degenen voor wie hij opkwam tegen zichzelf “beschermd” worden.

Dossier 5: Volksvertegenwoordigers
In onze “democratie” worden volksvertegenwoordigers gekozen bij de verkiezingen, eens verkozen echter blijken het geen volksvertegenwoordigers maar partijvertegenwoordigers te zijn. Kan u mij eens de cijfers bezorgen van de kosten die gepaard gaan met vergaderingen en debatten die inhoudelijk niks opleveren maar enkel dienen om de andere partijen te kakken te zetten?

Dossier 6: België terroristisch doorsluisland?
Tja het is gekend, Belgische paspoorten vr terroristen, het begint er op te lijken dat om een echte terrorist te zijn je zonder Belgisch paspoort er niet bijhoort.
Hoe u dit juist tegen kan gaan weet ik zo direct ook niet, dit geef ik grif toe.
Maar langs de andere kant: asielzoekers die beweren in hun land van herkomst elk moment gedood te kunnen worden, en die doodleuk met peperdure vluchten op regelmatige basis naar hun land van herkomst vliegen terwijl ze dan ook nog es op kosten van het ocmw leven. Dit ging onderzocht worden…
Nu kijk ik zal het zo simpel mogelijk zeggen: wat moet hier in godsnaam onderzocht worden?
Iemand die naar België komt omdat hij met de dood bedreigd wordt in eigen land en op eigen beweging terugkeert naar dit land zou bij terugkomst in België onmiddellijk en onherroepelijk terug op een vlucht naar land van herkomst geplaatst moeten worden.
Zien wij zulke wetten voorgesteld worden? Neen…
Weeral: de logica ontgaat mij hier

Dossier 7: Internationale uitstraling
Dat België op internationaal vlak zichzelf de laatste jaren meerdere malen belachelijk gemaakt heeft zal u ook niet ontgaan zijn. U stemt wetten en als blijkt dat deze onze handelsparnters niet uitkomen dan herstemmen we de wet gewoon zodat we geen gezeik van de amerikanen krijgen.
Als een Belgische kandidaat voor een topfunctie op Europees niveau niet de goedkeuring draagt van andere Belgen in het Europees Parlement dan gaan we als volwassen mensen op tv komen om te bleiten dat het toch niet kan dat een Belg tegen de kandidatuur van een andere Belg is.
U beschuldigt dan de anderen maar van Belgische partij politiek uit te vechten in een Europese context, echter de feiten die aangehaald werden om de kandidatuur van politiek dutroux-kind (iemand enig idee wie M.W. was vr deze affaire?) onder uit te halen bleven overeind staan ondanks het gebleit van de VLD.
De anderen mochten niet zeggen dat M.W. zich kandidaat stelt voor een functie binnen een organisatie waarvan hij de bevindingen niet erkent?
Wel u ontkende en ontkent nog steeds dat M.W. deze job moest hebben zodat er plaats gemaakt kon worden voor een ander VLD lid binnen de regering.
Het feit dat u deze kandidaat stuurde ipv iemand te zoeken tegen wie de andere Belgen in het Europees Parlement geen sluitende argumenten kon vinden, is de enigste reden van dit falen.
Toen u op tv kwam verklaren dat Belgen zelfs als het over jobs met onnoemelijke politieke invloed, macht en financiële draagkracht zeker voor hun eigen kandidaat moeten kiezen ongeacht of deze de meeste geschikte man is voor de job heeft u eindelijk uw waar gelaat getoond.

Dossier 8: Volksgezondheid en Voedselbewaking
Vetmesters, betrapt op gebruik van illegale hormonen werden streng gecontroleerd door het federaal voedselagentschap, in een recente uitspraak werden hun sancties en beperkingen echter nietig verklaard.
Als zelfs onze volksgezondheid en de kwaliteit van ons voedsel niet meer van belang zijn voor deze regering vraag ik mij af waarom een mens nog belastingen betaald?
Deze vetmesters moet men niet beschermen of medelijden mee hebben, dit zijn mensen die de gezondheid van een heel land onder druk plaatsen in ruil voor puur geldgewin.
Vetmesters die zich te buiten gaan aan vleesfraude en het gebruik van illegale hormonen zouden niet eens meer een goudvis mogen bezitten, zij hebben reeds bewezen hoe ethisch zij zijn in hun handelen.
Maar wat ik me dan afvraag is: “waar beste regeringsleden haalt u uw vlees?”
Graag zou ik dit adres van u ontvangen zodat ik nog een kans heb om vlees te eten dat veilig is, want zeg nu niet dat u zo dom bent om nog vlees te kopen in een gewone slagerij waarvan u weet dat niemand de veiligheid ervan kan garanderen.

Dossier 9: Vlaams Blok/Belang
Beste regering kan u mij vertellen hoeveel geld de bestrijding van deze partij tot nu toe aan de belgische burger gekost heeft? Want ipv de bestaansredenen van deze partij, namelijk grote werkloosheid, economische crisis en sociale onrechtvaardigheden aan te pakken heeft u enkel de partij zelf bestreden met het gekende resultaat: ze blijven groeien…
U heeft vuur met vuur proberen bestrijden, had u echter uw energie gestoken in het creëren van nieuwe jobs, het aantrekken van investeerders in kansarme regio’s en de sociale onrechtvaardigheden op passende wijze aangepakt dan was het vlaams belang ondertussen een schim van wat het nu is.
Maar door uw manier van omgaan met deze partij heeft u duidelijk gemaakt waarom het de doorsnee politicus te doen is, namelijk het vergaren en bewaren van zoveel mogelijk macht.
Het zogenaamde cordon sanitaire was hier een mooi voorbeeld van, u beschuldigt een partij van ondemocratisch te zijn, maar tegelijkertijd is deze partij democratisch verkozen.
Door het cordon sanitaire heeft u gezegd wij negeren de wil van die bevolkingsgroep, probleem was echter dat heel veel mensen hierdoor tot het besef kwamen dat als de “oudere” partijen zich niet kunnen vinden in de mening van het volk zij deze negeren.
Ook mensen die totaal niet akkoord gaan met de standpunten van het VB, waartoe ik mezelf ook reken.
Den Jos van de Agalev durft dan nog op tv komen praten over democratie, wel Jos ik heb nieuws voor u, inzake haar omgang met andere partijen en de echte rol van volksvertegenwoordigers scoren zij op een objectieve maatstaf tot 1000x hoger dan u.
U verkocht zelfs uw eigen programmapunten om in de regering te kunnen blijven, dat zegt meer over uw machtsgeilheid dan die van het VB.
Om het wat plastischer uit te drukken: indien u tegen de doodstraf bent gaat u toch ook niet de doodstraf eisen tegen haar voorstanders?
Jammer dat gezond boerenverstand onherroepelijk verloren lijkt te gaan bij hogere studies, dit simpel burgerke niet in het bezit van een middelbaar diploma kan u zelfs oplossingen aanreiken, dat terwijl u bijna allemaal hogere opleidingen hebt genoten en betaald wordt om deze oplossingen te bedenken.

Dossier 10: de superboetes
Nog een wapenfeit van de huidige regering dat toelichting verdient. Er wordt te hard gereden en praktisch niet gecontroleerd, logisch zou zijn om meer controles te doen. Maar dit kost meer geld en inspanning dan een wet stemmen waardoor mensen met een laag inkomen tot 2 maanden moeten hongerlijden indien zij zulke boete ontvangen.
Moeten mensen met lage inkomens dan niet beboet worden? Tuurlijk wel, maar zeg nu zelf een boete van 2000 euro voor iemand met bvb een leefloon of diezelfde boete vr een politicus met nog enkele zetels in ondernemingsraden?
In Scandinavische landen wordt de verkeersboete bepaald aan de hand van het vermogen en inkomen van de beboete, iets dat eigenlijk ervoor zorgt dat iedereen gelijk gestraft wordt.
Deze wet is eigenlijk een mooi voorbeeld van rijk beschermt rijk en arm moet het maar alleen zien te redden.
Want zeg nu eens eerlijk beste regeringsleden, wie van u heeft de voorbije jaren met een 1000€ per maand moeten leven?
Heeft u nog enig idee wat bvb een brood kost?
Heeft u al eens geprobeerd om met 500€ per maand toe te komen in een land waar alles duurder wordt en enkel de ambtenarenlonen in verhouding tot de werkelijke kosten van het leven stijgen?
Want wat men met uw indexaanpassingen en aalmoezen aan de vakbonden kan verwachten aan extra koopkracht is nihil.
Maar dit mijn beste regering is waarschijnlijk voor u te klasseren onder de “ver van mijn bed” –show want uw leden durven zelfs aan rechters vragen om rekening te houden met hun beroep als zij zulkse boetes oplegd krijgen.
We mogen misschien in uw ogen al blij zijn dat jullie de wet niet voor een paar dagen veranderd hebben, want wetten veranderen om andere politici tevreden te stellen is een Belgisch stokpaardje.

Rest mij nog te zeggen dat er buiten deze onderwerpen er nog genoeg zijn waarbij u als regering uw incompetentie bewijst, onwil wil ik het al niet noemen, ik ga er liever van uit dat u onbekwaam bent dan dat u geen zin heeft om België terug op het juiste pad te brengen.
Ik kan enkel besluiten dat dankzij deze regering en haar ondoordachte beslissingen ik mij schaam dat ik Belg ben, even hard als een Amerikaan zich schaamt als een Europeaan hem vraagt naar zijn mening over de oorlog in Irak. Hartelijk dank aan de Belgische regering voor dit schaamtegevoel.
-----

deze "brief" heb ik op 5 december reeds opgesteld en kwam hem net tegen tussen reeks word docjes, anyway mss niet mr in de actualiteit (media) mr wel nog steeds hangende

iedereen die zich de moeite doet van deze post volledig te lezen bedank ik alvast, ik verwacht hier constructieve onderbouwde reacties, andere zal ik netjes negeren :)

greetz Tweetster

P.S.: ksta vr geen enkel partij, ik verkies logica en gezond boerenverstand boven elke vorm van hokjesmentaliteit en vriendjespolitiek wat hopelijk duidelijk blijkt uit deze wreed lange post :)

Preske
27 januari 2006, 12:03
Ghebt gelijk, het is naief. :) MAar je haalt wel donders sterke punten aan. Ik vraag me af waarom je hem niet effectief hebt opgestuurd. persoonlijk zou ik hem naar alle regeringen en kabinets verstuurd hebben. Ben benieuwd of je dan reactie zou krijgen :)

(wel hier en daar even 'opkuisen dan)

er zouden wat mj betreft zelfs nog enkele puntjes bij mogen die ook makkelijk zijn op te lossen. Incompetente ministers buitenzetten bv, als er duidelijk bewezen is dat ze blunder na blunder doen en niets bijdragen tot de regering.

passero
27 januari 2006, 12:21
Je hebt in vele dingen gelijk, das een feit!
Ik erger me soms ook bij vele zaken maar je moet niet alles negatief bekijken hé..

Je kan evengoed ook een brief opstellen met goeie dingen en vraag me nu niet naar die goede dingen... ik zal er eens over nadenken ;)
Het is ook een feit dat goede zaken een beetje normaal lijken en de slechte elementen blijven dan ook beter hangen dan de goede.

Je zit in een land en dat is nu eenmaal moeilijk te besturen, je werkt met een grote groep mensen samen en dan zitten daar altijd mensen in die incompetent zijn. Je kan onmogelijk een regering vormen met mensen die allemaal handelen voor het volk, er zitten er altijd bij die naar hun eigen portefeuille kijken.. hoe spijtig dat ook is. Het us utopisch om te denken dat een regering alleen maar goede dingen doet...

Aan de andere kant is goed en slecht relatief. Ik zal een extreem geval nemen als voorbeeld, die sollicitaties
Een aanhanger van het VB zal mss tevreden zijn dat er gediscrimineerd zal worden op basis van naam. Terwijl andere mensen dat totaal slecht vinden.
Snap je wat ik bedoel?

Tw33tst3r
27 januari 2006, 12:33
Ghebt gelijk, het is naief. :) MAar je haalt wel donders sterke punten aan. Ik vraag me af waarom je hem niet effectief hebt opgestuurd. persoonlijk zou ik hem naar alle regeringen en kabinets verstuurd hebben. Ben benieuwd of je dan reactie zou krijgen :)

(wel hier en daar even 'opkuisen dan)

er zouden wat mj betreft zelfs nog enkele puntjes bij mogen die ook makkelijk zijn op te lossen. Incompetente ministers buitenzetten bv, als er duidelijk bewezen is dat ze blunder na blunder doen en niets bijdragen tot de regering.

ik heb em eerlijk gezegd wel willen versturen mr khad zoiet van wat maakt uit? whats the point enzo

over nog meer puntjes, tja ik heb dit geschreven terwijl ik gefrustreerd was en kben nogal van het emotionele type dus hoelanger ik over zo een zaken nadenk hoe meer gefrustreerd ik raak dus ben ik uit zelfbehoud mr op tijd gestopt :p

Tw33tst3r
27 januari 2006, 12:36
Je hebt in vele dingen gelijk, das een feit!
Ik erger me soms ook bij vele zaken maar je moet niet alles negatief bekijken hé..

Je kan evengoed ook een brief opstellen met goeie dingen en vraag me nu niet naar die goede dingen... ik zal er eens over nadenken ;)
Het is ook een feit dat goede zaken een beetje normaal lijken en de slechte elementen blijven dan ook beter hangen dan de goede.

Je zit in een land en dat is nu eenmaal moeilijk te besturen, je werkt met een grote groep mensen samen en dan zitten daar altijd mensen in die incompetent zijn. Je kan onmogelijk een regering vormen met mensen die allemaal handelen voor het volk, er zitten er altijd bij die naar hun eigen portefeuille kijken.. hoe spijtig dat ook is. Het us utopisch om te denken dat een regering alleen maar goede dingen doet...

Aan de andere kant is goed en slecht relatief. Ik zal een extreem geval nemen als voorbeeld, die sollicitaties
Een aanhanger van het VB zal mss tevreden zijn dat er gediscrimineerd zal worden op basis van naam. Terwijl andere mensen dat totaal slecht vinden.
Snap je wat ik bedoel?


ik begrijp je volledig! :)
over dat negatief denken, twas dan ook in een moment van frustratie (maw ik keek het nieuws :p)

menlor
27 januari 2006, 12:48
Over die discriminatie bij solicitaties, vriend van mij heeft het zelf al uitgetest. ( tis een marokkaan) Em stuurt cv tweemaal , een keer normale naam en ene met zijne naam.
Die normale wordt uitgenodigd. Hij komt aan, ze kijken em aan, leggen papieren weg en zeggen, job is al genomen.

Dusjah, daar hebde volledig gelijk in.

passero
27 januari 2006, 14:13
Animo (jong SPA) heeft dit ook al uitgeprobeerd en zij kwamen ook tot die constatatie; Het waren niet enkel de marokaanse of turkse namen, maar ook de chinese namen en alles wat vreemd leek ide gediscrimineerd werden.

Tw33tst3r
27 januari 2006, 14:33
hmz mss zou ik die brief idd, eventueel met wat extra puntjes, toch moeten versturen, ik zou om eerlijk te zijn ook niet weten waar ik die dan naar toe moet sturen? ik denk wetstraat 16 mr ik ben niet zeker, websites van de overheden zijn nie echt gul met email adressen (ik haat snailmail tbh :p, oa omdat da ne postzegel kost :p)
als ik dit soort reacties op deze post blijf krijgen ga ik hem wel sturen denk ik zo, totnogtoe was het gwn mijn mening, mr als er nog anderen akkoord gaan zal ik wel een punt hebben zeker? :)

sheebs
1 februari 2006, 04:32
en ge denkt da de regering van koers zal wijzigen omdat jij ff zo'n brief suurt? pff deam on, politiek is 1 pot nat

stoffer
1 februari 2006, 05:28
Mooi geschreven en de moeite waard om eens te versturen
Ze zullen het wellicht wel negeren, maar der zal wel iemand het lezen

Ge kunt naar de emailadressen van elke partij sturen, die zijn eenvoudig te vinden.

pzonic
1 februari 2006, 08:25
Dossier 2: Senator Happart
Graag zou ik ook de uitleg van de regering willen over het feit dat een senator die politieagenten in functie provoceert, beledigt en zelfs met zijn vuisten uithaalt nr de lange arm der wet, nog steeds in functie is.
Tellen de wetten van dit land niet voor politici? Als dit het geval is dan zou ik hier graag een formele bevestiging van u krijgen, kwestie van gerechtelijke willekeur uit te sluiten.

Senatoren hebben inderdaad een bevoorrecht statuut, ff letterlijk mijn boek publiekrecht citeren:
- Parlementaire overantwoordelijkheid betekent dat geen lid van een van beide Kamers kan worden vervolgd of aan enig onderzoek kan onderworpen worden n.a.v. een mening of een stem in de uitoefening van zijn funtie uitgebracht. (en dat gaat verder dan het normale recht van vrije meningsuiting, hij mag onbeperkt zijn mening uiten zonder strafrechterlijke sanctiemogelijkheid. Gewelddaden of feitelijkheden vallen niet onder de bescherming van de parlementaire onverantwoordelijkheid)
- Parlementaire onschendbaarheid betekent dat geen lid van een van beide Kamers tijdens de zitting in strafzaken kan worden aangehouden, verwezen naar of gedagvaard voor een rechtbank dan met verlof van de Kamers waarvan hij deel uitmaakt, behalve bij ontdekking op heterdaad. Wanneer de aanhouding, de verwijzing of de dagvaarding begnnen is voor de zitting, dan kan (maar moet niet) de betrokken Kamer waar het parlementslid deel van uitmaakt, beslisen dat de betrokken handelingen geschorst worden.

Bron: J. Dujardin - J. Vande Lanotte, Basisbegrippen publiekrechtossier 5: Volksvertegenwoordigers
In onze “democratie” worden volksvertegenwoordigers gekozen bij de verkiezingen, eens verkozen echter blijken het geen volksvertegenwoordigers maar partijvertegenwoordigers te zijn. Kan u mij eens de cijfers bezorgen van de kosten die gepaard gaan met vergaderingen en debatten die inhoudelijk niks opleveren maar enkel dienen om de andere partijen te kakken te zetten?

Cijfers van debatten heb ik niet, maar hun lonen zijn wel vastgelegd:
De volksvertegenwoordigers ontvangen een jaarlijkse vergoeding waarvoor thans de norm wordt genomen de minimumwedde van een Staatsraad (zijnde een brutobedrag in 2004 van 70.604,91€ per jaar)
Volksvertegenwoordigers en senatoren hebben bovendien vrij verkeer op alle verkeerswegen die door de openbare overheden worden geëxploiteerd of in concessie gegeven.

Tw33tst3r
1 februari 2006, 09:17
en ge denkt da de regering van koers zal wijzigen omdat jij ff zo'n brief suurt? pff deam on, politiek is 1 pot nat

erm lol ik begin al met te zeggen dat ik dit in een naïef moment geschreven heb, tuurlijk geloof ik niet dat er iets zal wijzigen door een brief van mij, anders had ik em al lang verzonden :)

k995
1 februari 2006, 13:37
dit is mijn eerste post op dit forum (gisteren goedgekeurd dak mag posten) en ik post hier mee dan ook een brief die ik uit frustratie heb opgesteld in een naïf moment

so here goes :

Beste heren en dames van de regering,

Graag zou ik volgende dossiers willen voorstellen waarvoor simpele oplossingen bestaan maar waarvoor u blijkbaar de tijd of de moed niet vindt om ze uit te voeren.

Dossier 1: Het D’Hoppebos
Dit dossier zou ik eigenlijk niet meer moeten voorstellen, het is zelfs een publiek ....
Goede vraagDossier 2: Senator Happart
Graag zou ik ook de uitleg van de regering willen over het feit dat een senator die politieagenten in functie provoceert, beledigt en zelfs met zijn vuisten uithaalt nr de lange arm der wet, nog steeds in functie is.
Tellen de wetten van dit land niet voor politici? Als dit het geval is dan zou ik hier graag een formele bevestiging van u krijgen, kwestie van gerechtelijke willekeur uit te sluiten.

Wel politici zijn onschendbaar tot dit opgeheen word. Ik heb ook die beelden gezien en ik moet zeggen dat moest er ooit een rechtzaak van komen, de politie er ook niet goed zou uitkomen. Voor de rest is zoiets van weinig belang en worden veel zo'n zaken bij burgers ook niet voor de rechter gebracht.Dossier 3: Discriminatie bij sollicitaties
Nog een gekend probleem in ons land is het consequent discrimineren van allochtonen bij sollicitaties, Mohammed die zijn sollicitatiebrief kopieert en de kopie tekent met Piet Janssen krijgt wel een uitnodiging tot gesprek, Mohammed niet.
Hoeveel tijd hebt u nodig om een wet te formuleren en te bekrachtigen waarbij alle sollicitaties in dit land anoniem kunnen gebeuren?
Hopelijk minder tijd dan u nodig heeft om een kiesarrondissement te splitsen want anders hou ik mijn hart vast voor België en zijn welvaart.
Dit is niet simpel hoor, beel je maar eens in wat voor administratieve rompslomp dit meebrengt. Je moet overal een verband leggen tussen aplicatie X en persoon Y . VOor iets zoals interim zou dit sneller kunnen omdat dit grotendeels via PC ed gebeurt daar zie ik dit komen, maar niet algemeen over heel belgie.

Als over het kiesarrondisement: tja vlamingen willen dit, walen dat. Wees blij dat het nog niet gesplitst is want het vorige voorstel dat bijna aanvaard was was rampzalig voor vlaanderen.Dossier 4: Corruptie in het algemeen
Kan u mij uitleggen hoe dat bepaalde politici wiens namen meermaals genoemd worden in corruptiedossiers of zelfs schuldig bevonden, nog steeds burgerrechten hebben? Mensen die terwijl de toenmalige regering haar ballen aan de kapstok hing en naar Engeland vluchtte, moestten zien te overleven in een bezet land en op basis van de beperkte informatie die zij als simpele burger kreeg een fout begingen, zij verloren hun burgerrechten.
Ik heb het hier dan onder andere over de vlamingen die destijds aan het oostfront gingen vechten, zij werden op basis van dit feit van hun burgerrechten beroofd.
Nu spreek ik deze feiten allesbehalve goed, maar er mag wel rekening gehouden worden met een misdaad in volle bewustzijn of een misdaad door niet beter weten omdat er geen leiding aanwezig was om hen de juiste informatie te bezorgen.
Dus nogmaals de vraag, hoe kan iemand die moedwillig en met toegang tot alle informatie zijn land verraad nog steeds burgerrechten hebben?
Mijn voorstel: indien een politicus op eender welk niveau schuldig bevonden wordt aan misbruik van de macht die het volk hem gegeven heeft, neem zijn burgerrechten af zodat degenen voor wie hij opkwam tegen zichzelf “beschermd” worden.

Dit vind ik onzin, de mensen die met de duitsers meevochten (gelijk waar) hielpen de bezetter en zijn dus verraders, gevolg verlies burgerrechten. buiten enkele uitzonderlijke gevallen geen excuses die personen wisten perfect waar ze aan begonnen. Dat dit heel hun leven moet zijn is nog bediscusieerbaar maar de straf was in de meeste gevallen juist.

Over de politici: een naam genoemd in een dossier? je bent in belgie onschuldig tot het tegendeel bewezen. Diegene die veroordeeld zijn? Die kunnen dan ook effectief een tijd lang niet kandidaat zijn. Als de straf uitgezeten is krijgen ze dat terug, net zoals elke andere burger. je kan nu eenmaal verraad van het land door mee te vechten met een bezetter niet vergelijken met wat geld verduisteren.Dossier 5: Volksvertegenwoordigers
In onze “democratie” worden volksvertegenwoordigers gekozen bij de verkiezingen, eens verkozen echter blijken het geen volksvertegenwoordigers maar partijvertegenwoordigers te zijn. Kan u mij eens de cijfers bezorgen van de kosten die gepaard gaan met vergaderingen en debatten die inhoudelijk niks opleveren maar enkel dienen om de andere partijen te kakken te zetten?

Belgie is zoals zo vele landen een particratie, indien je dit zo erg tegen de borst stoot kan je zelf opkomen hoor? Wie weet geraak je nog verkozen.
Dossier 6: België terroristisch doorsluisland?
Tja het is gekend, Belgische paspoorten vr terroristen, het begint er op te lijken dat om een echte terrorist te zijn je zonder Belgisch paspoort er niet bijhoort.
Hoe u dit juist tegen kan gaan weet ik zo direct ook niet, dit geef ik grif toe.
Dit is ondertussen al achterhaald. Waar jij het op hebt is de oude paspoorten, met de nieuwe digitale is er dit probleem niet meer.Maar langs de andere kant: asielzoekers die beweren in hun land van herkomst elk moment gedood te kunnen worden, en die doodleuk met peperdure vluchten op regelmatige basis naar hun land van herkomst vliegen terwijl ze dan ook nog es op kosten van het ocmw leven. Dit ging onderzocht worden…
Nu kijk ik zal het zo simpel mogelijk zeggen: wat moet hier in godsnaam onderzocht worden?
Iemand die naar België komt omdat hij met de dood bedreigd wordt in eigen land en op eigen beweging terugkeert naar dit land zou bij terugkomst in België onmiddellijk en onherroepelijk terug op een vlucht naar land van herkomst geplaatst moeten worden.
Zien wij zulke wetten voorgesteld worden? Neen…
Weeral: de logica ontgaat mij hier

Die wetten zijn er al hoor, en de regering samen met europa werk aan databanken met vingerafdrukken en irisscannen . Dit gebeurt al courant in belgie om mensen op te sporen die terugkeren na uitgewezen te zijn.

Onmiddelijk op een vlucht zetten zou nogal kostbaar zijn vrees ik, de gezamelijke vluchten bestaan.Dossier 7: Internationale uitstraling

IddDossier 8: Volksgezondheid en Voedselbewaking
Vetmesters, betrapt op gebruik van illegale hormonen werden streng gecontroleerd door het federaal voedselagentschap, in een recente uitspraak werden hun sancties en beperkingen echter nietig verklaard.
Als zelfs onze volksgezondheid en de kwaliteit van ons voedsel niet meer van belang zijn voor deze regering vraag ik mij af waarom een mens nog belastingen betaald?


Uitspraken gebeuren door de rechtbanken, niet door de regering, een open brief aan de rechters van belgie ? ;-)Dossier 9: Vlaams Blok/Belang
Beste regering kan u mij vertellen hoeveel geld de bestrijding van deze partij tot nu toe aan de belgische burger gekost heeft? Want ipv de bestaansredenen van deze partij, namelijk grote werkloosheid, economische crisis en sociale onrechtvaardigheden aan te pakken heeft u enkel de partij zelf bestreden met het gekende resultaat: ze blijven groeien…

Economische crisis? Welke crisis? Belgie heeft economische groei en een budget dat klopt.
Sociale onrechtvaardigheden? Weeral welke? Je kan veel zeggen van belgie maar sociaal is het 1 vd beste landen ter wreld.
Grote werkloodheid? Ook dat valt tov enkele buurlanden nog mee. Idd niet schitterend maar de regering is daar (zeggen ze toch) volop mee bezig. Kunnen ze spijtig genoeg weinig aan doen .
U heeft vuur met vuur proberen bestrijden, had u echter uw energie gestoken in het creëren van nieuwe jobs, het aantrekken van investeerders in kansarme regio’s en de sociale onrechtvaardigheden op passende wijze aangepakt dan was het vlaams belang ondertussen een schim van wat het nu is.

Onzin, de meeste mensen stemmen niet op het VB omdat ze werkloos zijn, of in een kansarme regio wonen of sociaal onrechtvaardig behandeld zijn.

Door goede en slechte economische jaren, in kansrijke en arme regio's en door sociaal benadeelden en bevoordeelden word op het VB gestemd.

Maar door uw manier van omgaan met deze partij heeft u duidelijk gemaakt waarom het de doorsnee politicus te doen is, namelijk het vergaren en bewaren van zoveel mogelijk macht.
Het zogenaamde cordon sanitaire was hier een mooi voorbeeld van, u beschuldigt een partij van ondemocratisch te zijn, maar tegelijkertijd is deze partij democratisch verkozen.
Door het cordon sanitaire heeft u gezegd wij negeren de wil van die bevolkingsgroep, probleem was echter dat heel veel mensen hierdoor tot het besef kwamen dat als de “oudere” partijen zich niet kunnen vinden in de mening van het volk zij deze negeren.
Dan snap je niet wat democratie is, "de meerderheid regeert", nergens word er gezegd dat dit met ALLE partijen moet gebeuren (zelfs niet met de grootste)

Ik kan enkel zeggen dat het CS dom was, op samenwerken met partijen die een zo radicaal ander partijprogramma hebben dat je niet kan samenwerken moet je geen naam plakken dat doe je gewoon. maar ja een groene kwam met die naam en die zijn meestal niet van de slimste.Ook mensen die totaal niet akkoord gaan met de standpunten van het VB, waartoe ik mezelf ook reken.
Ik zou dan toch minder hun propaganda klakkeloos overnemen.Den Jos van de Agalev durft dan nog op tv komen praten over democratie, wel Jos ik heb nieuws voor u, inzake haar omgang met andere partijen en de echte rol van volksvertegenwoordigers scoren zij op een objectieve maatstaf tot 1000x hoger dan u.

Het VB? nee hoor agalev/groen en het VB zijn voor mij even slecht.Dossier 10: de superboetes
Nog een wapenfeit van de huidige regering dat toelichting verdient. Er wordt te hard gereden en praktisch niet gecontroleerd, logisch zou zijn om meer controles te doen. Maar dit kost meer geld en inspanning dan een wet stemmen waardoor mensen met een laag inkomen tot 2 maanden moeten hongerlijden indien zij zulke boete ontvangen.

Sorry hoor als je geen zware overtreding begaat krijg je zo'n boete niet. En als je geen boete wil hebben stop je voor het rood, rijd je niet te snel, kortom je houd je aan de wet. Niet moelijk toch?

nee die superboetes hebben hun doel bereikt: minder doden en ongelukken dat was dus een goed voorstel van de regering.In Scandinavische landen wordt de verkeersboete bepaald aan de hand van het vermogen en inkomen van de beboete, iets dat eigenlijk ervoor zorgt dat iedereen gelijk gestraft wordt.

geen slecht idee voor een verfijning van de wet. maar die hoge boetes zou ik houden hoor.
Deze wet is eigenlijk een mooi voorbeeld van rijk beschermt rijk en arm moet het maar alleen zien te redden.
Want zeg nu eens eerlijk beste regeringsleden, wie van u heeft de voorbije jaren met een 1000€ per maand moeten leven?
Heeft u nog enig idee wat bvb een brood kost?
Heeft u al eens geprobeerd om met 500€ per maand toe te komen in een land waar alles duurder wordt en enkel de ambtenarenlonen in verhouding tot de werkelijke kosten van het leven stijgen?
Want wat men met uw indexaanpassingen en aalmoezen aan de vakbonden kan verwachten aan extra koopkracht is nihil.
Maar dit mijn beste regering is waarschijnlijk voor u te klasseren onder de “ver van mijn bed” –show want uw leden durven zelfs aan rechters vragen om rekening te houden met hun beroep als zij zulkse boetes oplegd krijgen.
We mogen misschien in uw ogen al blij zijn dat jullie de wet niet voor een paar dagen veranderd hebben, want wetten veranderen om andere politici tevreden te stellen is een Belgisch stokpaardje.

Daar kan ik je gelijk geven, de politiek elite vergeet soms te snel het "gewone leven" in belgie. Sommige politici toch.

.
Ik kan enkel besluiten dat dankzij deze regering en haar ondoordachte beslissingen ik mij schaam dat ik Belg ben, even hard als een Amerikaan zich schaamt als een Europeaan hem vraagt naar zijn mening over de oorlog in Irak. Hartelijk dank aan de Belgische regering voor dit schaamtegevoel..

Sorry hoor dat vind ik onzin, ok de belgische regering doet niet altijd even slim, maar dat doen alle regeringen hoor. Waarom zou je ej trouwens schamen wat iemand doet die jij niet verkoezen hebben ? Ik vind belgie trouwens veel meer dan louter de regering.

Als over de VS : je zou verbaasd zijn hoe weinig VS burgers zich schamen hoor.

Tw33tst3r
1 februari 2006, 16:15
Wel politici zijn onschendbaar tot dit opgeheen word. Ik heb ook die beelden gezien en ik moet zeggen dat moest er ooit een rechtzaak van komen, de politie er ook niet goed zou uitkomen. Voor de rest is zoiets van weinig belang en worden veel zo'n zaken bij burgers ook niet voor de rechter gebracht.

mja dat ze onschendbaar zijn heeft natuurlijk ook een goede reden, nl bescherming van hun functie
en ik had hier eigenlijk niet de meest recente gebeurtenis moeten neerpennen
beter had ik melding gemaakt dat er in een rechtszaak in het verleden door een rechter het woord van een politiecommisaris (politieagenten staan btw altijd onder eed, cfr. beëdigde personen) gewoon afgedaan werd als een leugen waardoor mr. Happart en zijn kliek vrijuit gingen, dat dit onder politieke druk gebeurd is lijkt me logisch als men de toenmalige verhoudingen tussen politiek en gerecht in achting neemt
destijds was hij dacht ik niet politiek onschendbaar want hij is toch vr de rechter moeten verschijnen (hier durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken want toen was ik nog te klein om het woord politici uit te kunnen spreken :p)


Dit is niet simpel hoor, beel je maar eens in wat voor administratieve rompslomp dit meebrengt. Je moet overal een verband leggen tussen aplicatie X en persoon Y . VOor iets zoals interim zou dit sneller kunnen omdat dit grotendeels via PC ed gebeurt daar zie ik dit komen, maar niet algemeen over heel belgie.

Als over het kiesarrondisement: tja vlamingen willen dit, walen dat. Wees blij dat het nog niet gesplitst is want het vorige voorstel dat bijna aanvaard was was rampzalig voor vlaanderen.

ik begrijp wat je wil zeggen, mr onderstaande oplossing zou mss al voldoende kunnen zijn, hier gaat het dan wel om het vastkrijgen van een sollicitatiegesprek niet om dit gesprek anoniem te laten verlopen want dr zie ik in de verste verte geen mogelijkheid toe

ipv een naam een alias opgeven en contactgevens blijven hetzelfde dus kan men gwn die persoon terug contacteren om een sollicitatiegesprek vast te leggen, natuurlijk dan ook wel met het verbod om je echte naam te gebruiken anders weten ze gwn door die alias dat het om een allochtoon gaat

ivm splitsing kiesarrondisement, dit bedoelde ik niet in de zin van dat het perse moet gebeuren mr was eerder een sneer omwille van het feit dat ze iets beloven en erover bleven onderhandelen en deraan werken om dan uiteindelijk nog niks van beslissing te nemen (ik ken deze zaak te weinig om mij over de voor en nadelen van zo een splitsing uit te spreken)


Dit vind ik onzin, de mensen die met de duitsers meevochten (gelijk waar) hielpen de bezetter en zijn dus verraders, gevolg verlies burgerrechten. buiten enkele uitzonderlijke gevallen geen excuses die personen wisten perfect waar ze aan begonnen. Dat dit heel hun leven moet zijn is nog bediscusieerbaar maar de straf was in de meeste gevallen juist.

volgens de letter van de wet heb je idd gelijk, mr wat mij hierbij vooral voor de borst stuit is dat indien ze niet vrijwillig waren gegaan sommigen, vooral dan de gewone werkmens omgekomen waren van de honger, en dat ze uiteindelijk net zoals zovelen verplicht zouden worden om in duitsland te gaan werken met minder of geen financiële voordelen
dat die personen perfect wisten waaraan ze begonnen vind ik ook betwistbaar, je moet niet vergeten dat dit vooral zeer jonge mensen waren die door het feit dat de regering op de vlucht sloeg zich in de steek gelaten voelden door hun eigen land en dat ze enkel de duitse propaganda als bron van informatie hadden

eigenlijk kan ik het beste als volgt samenvatten: overgrote deel (ik heb het hier niet over hoog geplaatste mensen mr de gewone werkmens) van degenen die met duitsers meevochten hechtten meer waarde hun leven dan aan vaderlandsliefde
en dat kan je net zo goed zeggen van de toenmalige belgische regering die het land ook in de steek liet en hun levens boven vaderlandsliefde stelde

als je dan zegt ze hebben van uit VK wel de duitsers bevochten, tja vr hun was het makkelijker om in VK te geraken, buiten bezet gebied dus, dan pakweg vr een limburgse werkmens


Over de politici: een naam genoemd in een dossier? je bent in belgie onschuldig tot het tegendeel bewezen. Diegene die veroordeeld zijn? Die kunnen dan ook effectief een tijd lang niet kandidaat zijn. Als de straf uitgezeten is krijgen ze dat terug, net zoals elke andere burger. je kan nu eenmaal verraad van het land door mee te vechten met een bezetter niet vergelijken met wat geld verduisteren.

landverraad is voor mij het achterop stellen van de belangen van het land en een volk tov persoonlijk of politiek gewin
corruptie of geld verduisteren is eigenlijk het volk dat je verkozen heeft verraden
ivm naam genoemd, dit heb ik idd slecht uitgedrukt, veel corruptiedossiers verjaren door allerlei vertragingsmanouvres door de beklaagden, indien men de verjaring op corruptie zou afschaffen dan heeft men bereikt wat ik eigenlijk wilde bedoelen

excuseer mij dat ik mij zo slecht uitdrukte in deze open brief, ik heb hem dan ook in een moment van frustratie geschreven iets wat de manier van uitdrukken niet altijd ten goede komt :)


Belgie is zoals zo vele landen een particratie, indien je dit zo erg tegen de borst stoot kan je zelf opkomen hoor? Wie weet geraak je nog verkozen.

het woord particratie ken ik ondertussen ook (heb hier in andere thread mooie uitleg gekregen waarvoor nogmaals dank :p)
maar dan nog vind ik het niet kunnen dat de partij als topprioriteit geldt, een partij is nl. een verzameling van mensen die het in grote lijnen eens zijn met elkaar op politiek vlak
ik vind dat je een land schaadt als je bepaalde zaken enkel bekritiseert omdat ze van een ander zijn

ivm zelf verkozen geraken...
om eerlijk te zijn zou me dat nog niet eens verbazen in België is nu eenmaal alles mogelijk :p:p:p


Dit is ondertussen al achterhaald. Waar jij het op hebt is de oude paspoorten, met de nieuwe digitale is er dit probleem niet meer.
ik moet u gelijk geven en tegelijk tegenspreken
gelijk in de zin van ja die nieuwe pasppoorten zijn er
tegenspreken in de zin van: die nieuwe zijn er nog altijd niet voor iedereen en net zoals met elke beveiliging zal deze ook wel een "oplossing" krijgen

mr uiteindelijk geef ik u gelijk (ik moet toegeven dat ik tijdens het opstellen van deze brief niet heb stilgestaan bij deze nieuwe paspoorten, prolly vergeten doordat ze al een tijd geleden met de invoering ervan bezig zijn en omdat ik er zelf ook nog geen heb)


Die wetten zijn er al hoor, en de regering samen met europa werk aan databanken met vingerafdrukken en irisscannen . Dit gebeurt al courant in belgie om mensen op te sporen die terugkeren na uitgewezen te zijn.

Onmiddelijk op een vlucht zetten zou nogal kostbaar zijn vrees ik, de gezamelijke vluchten bestaan.

wat ik vooral bedoelde was dat die feiten reeds vastgesteld waren en bewezen en dat men enkel sprak van een onderzoek instellen en niet van uitwijzing (eigenlijk was er dus volgens mij al genoeg onderzoek gedaan, de bewijzen waren er al)

ivm gezamenlijke vluchten, true was royaal kortzichtig van mij waarvoor excuus :)


Uitspraken gebeuren door de rechtbanken, niet door de regering, een open brief aan de rechters van belgie ? ;-)

volkomen gelijk, again

wel vind ik dat er dan wat teveel macht gegeven wordt aan die rechter als hij zoveel negatieve adviezen langs zich neer kan leggen

mr je hebt gelijk


Economische crisis? Welke crisis? Belgie heeft economische groei en een budget dat klopt.
Sociale onrechtvaardigheden? Weeral welke? Je kan veel zeggen van belgie maar sociaal is het 1 vd beste landen ter wreld.
Grote werkloodheid? Ook dat valt tov enkele buurlanden nog mee. Idd niet schitterend maar de regering is daar (zeggen ze toch) volop mee bezig. Kunnen ze spijtig genoeg weinig aan doen .

tja de regering gebruikte dit woord zelfs dacht ik, crisis gebruiken ze zeker als ze de situatie in beschrijven, of ze er economisch voor zetten durf ik niet beweren
onze economische groei is wel zo laag dat sommige mensen dit wel eens als geen groei mr stabiel kunnen noemen

dat België 1 van de beste sociale vangnetten ter wereld heeft betwist ik niet, mr er is imo nog genoeg ruimte gelaten vr sociale onrechtvaardigheden

om dit te bewijzen wilde ik hier nu een zeer specifiek voorbeeld geven, mijn persoonlijke ervaring, dat ik dit veralgemeend heb in mijn brief wijt ik aan mijn frustratie van het moment van schrijven (dat ik hiermee in fout gegaan ben geef ik toe, de reden dat ik deze brief hier postte is ook omdat ik het nie erg vind om op mijn fouten gewezen te worden want ik kan er enkel uit leren.)

ik heb dit voorbeeld terug verwijdert nog vooraleerd ik op submit klikte omdat ik anders genoodzaakt ben om bepaalde dingen uit mijn privé-leven openbaar te maken waar ik in weze niet om beschaamd hoef te zijn mr die ik liever toch niet vermeld

daarom trek ik dan ook mijn bewering over sociaal onrecht terug in

indien ge mij dit kwalijk neemt heb ik begrijp ik dat volledig


Onzin, de meeste mensen stemmen niet op het VB omdat ze werkloos zijn, of in een kansarme regio wonen of sociaal onrechtvaardig behandeld zijn.

Door goede en slechte economische jaren, in kansrijke en arme regio's en door sociaal benadeelden en bevoordeelden word op het VB gestemd.

ik dacht dat een enquete hierover zei dat er een groot deel van de vb-stemmers protest stemmers zijn (dacht reportage bij ter zake ben niet zeker) en iemand die het goed heeft protesteert imo niet via deze weg


Dan snap je niet wat democratie is, "de meerderheid regeert", nergens word er gezegd dat dit met ALLE partijen moet gebeuren (zelfs niet met de grootste)

true


Ik kan enkel zeggen dat het CS dom was, op samenwerken met partijen die een zo radicaal ander partijprogramma hebben dat je niet kan samenwerken moet je geen naam plakken dat doe je gewoon. maar ja een groene kwam met die naam en die zijn meestal niet van de slimste.

ze wilden er niet mee samenwerken op basis van enkele punten die het VB in zijn programma had staan en waarmee het VB zich ook voor de veroordelingen van hun vzw's ook geprofileerd heeft, en waar ik, nogmaals benadruk ik dit, ik niet mee akkoord ga

er waren echter genoeg raakpunten met andere partijen, sommige voorstellen van het VB die het niet haalden door het CS zijn nadien mits enkele aanpassingen die niets aan de essentie van het voorstel veranderden opnieuw door oa socialisten terug ingediend en goedgekeurd

dus als men de punten of voorstellen individueel bekeken had en ze niet in het hokje van het racistische VB geduwd dan waren deze voorstellen veel eerder omgegoten in wetten, ik wil maar gewoon zeggen dat men het VB tegengewerkt heeft door zelfs goede voorstellen af te ketsen puur omdat ze van deze partij kwamen en dat kan ik gwn niet goedkeuren


Ik zou dan toch minder hun propaganda klakkeloos overnemen.

ik doe mijn best om objectieve informatie over het VB te vinden en ik probeer ook zoveel mogelijk mijn eigen bronnen kritisch te bekijken, als ik hierin niet slaag is het niet uit onwil mr uit incompetentie van mijnentwege :)


Het VB? nee hoor agalev/groen en het VB zijn voor mij even slecht.

tja, imo is iemand die nog vr de vraag gesteld is het antwoord al weet gwn dom (vrije vertaling uit show van chris rock :p)
en ik had het enkel over de omgang en volksvertegenwoordiging over de totaliteit spreek ik me hier dan ook niet uit :)


Sorry hoor als je geen zware overtreding begaat krijg je zo'n boete niet. En als je geen boete wil hebben stop je voor het rood, rijd je niet te snel, kortom je houd je aan de wet. Niet moelijk toch?

nee die superboetes hebben hun doel bereikt: minder doden en ongelukken dat was dus een goed voorstel van de regering.

je hebt gelijk mr wat ik vooral bedoel is dat niet iedereen gelijk gestraft wordt door dit soort boetes, dat ze hun doel bereikt hebben ga ik niet ontkennen, sinds de superboetes heb ik mezelf ook niet mr op een overtreding van de snelheidsbeperking kunnen betrappen (mr ik rijd dan ook zeer weinig met de auto)
indien men de boetes wel afhankelijk maakt van inkomen en vermogen dan blijven relatief gezien de straffen even zwaar, op dit moment is het gwn onbetaalbaar voor iemand met een laag inkomen om nog 1 overtreding te maken

en aangezien niemand perfect is heeft iedereen de kans om onbewust een fout te maken die hem in serieuze financiële problemen kan brengen, tenzij je een hoog inkomen of groot vermogen hebt en je er dus geen hinder van ondervindt maw is die boete geen straf voor hen...


Sorry hoor dat vind ik onzin, ok de belgische regering doet niet altijd even slim, maar dat doen alle regeringen hoor. Waarom zou je ej trouwens schamen wat iemand doet die jij niet verkoezen hebben ? Ik vind belgie trouwens veel meer dan louter de regering.

Als over de VS : je zou verbaasd zijn hoe weinig VS burgers zich schamen hoor.

ik schaam mij omdat vr iemand uit het buitenland het geen reet uitmaakt of ik al dan niet vr die personen gestemd heb en het gwn een slechte indruk over België geeft, mr dit is natuurlijk mr een gevoel, ik ben trouwens nooit trots geweest op het feit dat ik Belg ben want dit wil alleen mr zeggen dat ik uit een kut gegleden ben die zich op dat moment in België bevond

ivm VS. tja weeral spreek uit mijn eigen ervaring, heb schatweg stuk of 20-30 vrienden die in de US wonen en die schamen zich dus wel


en nu na al die replies te geven ff een algemene noot ivm deze brief:
het was in een moment van frustratie dus als ik niet alles juist verwoord heb om mijn mening deftig te verkondigen dan wijt ik dat aan die frustratie, ik heb dan ook niet geaarzeld in mijn replies om toe te geven waar ik fout zit, hopelijk wordt mij dit niet kwalijk genomen
mr ik had wel beter voor ik die brief hier postte de moeite gedaan om hem eens na te lezen want sommige zaken moest ik ondertussen al niet mr op gewezen worden die besef ik ondertussen best wel

Greetz Tweetster

P.S.: halve post was hier nondeju praktisch weg door een "sticky" backspace toets :@ long live ctrl+z :p:)

Tweak37
1 februari 2006, 16:16
Mooi commentaar k995 :)

Ik vind je brief eigelijk niet zo sterk, van spreekwoordelijke oude koeien die al tig keer de revue zijn gepasseerd tot ronduit kort door de bocht bij het vlaams blok, corruptie en de superboetes. Al zijn veel van je aangehaalde punten idd wel relevante en belangrijke punten, er schort toch een en ander aan je argumentatie.

k995
2 februari 2006, 09:19
mja dat ze onschendbaar zijn heeft natuurlijk ook een goede reden, nl bescherming van hun functie
en ik had hier eigenlijk niet de meest recente gebeurtenis moeten neerpennen
beter had ik melding gemaakt dat er in een rechtszaak in het verleden door een rechter het woord van een politiecommisaris (politieagenten staan btw altijd onder eed, cfr. beëdigde personen) gewoon afgedaan werd als een leugen waardoor mr. Happart en zijn kliek vrijuit gingen, dat dit onder politieke druk gebeurd is lijkt me logisch als men de toenmalige verhoudingen tussen politiek en gerecht in achting neemt
destijds was hij dacht ik niet politiek onschendbaar want hij is toch vr de rechter moeten verschijnen (hier durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken want toen was ik nog te klein om het woord politici uit te kunnen spreken :p)

Zoals ik al zei, ik heb die uitzending gezien (was over een verkoop van gebouwen in voeren denk ik) en de politie kwam daar ook niet schitterend uit. Zo was er bijvoorbeeld een persoon waar de verkoop doorging die volledig over zijn toeren een camera man in elkaar slaagt die persoon is ook nooit aangeklaagd. Ik denk dus dat de rechter wijselijk besloten heeft dat dit een incident was zoals er zovele geburen en dat happart politiek misschien wel een "gevaar" is maar dat fysisch niet.
ik begrijp wat je wil zeggen, mr onderstaande oplossing zou mss al voldoende kunnen zijn, hier gaat het dan wel om het vastkrijgen van een sollicitatiegesprek niet om dit gesprek anoniem te laten verlopen want dr zie ik in de verste verte geen mogelijkheid toe

ipv een naam een alias opgeven en contactgevens blijven hetzelfde dus kan men gwn die persoon terug contacteren om een sollicitatiegesprek vast te leggen, natuurlijk dan ook wel met het verbod om je echte naam te gebruiken anders weten ze gwn door die alias dat het om een allochtoon gaat

Zelfs dat, sommige (veel) bedrijven winnen al info in nog voor een interview. Dan zouden die dit kwijtgeraken. Ook zou je het hele dossier moeten vrijwaren van gegevens die je afkomst zouden verklappen. Geboorteplaats, woonplaats (in molenbeek bijvoorbeeld heb je al veel kans) hobby's,... er zou veel minder overschieten waardoor bedrijven een keuze kunnen maken (want ja er speelt meer mee dan ervaring en diploma)ivm splitsing kiesarrondisement, dit bedoelde ik niet in de zin van dat het perse moet gebeuren mr was eerder een sneer omwille van het feit dat ze iets beloven en erover bleven onderhandelen en deraan werken om dan uiteindelijk nog niks van beslissing te nemen (ik ken deze zaak te weinig om mij over de voor en nadelen van zo een splitsing uit te spreken)
Tja uiteindelijk was 1 regeringspartner (spirit) er gelukkig tegen kan de regering weinig aan doen.
volgens de letter van de wet heb je idd gelijk, mr wat mij hierbij vooral voor de borst stuit is dat indien ze niet vrijwillig waren gegaan sommigen, vooral dan de gewone werkmens omgekomen waren van de honger, en dat ze uiteindelijk net zoals zovelen verplicht zouden worden om in duitsland te gaan werken met minder of geen financiële voordelen
dat die personen perfect wisten waaraan ze begonnen vind ik ook betwistbaar, je moet niet vergeten dat dit vooral zeer jonge mensen waren die door het feit dat de regering op de vlucht sloeg zich in de steek gelaten voelden door hun eigen land en dat ze enkel de duitse propaganda als bron van informatie hadden

Hier ben ik niet akkoord mee, belgie heeft geen hongerwinter meegemaakt en dus zouden er amper van honger gestorven zijn indien ze bleven, als over dat ze die keuze maakte. Ja sorry ze wisten wat ze deden he? Je kan niet zeggen dat ze niet wisten dat de duitsers de bezetters waren en dat ze zo de duitsers holpen? Ze maakten een keuze en daar moeten ze dan maar mee leven. Hadden de duitsers gewonnen hadden ze waarschijnlijk goed gezeten, nu moeten ze de verantwoordelijkheid van hun daden maar opnemen.landverraad is voor mij het achterop stellen van de belangen van het land en een volk tov persoonlijk of politiek gewin
corruptie of geld verduisteren is eigenlijk het volk dat je verkozen heeft verraden

Dan kan je belastingsontduiking en zovele andere misdaden daar ook onder steken. Ja ik vind dat een politici een voorbeeld functie heeft en dus zouden die zwaarder moeten aangepakt worden(en niet lichter zoals nu ), maar nee ik vind het geen verraad

ivm naam genoemd, dit heb ik idd slecht uitgedrukt, veel corruptiedossiers verjaren door allerlei vertragingsmanouvres door de beklaagden, indien men de verjaring op corruptie zou afschaffen dan heeft men bereikt wat ik eigenlijk wilde bedoelen

Idd als je het voor bouwmisdrijven doet, waarom niet voor corruptie, dat is ok iets waar je eeuwig last van hebt.excuseer mij dat ik mij zo slecht uitdrukte in deze open brief, ik heb hem dan ook in een moment van frustratie geschreven iets wat de manier van uitdrukken niet altijd ten goede komt :)

kan ik begrijpen.
het woord particratie ken ik ondertussen ook (heb hier in andere thread mooie uitleg gekregen waarvoor nogmaals dank :p)
maar dan nog vind ik het niet kunnen dat de partij als topprioriteit geldt, een partij is nl. een verzameling van mensen die het in grote lijnen eens zijn met elkaar op politiek vlak
Je kan natuurlijk als verkozenen altijd uit de partij stappen of onafhankelijk worden (zo zijn er een paar) maar het is de natuur van mensen om groepen te maken, ik denk dat je dat dus moelijk politici kan verwijten.
ik vind dat je een land schaadt als je bepaalde zaken enkel bekritiseert omdat ze van een ander zijn
iddivm zelf verkozen geraken...
om eerlijk te zijn zou me dat nog niet eens verbazen in België is nu eenmaal alles mogelijk :p:p:p
:-)
wat ik vooral bedoelde was dat die feiten reeds vastgesteld waren en bewezen en dat men enkel sprak van een onderzoek instellen en niet van uitwijzing (eigenlijk was er dus volgens mij al genoeg onderzoek gedaan, de bewijzen waren er al)
Meestal zeggen die dan wel een andere naam vandaar de nood aan een databank . Dat komt er wel voor heel belgie binnenkort.ivm gezamenlijke vluchten, true was royaal kortzichtig van mij waarvoor excuus :)

Ach europees zou zoiets misschien nog te regelen zijn. Je vertrekt van brussel en tegen dat je in afrika bent een vol vliegtuig :-)

tja de regering gebruikte dit woord zelfs dacht ik, crisis gebruiken ze zeker als ze de situatie in beschrijven, of ze er economisch voor zetten durf ik niet beweren
onze economische groei is wel zo laag dat sommige mensen dit wel eens als geen groei mr stabiel kunnen noemen

laag? Nee hoor vorig jaar meer dan 3% dacht ik dit jaar 2% voorspeld . Geen slechte groeicijfers voor belgie en in de EU. 2000, 2001, 2002 dat waren moelijke jaren dan was er amper groei.
dat België 1 van de beste sociale vangnetten ter wereld heeft betwist ik niet, mr er is imo nog genoeg ruimte gelaten vr sociale onrechtvaardigheden

Tja het kost nu al zoveel geld, het perfect maken is imo onbetaalbaar.


indien ge mij dit kwalijk neemt heb ik begrijp ik dat volledig

Nee hoor, ik kan me volledig inbeelden wat je bedoelt. Ken ook enkele mensen die het op een bepaald ogenblik heel moeilijk hadden, de minste pech dan en je zit idd compleet aan lager wal geraakt .

En ik kan me absoluut voorstellen dat je gefrustreerd raakt van belgie, god weet dat ik dat ook zo veel ben. Elke week is er wel iets dat je denkt van in het nieuws "hoe is dat nu in godsnaam toch mogelijk?" het laatste debacle van freya van de bosche toont dat perfect aan. Ik heb ook al op het punt gestaan een brief te schrijven ;-)
ik dacht dat een enquete hierover zei dat er een groot deel van de vb-stemmers protest stemmers zijn (dacht reportage bij ter zake ben niet zeker) en iemand die het goed heeft protesteert imo niet via deze weg

Ik denk dat veel van die protest stemmers eigenlijk maar een excuus zoeken om op het VB te stemmen. Je hebt gelijk, als je wil protesteren kan dat op andere manieren dan op het VB te stemmen.
er waren echter genoeg raakpunten met andere partijen, sommige voorstellen van het VB die het niet haalden door het CS zijn nadien mits enkele aanpassingen die niets aan de essentie van het voorstel veranderden opnieuw door oa socialisten terug ingediend en goedgekeurd
Ik heb in andere thread dit al aan VB'er gevraagd (die dit ook beweerden) om eens voorbeelden te geven en tot nu toe nog geen voorbeeld gekregen.

Ik denk dus eerder dat dit onder de noemer VB mythes kan gezet worden.dus als men de punten of voorstellen individueel bekeken had en ze niet in het hokje van het racistische VB geduwd dan waren deze voorstellen veel eerder omgegoten in wetten, ik wil maar gewoon zeggen dat men het VB tegengewerkt heeft door zelfs goede voorstellen af te ketsen puur omdat ze van deze partij kwamen en dat kan ik gwn niet goedkeuren

Nee moest de regering dit doen dan kan ik dat idd niet mee goed keuren. Maar ik kan me toch al wetten herinneren die dankzij het VB goedgekeurd werden er word dus wel met het VB meegeregeerd.je hebt gelijk mr wat ik vooral bedoel is dat niet iedereen gelijk gestraft wordt door dit soort boetes, dat ze hun doel bereikt hebben ga ik niet ontkennen, sinds de superboetes heb ik mezelf ook niet mr op een overtreding van de snelheidsbeperking kunnen betrappen (mr ik rijd dan ook zeer weinig met de auto)
indien men de boetes wel afhankelijk maakt van inkomen en vermogen dan blijven relatief gezien de straffen even zwaar, op dit moment is het gwn onbetaalbaar voor iemand met een laag inkomen om nog 1 overtreding te maken

Hangt er vanaf welke overtreding. Een zware is idd onbetaalbaar maar dan moet hij gewoon oppassen zo moeilijk is dit dus niet (ik heb er toch geen problemen mee).en aangezien niemand perfect is heeft iedereen de kans om onbewust een fout te maken die hem in serieuze financiële problemen kan brengen, tenzij je een hoog inkomen of groot vermogen hebt en je er dus geen hinder van ondervindt maw is die boete geen straf voor hen...

Daar heb je idd gelijk. Maar je moet al echt pech hebben dat je altijd goed rijd en 1 keer een zware fout maakt en juist dan betrapt word.

ivm VS. tja weeral spreek uit mijn eigen ervaring, heb schatweg stuk of 20-30 vrienden die in de US wonen en die schamen zich dus wel

Ja? Wel een tijdje geleden (een jaar of 3) dat ik er nog was maar op dat moment was de overgrote meerderheid van demensen daar nog volop trots hoor . Tja misschien veranderd het wel, we kunnen het maar hopen.

Tw33tst3r
2 februari 2006, 10:44
Zoals ik al zei, ik heb die uitzending gezien (was over een verkoop van gebouwen in voeren denk ik) en de politie kwam daar ook niet schitterend uit. Zo was er bijvoorbeeld een persoon waar de verkoop doorging die volledig over zijn toeren een camera man in elkaar slaagt die persoon is ook nooit aangeklaagd. Ik denk dus dat de rechter wijselijk besloten heeft dat dit een incident was zoals er zovele geburen en dat happart politiek misschien wel een "gevaar" is maar dat fysisch niet.

mja in mijn laatste post verwees ik naar de bestorming van een woning te voeren van een flamingant waarop die geschoten heeft, een toenmalig rijkswachtcommandant zat toen in een helicopter om te observeren en zijn manschappen te bevelen en die heeft dus bvb. getuigd dat er eerst een bestorming was alvorens er een schot gelost werd mr dit werd door de rechter gewoon afgedaan als een leugen
die mens heeft zich dus gwn verdedigd en happart duidelijk herkend door oa politiemensen zat ook in die meute

happart is oa destijds ook betrapt op het afsnijden van koeienuiers van runderen van vlaamse boeren en nog zo paar gevallen, allemaal geseponeerd
ik kan nu wel niet op die flamingant die geschoten heeft zijne naam komen, ben echt slecht in namen onthoudenZelfs dat, sommige (veel) bedrijven winnen al info in nog voor een interview. Dan zouden die dit kwijtgeraken. Ook zou je het hele dossier moeten vrijwaren van gegevens die je afkomst zouden verklappen. Geboorteplaats, woonplaats (in molenbeek bijvoorbeeld heb je al veel kans) hobby's,... er zou veel minder overschieten waardoor bedrijven een keuze kunnen maken (want ja er speelt meer mee dan ervaring en diploma)

ouch, bedrijven zoeken nog nr bijkomende info? sry dit wist ik dus niet ik heb nooit op een HR-dienst ofzo gezeten dusja, echt nooit aangedacht :$
dat je dat hele dossier moet vrijwaren dan is idd wel logisch, het probleem is eigenlijk zo complex dat mijn oplossing er geen is hoogstens een lichte verbetering moet ik nu toegeven


Tja uiteindelijk was 1 regeringspartner (spirit) er gelukkig tegen kan de regering weinig aan doen.

die gelukkig zie ik als uw mening de rest aanvaard ik als feit :p (moet er toch iets op kunnen zeggen, ligt nu eenmaal in mijne aard om praktisch overal een mening over te hebben :p)


Hier ben ik niet akkoord mee, belgie heeft geen hongerwinter meegemaakt en dus zouden er amper van honger gestorven zijn indien ze bleven, als over dat ze die keuze maakte. Ja sorry ze wisten wat ze deden he? Je kan niet zeggen dat ze niet wisten dat de duitsers de bezetters waren en dat ze zo de duitsers holpen? Ze maakten een keuze en daar moeten ze dan maar mee leven. Hadden de duitsers gewonnen hadden ze waarschijnlijk goed gezeten, nu moeten ze de verantwoordelijkheid van hun daden maar opnemen.

dat ze wisten dat ze landverraad pleegden is true, ik blijf fouten maken in mijn argumentatie waardoor wat ik bedoel niet overkomt, ik moet eigenlijk zeggen dat deze mensen als nazi's bestempeld werden terwijl ze niet altijd goed wisten wat dit inhield (hier bedoel ik vooral de holocaust mee)
+ de onmenselijke behandeling van deze mensen in de gevangenis vlak na de oorlog (mishandeling, pissen op gevangen en in hun eten, ...)

dit heb ik van de verhalen van mijn opa (verteld door mijn oma weliswaar, mijn opa nooit gekend) die jammer genoeg aan de verkeerde kant stond, hierbij wil ik wel ff benadrukken dat ik mij enorm schaam dat er bep. familieleden van mij dit gedaan heb, waren er ook langs andere "tak" van familie die in verzet zaten
hij verdedigde zich door te zeggen dat hij geen andere uitweg zag om te overleven (was een man van principes naar ik geloof en ne uiterst koppige mens dus em zou imo nie zomaar toegeven dat em nie in de nazi-ideologie geloofde als em dat wel zou doen)

en sry mr als ik de verhalen van mijn oma en haar vriendinnen hoor over hoe ze moesten overleven in de oorlog dan hadden ze geen winter nodig om van de honger om te komen, ze hadden natuurlijk zoals zoveel mensen gewoon kunnen stelen of via de zwarte markt bep. levensmiddelen kunnen vastkrijgen

ik denk niet dat we het hierover ooit compleet eens zullen zijn ongeacht de ander zijn argumenten (dus wil ik dit liever laten rusten, mr ik hou je natuurlijk niet tegen, je hebt me wel al meer overtuigd op andere punten)


Dan kan je belastingsontduiking en zovele andere misdaden daar ook onder steken. Ja ik vind dat een politici een voorbeeld functie heeft en dus zouden die zwaarder moeten aangepakt worden(en niet lichter zoals nu ), maar nee ik vind het geen verraad

ook hier moet ik zeggen dat we het hier prolly nooit over eens zullen worden aangezien dit vr mij aanvoelt als verraad het is dan ook "mr" een gevoel van mij :)


Idd als je het voor bouwmisdrijven doet, waarom niet voor corruptie, dat is ok iets waar je eeuwig last van hebt.

voila hier zijn we het over eens :)


kan ik begrijpen.

waarvoor dank :)


Je kan natuurlijk als verkozenen altijd uit de partij stappen of onafhankelijk worden (zo zijn er een paar) maar het is de natuur van mensen om groepen te maken, ik denk dat je dat dus moelijk politici kan verwijten.

dat het de natuur van de mensen is dat begrijp ik alhoewel ik van thuis uit altijd bij de minste kans om mezelf bij een groep te rekenen te horen kreeg dat een kuddegeest slecht was (dno van waar mijne pa dat haalt mr soit)

mr ik vind wel als het bvb. over een thema gaat waarover er geen duidelijk standpunt in het partijprogramma staat dat ze dan wel eens mogen afwijken van dit standpunt

ivm politieke strekkingen/partijen heb ik chris rock zijn standpunt hierover als eens geplagieerd omdat ik er mee akkoord ga (dno in welke thread mr, begin stilaan overzicht te verliezen qua threads waarin ik post :p)
C.R.: anybody that has the answer before the question is stupid (stupid weet ik nie mr of da letterlijk juist is mr you get the point :p)Meestal zeggen die dan wel een andere naam vandaar de nood aan een databank . Dat komt er wel voor heel belgie binnenkort.

ik had over dit specifiek geval waarbij er overduidelijk geen verwisseling van identiteit mogelijk was anders kon men ook niet zeggen dat onderzoek deze feiten reeds aangetoond had

mr kga wel akkoord met je redenering ivm databank, die moet er komen en heb er denk ik zelfs al ergens van gehoordAch europees zou zoiets misschien nog te regelen zijn. Je vertrekt van brussel en tegen dat je in afrika bent een vol vliegtuig :-)
ge kunt wel nie zomaar tussenstops maken anders wast goed plan :p:p


laag? Nee hoor vorig jaar meer dan 3% dacht ik dit jaar 2% voorspeld . Geen slechte groeicijfers voor belgie en in de EU. 2000, 2001, 2002 dat waren moelijke jaren dan was er amper groei.

tbh geen idee of 3% veel of weinig is, ik baseerde mij op uitlatingen van regeringsleden en oppositieleden op tv (eigenlijk nie echt een goeie bron aangezien politici nog altijd iets proberen te verkopen met elke uitspraak :p)
Tja het kost nu al zoveel geld, het perfect maken is imo onbetaalbaar.

true perfectie is niet alleen onbetaalbaar ook niet haalbaar, geen enkele mens kan perfectie behalen dus een systeem bedacht door mensen ook niet :)

mr er zijn nog enkele dingen die ik onrechtvaardig vind, ik wou dit eerst niet posten omdat het nogal gevoelig ligt, mr in mijn geval heb ik opnieuw een wachttijd moeten doorlopen nadat ik al 2 jaar had bijgedragen aan de sociale zekerheid zonder er ooit echt gebruik van te hebben moeten maken (had bediendecontract dus ik viel nie op ziekenkas bvb als ik paar dagjes ziek was)

wr dan de onrechtvaardigheid zit die volgens mij te gevoelig ligt bij het grote publiek dat hierover zeer verdeeld is:
iemand die naar hier komt als vluchteling geven we zonder enige bijdrage van hun onmiddelijk kost en inwoon

ik weet dat dit niet aan de vluchtelingen zelf ligt en aangezien ik zelf van zin ben om zodra ik het mogelijk acht zelf te emigreren neem ik het hun zeker niets kwalijk op dit gebied, ze mogen trouwens volgens de letter van de wet niet werken

mr men zou ze bvb. wel kunnen verplichten tot vrijwilligerswerk, op die manier dragen ze dan wel niet bij aan de sociale zekerheid mr wel aan de maatschappij en op die manier integreren ze sneller


Nee hoor, ik kan me volledig inbeelden wat je bedoelt. Ken ook enkele mensen die het op een bepaald ogenblik heel moeilijk hadden, de minste pech dan en je zit idd compleet aan lager wal geraakt .

En ik kan me absoluut voorstellen dat je gefrustreerd raakt van belgie, god weet dat ik dat ook zo veel ben. Elke week is er wel iets dat je denkt van in het nieuws "hoe is dat nu in godsnaam toch mogelijk?" het laatste debacle van freya van de bosche toont dat perfect aan. Ik heb ook al op het punt gestaan een brief te schrijven ;-)

belgië is niet enigste waar ik last van frustratie bij krijg mr dat zijn andere (toekomstige) threads :p:)


Ik heb in andere thread dit al aan VB'er gevraagd (die dit ook beweerden) om eens voorbeelden te geven en tot nu toe nog geen voorbeeld gekregen.

Ik denk dus eerder dat dit onder de noemer VB mythes kan gezet worden.

zou goed kunnen, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet direct iets kan opnoemen, ik hoop alleen dat ik het ergens anders heb gehoord dan van een vb-er want anders hebben ze mij ook te stekken gekregen met hun propaganda ondanks mijn pogingen tot kritisch denken, ik zal er eens verder achter zoeken en als ik niets vind kom ik mij hier excuseren dat ik dit als argument gebruikt heb, vind ik wel iets dan zal ik deze bronnen gwn posten


Nee moest de regering dit doen dan kan ik dat idd niet mee goed keuren. Maar ik kan me toch al wetten herinneren die dankzij het VB goedgekeurd werden er word dus wel met het VB meegeregeerd.

hangt heel nauw samen met wat ik hier net boven zeg dus hier geldt voor mij hetzelfde principe als hierbovenHangt er vanaf welke overtreding. Een zware is idd onbetaalbaar maar dan moet hij gewoon oppassen zo moeilijk is dit dus niet (ik heb er toch geen problemen mee).

Daar heb je idd gelijk. Maar je moet al echt pech hebben dat je altijd goed rijd en 1 keer een zware fout maakt en juist dan betrapt word.

mja soms kan je het ook niet direct vermijden, mooi vb is overtreding van mijne pa in een 30 km zone, die zone bevindt zich dus op een gewestweg wr men 70 km/u mag, hij vertrok net bij een vriend die op die weg woont, net achter een bocht waardoor je praktisch geen zicht hebt van aankomend verkeer dat dr nog 70 mag rijden, ongeveer een 100m verder achter een andere bocht begint eerst de bebouwde kom dus 50km/u met ongeveer 20m verder het begin van de zone 30
doordat hij juist op die plaats vertrok moest em dus wel optrekken nr een snelheid van iets mr als 50 km/u om te zorgen dat aankomend verkeer hem niet aanreed, het is nl. zo dat niet iedereen weet dat daar een school ligt en dus ook niet zomaar op een gewestweg net achter een bocht een zone 30 verwacht

prob imo met die zone 30 waaraan bij overtreding dus zware boetes gekoppeld zijn is dat het niet per individuele situatie bekeken is, grappigste vb. is hier net vr mijn deur, een strook van nog geen 20 m die als zone 30 geldt omdat er een paadje naar de school toe toeloopt
ook geldde die verplichting bij hogescholen, en dan vind ik dat je het bij elk gebouw moet doen waar veel volwassenen komenJa? Wel een tijdje geleden (een jaar of 3) dat ik er nog was maar op dat moment was de overgrote meerderheid van demensen daar nog volop trots hoor . Tja misschien veranderd het wel, we kunnen het maar hopen.

mja zou eigenlijk ook kunnen dat "bevolkingsaantal US - aant. amerikaanse vrienden van mij" wel trots is, beetje kortzichtig eigenlijk mr een mens kan soms niet anders dan afgaan op eigen ervaring

greetz Tweetster

P.S.: @k995 ik wil ff zeggen dat ik jouw argumentatie sterk vind en dat je een aangename manier van discussiëren gebruikt (slime mode off :p)
P.S: some smilies might be missing due to the 15 smilie limit
P.S.: moesten hier nog fouten instaan, ik heb post 3x nagelezen mr em is nondeju zolang dak pijn aan mijn ogen heb ondertussen