PDA

Volledige versie bekijken : M'n log [ Hoog CPU gebruik door Update32 ]Yasutoko
5 januari 2006, 23:07
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:05:59, on 5/01/2006
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\winlog.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\System32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\System32\dslagent.exe
C:\WINDOWS\System32\update32.exe
C:\WINDOWS\System32\svlmngr.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\Alexis\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.234\Hija ckThis.exe
C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O1 - Hosts: 255.255.255.255 ar.atwola.com atdmt.com avp.ch avp.com avp.ru awaps.net ca.com dispatch.mcafee.com download.mcafee.com download.microsoft.com downloads.microsoft.com engine.awaps.net f-secure.com ftp.f-secure.com ftp.sophos.com go.microsoft.com liveupdate.symantec.com mast.mcafee.com mcafee.com msdn.microsoft.com my-etrust.com nai.com networkassociates.com office.microsoft.com phx.corporate-ir.net secure.nai.com securityresponse.symantec.com service1.symantec.com sophos.com spd.atdmt.com support.microsoft.com symantec.com update.symantec.com updates.symantec.com us.mcafee.com vil.nai.com viruslist.ru windowsupdate.microsoft.com www.avp.ch www.avp.com www.avp.ru www.awaps.net www.ca.com www.f-secure.com www.kaspersky.ru www.mcafee.com www.my-etrust.com www.nai.com www.networkassociates.com www.sophos.com www.symantec.com www.trendmicro.com www.viruslist.com www.viruslist.ru www3.ca.com
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update] update32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [svlmngr] svlmngr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [^_T\OMXWJW[ZSKJ] C:\WINDOWS\System32\eykxncmszqol.exe
O4 - HKLM\..\Run: [pkvqbvvgirootekvh] C:\WINDOWS\System32\dmtroulqhviah.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Update] update32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [svlmngr] svlmngr.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [^_T\OMXWJW[ZSKJ] C:\WINDOWS\System32\eykxncmszqol.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [pkvqbvvgirootekvh] C:\WINDOWS\System32\dmtroulqhviah.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] F:\Program Files\Valve\Steam\\Steam.exe -silent
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IpReleaseNT - Unknown owner - C:\Program Files\MyCompany\RAS Session Manager\IpReleaseNT.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
O23 - Service: Windows Logon (winlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlog.exe

---

On the side note, die CPU gebruik zorgt voor bijna 100 % CPU gebruik, I know that that just ain't right, want'k heb nog nooit zo iets gehad .. :s .. en ook niet met winlog.exe, en svlmngr! ... :/...

Kijkt is of dr dingen staan dat echt niet horen?

Jurgenv1
6 januari 2006, 00:18
* pak hijackthis.exe uit en plaats die in een vaste map bv C:/hijackthis

* Download The Hoster (http://www.funkytoad.com/download/hoster.zip).
Unzip het programma, run het, klik op "Restore Original Hosts", klik op "OK" en sluit het programma af.
Herstart de computer.

* ga naar start==>uitvoeren en de-installeer indien aanwezig:
bearshare == dubieus p2p progje, installeert malware om goed te kunnen werken, zie hier voor meer info:
http://www.spywareinfo.com/articles/p2p/

* verwijder volgende map indien aanwezig:

C:\Program Files\BearShare

* Download Brute Force Uninstaller (http://www.merijn.org/files/bfu.zip).
Unzip/pak het uit naar zijn eigen map op je C:\ (c:\BFU).
Lees hier hoe je op de juiste wijze moet unzippen/uitpakken:
http://home.planet.nl/~kleyn080/unzippenXPuitleg.html

Start the Brute Force Uninstaller door te dubbelklikken op BFU.exe

Naast 'scriptfile to execute'-venster zal je een klein icoontje zien: http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/bfuicon.JPG
Klik op dat icoontje en een nieuw venster zal openen.
Bovenaan zie je staan: 'Please enter the full URL to the sript you want to execute'
In het venster kopieer en plak je volgende url:

http://metallica.geekstogo.com/p2pnetwork.bfu

Klik OK
Daarna klik je execute in Brute Force Uninstaller.

Wacht tot je de boodschap complete script execution te zien krijgt en klik daarna op OK.
Klik exit om het programma te beeïndigen.

* hertart dan je pc en post een nieuw hijackthis logje hier

Yasutoko
6 januari 2006, 02:08
Okay.

Hierzo :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 2:08:00, on 6/01/2006
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\System32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\System32\dslagent.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
F:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe
C:\HulpProg\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update] update32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [svlmngr] svlmngr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Update] update32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [svlmngr] svlmngr.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - Startup: Morpheus.lnk = F:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8943CFE2-6750-4673-8D32-92A742FA1A52}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll,C:\WINDOW S\System32\wmfhotfix.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IpReleaseNT - Unknown owner - C:\Program Files\MyCompany\RAS Session Manager\IpReleaseNT.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: Windows Logon (winlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlog.exe (file missing)

Jurgenv1
6 januari 2006, 13:17
* Download, installeer en update de free trial versie van Ewido anti-malware (http://www.ewido.net/en/download/)


Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Klik dan op OK. Dit is normaal.
In het hoofdscherm van Ewido, klik je op update in het linker menu, en vervolgens op de Start update knop.
Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan.
Sluit Ewido. Laat het nog niet scannen


* open hijackthis en vink volgende regels aan:

O4 - HKLM\..\Run: "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update] update32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [svlmngr] svlmngr.exe /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Update] update32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [svlmngr] svlmngr.exe

* sluit dan alle vensters behalve hijackthis en klik op 'fix checked'

* Start je computer op in VEILIGE MODUS (http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm)

* verwijder volgende bestanden indien aanwezig:

C:\WINDOWS\System32\svlmngr.exe
C:\WINDOWS\System32\update32.exe

* Open Ewido Security Suite
klik op [b]Scanner
Klik op complete system scan
Laat het programma je pc scannen
Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op OK
Als de scan beëindigd is, zal je een knop zienBewaar rapport
Klik op Bewaar rapport
Sla het rapport op op je bureaublad
Sluit Ewido af


* start je pc weer normaal en post een nieuw hijackthis logje + het rapport van ewido

Yasutoko
6 januari 2006, 15:28
Hijack This :

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:47:27, on 6/01/2006
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\HulpProg\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - Startup: Morpheus.lnk = F:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll,C:\WINDOW S\System32\wmfhotfix.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IpReleaseNT - Unknown owner - C:\Program Files\MyCompany\RAS Session Manager\IpReleaseNT.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: Windows Logon (winlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlog.exe (file missing)

---

Ewido :

---------------------------------------------------------
ewido anti-malware - Scan rapport
---------------------------------------------------------

+ Gemaakt op: 14:46:51, 6/01/2006
+ Rapport samenvatting: 5ABBD3F3

+ Scan resultaten:

HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F95F736-0F62-4214-A4B4-CAA6738D4C07} -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C285D18D-43A2-4AEF-83FB-BF280E660A97} -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Cookies\alexis@ad.yieldmanager[1].txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Cookies\alexis@com[2].txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Cookies\alexis@data3.perf.overture[1].txt -> Spyware.Cookie.Overture : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Cookies\alexis@microsoftwga.112.2o 7[1].txt -> Spyware.Cookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Menu Start\Programma's\WhenU -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Menu Start\Programma's\WhenU\Learn More About WhenU Save.url -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Menu Start\Programma's\WhenU\Learn More About WhenU SaveNow.url -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
C:\Documents and Settings\Alexis\Menu Start\Programma's\WhenU\WhenU.com Website.url -> Spyware.SaveNow : Schoongemaakt met een backup
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.bak -> Trojan.Qhost : Schoongemaakt met een backup


::Einde rapport

Jurgenv1
6 januari 2006, 19:04
is het hijackthis logje in veilige modus gemaakt? omdat er opvallend weinig lopende processen zijn, post eens een hijackthis logje die gemaalkt is in normale modus :)

Yasutoko
6 januari 2006, 23:53
Ups ja sorry JurgenV ^^
Kdacht dat da in Veilige modus ook te doen was... :$
Thx al voor de fantastische hulp die je me al gegeven hebt :D

Pc gaat tenminste nu al niet meer om de 10 minuten in automatische stand by ... ^^ En loopt niet meer zo vlug vast :D

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:52:44, on 6/01/2006
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\System32\GSICON.EXE
C:\WINDOWS\System32\dslagent.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe
F:\Program Files\Valve\Steam\steam.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\HulpProg\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ISPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "F:\Program Files\Valve\Steam\\Steam.exe" -silent
O4 - Startup: Morpheus.lnk = F:\Program Files\Morpheus\Morpheus.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll,C:\WINDOW S\System32\wmfhotfix.dll
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IpReleaseNT - Unknown owner - C:\Program Files\MyCompany\RAS Session Manager\IpReleaseNT.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
O23 - Service: Windows Logon (winlog) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winlog.exe (file missing)

Jurgenv1
7 januari 2006, 12:35
* ga naar start==>uitvoeren==>typ in: sc delete winlog
klik dan op 'ok'

* schoon dan alles eens o met ccleaner en vertel mij dan hoe alles werkt ;)

http://www.majorgeeks.com/downloadget.php?id=4191&file=10&evp=a12d758b021af1a4f0a6bfe45b0c7a82

Yasutoko
7 januari 2006, 23:10
Kga dan denk'k toch mr is update nr SP 2... :p

Thx! Echt !! ^^

Pc loopt nu trug als't begin, met beetje lag vanwege m'n game collectie :p

Jurgenv1
7 januari 2006, 23:46
jep, zeker updaten naar sp2 en de daaropvolgende updates installeren ;)